De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinning in de woestijn. “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinning in de woestijn. “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde."— Transcript van de presentatie:

1 Overwinning in de woestijn

2 “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.** “Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, … de zoon van David… de zoon van Adam, de zoon van God.”

3 1.Jezus’ doop is het teken van een ommekeer… Welke ommekeer betekent de (of: jouw) doop? Een nieuwe levenszin? Een nieuwe opdracht? Is het normaal dat er verzoekingen komen na een doop? Spreek hier met elkaar over… 2.Jezus, mensenzoon en zoon van God… Wat is het verschil met jouw geslachtsregister?

4 “Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. (…) Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea.” – Lucas 4:1,2,14 de heilige Geest de heilige Geest de woestijn de woestijn 40 (dagen) 40 (dagen) de duivel de duivel

5 1.Jezus, helemaal mens, vervuld van de Geest… Hoe zie jij de plaats en de rol van de Geest hier, en in ruimere zin in Jezus’ leven en dienstwerk? En in jouw leven? Wat betekent het ‘vervuld te zijn van, ‘geleid’ te worden door, te handelen in de kracht van de Geest’? Concrete voorbeelden? 2.Hoe moeten we het personage ‘satan’ verstaan?

6 1.Jezus kreeg net zijn missie. Voor hij aan de slag gaat is er die tijd van voorbereiding en bezinning waar hij gecon- fronteerd werd met verschillende opties / verzoekingen, en waar hij keuzes (liefst goede) moet maken… Neem jij de tijd vooraleer iets belangrijks te ondernemen? of in belangrijke fases van je leven? Kun je hierover vertellen? 2.Een (symbolische) woestijnervaring: heb je dit al mee- gemaakt? In welke omstandigheden? Wat houd je er aan over? Wat heeft dit veranderd (positief of negatief)? “Ik zal in de woestijn tot haar hart spreken…” Heb je dit al meegemaakt?

7

8 1.“Jezus’ verzoeking is voortdurend te willen zijn wat wij willen dat hij is…” Denk hierover na… Wat denk je? Welke soort Christus (messias) of God wil jij? Iemand die je toelaat te ontsnap- pen aan je mens zijn? Die je helpt om je ambities waar te maken en waar je gebruik en misbruik kunt van maken? 2.Denk na over de manier waarop Jezus zijn opdracht volbrengt… Probeer je in zijn plaats te stellen: wat zou er voor jou het moeilijkst, het verleidelijkst geweest zijn? 3.“De mens leeft niet van brood alleen…” En toch zou Jezus te eten geven aan de menigte en pro­beert hij goed te doen om zich heen. Echter, hij plaatst wel het mensenleven in een juist perspectief… Wat is voor jou de zin van het leven (jouw leven)? Wat is Jezus’ eerste opdracht?

9 ‘Er staat geschreven!’ 1.“Er staat geschreven…”: Jezus steunt op het Woord om de verzoekingen te weerstaan. En jij? Hoe helpt het Woord jou t.a.v. de verleidingen? Heb je al een Bijbelwoord ontdekt dat je hielp om een verzoeking of een obstakel te overwinnen? 2.“Er staat geschreven…” tegenover “Er staat geschreven…”: ook de duivel gebruikt het Woord. En jij, hoe en waarvoor gebruik jij het Woord? Zoals Jezus of zoals de duivel? 3.In Efeziërs 6:10-17 schrijft Paulus over de geestelijke wapenrusting om weerstand te bieden tegen de duivel. Verdedigingswapens. Maar wat als die wapens veranderen in aanvals- of oorlogswa­pens? Het Woord: een oorlogswapen, een vernietigingswapen..?

10 Van Jezus’ verzoekingen naar de onze… 1.macht over de dingen / weigering om ons mens zijn en dus onze beperkingen (hankelijkheid) te aanvaarden / bezitsdrang 2.macht over mensen / heerschappij / politieke en sociale macht 3.macht over God (zich van God bedienen) / geestelijke heerschappij

11 1.Universele verzoekingen: probeer van elk van de 3 categorieën concrete actuele voorbeelden te geven. 2.In welke mate heb ook jij te maken met elk van deze 3 categorieën van verzoekingen?

12 hij kan onsbegrijpen en helpen en bijstaan “Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.” – Lucas 4:13

13 1.Zijn Jezus’ leven en parcours een referentie voor jouw leven en jouw parcours (onderscheid maken tussen goed en kwaad, juiste keuzes maken…)? Spreek hierover met elkaar. 2.“Ga weg van mij, Satan!” (Mat 4:10) / “Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten” (Jakobus 4:7) / “Waak en bid dat jullie niet in beproeving komen” (Marcus 14:38): we kunnen niet vermijden dat de verzoeking klopt aan onze deur, maar we kunnen wel verhinderen dat ze binnen komt. Hoe bied jij weerstand? Deel uw ervaringen met elkaar…

14 Van Eden tot de woestijn… van Eva tot Jezus “want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.” (1 Joh 2:16) “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.” (Jakobus 1:14,15 )

15 1.Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je tussen beide episodes? Vergelijk de houding van Eva en Adam met die van Jezus. Wat leer je er uit? 2.Begeerte, afgunst, inhaligheid, pronkzucht…: is dit een probleem voor jou / om je heen? Hoe kunnen we ons hiertegen beschermen?


Download ppt "Overwinning in de woestijn. “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde."

Verwante presentaties


Ads door Google