De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond MAVO + 21 januari 2016. Welkom namens, Mevrouw de Jong, leerlingbegeleidster/decaan onderbouw De heer Ooijevaar, Teamleider leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond MAVO + 21 januari 2016. Welkom namens, Mevrouw de Jong, leerlingbegeleidster/decaan onderbouw De heer Ooijevaar, Teamleider leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond MAVO + 21 januari 2016

2 Welkom namens, Mevrouw de Jong, leerlingbegeleidster/decaan onderbouw De heer Ooijevaar, Teamleider leerjaar 1 en 2 (onderbouw) De heer Melchers, Teamleider leerjaar 3 en 4 Mavo (bovenbouw)

3 Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo + algemeen het examentraject naar Mavo + ; de aandachtspunten vragen

4 Resultaten Vaardigheden leerjaar 2 naar leerjaar 3

5 Vaardigheden Inzicht Zelfstandigheid Inzet Concentratie Samenwerking 5

6 Dakpanklassen onderbouw: BK, KM, MH, HV, WO HBO MBO niveaus Mavo + 4 5 6 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 VwoHavo TLGLKBBB Vmbo 34 21 3 12 Doorstroom overzicht

7 7 Oriëntatie op studie & beroep + keuzevakken leerjaar 3 (tijdpad) O.S.B. – lessen Praktijkdag Bezoek ESPEQ Voorlopig advies/huidige stand van zaken (bij rapport ontvangen) Keuzegesprekken (Du/Fa/ak en lo2)

8 8 Bezoek Fabritiusstraat Open avond Fabritius (wo 10 februari) Definitief advies en vakkenkeuze (medio maart) Definitieve plaatsing (eind juni )

9 Mavo + en keuzevakken keuze (verplicht) uit: - Frans, Duits of aardrijkskunde - Extra keuze lo2 keuzebrief in week van 8 februari eventueel individuele gesprekken met ouders keuzebrief inleveren uiterlijk in week 7 maart

10 10 Bovenbouw Mavo Fabritius

11 11 Algemeen Route MBO Route Havo Examinering Mavo +

12 12 Theoretische - en gemengde leerweg (Vmbo TL/GL) In lj 3. 13 verplichte vakken, + 1 keuzevak In lj 4. 5 verplichte vakken, + 3 keuzevakken Algemeen

13 13 Vakkenpakket derde klas MAVO + Nederlands Engels Wiskunde Economie Geschiedenis Biologie Nask1 natuurkunde Nask2 scheikunde Intersectoraal Tekenen LO1 lichamelijke opvoeding CKV culturele en kunstzinnige vorming CKV culturele en kunstzinnige vorming Maatschappijleer1 Maatschappijleer1 + één van de Keuzevakken Aardrijkskunde Frans Duits (evt. extra LO2)

14 14 Vierde leerjaar Mavo+ Verplichte pakket aan algemeen vormende vakken (Ne, Eng, Wis, Ec) + lo1 Intersectoraal of Lo2 of Havo-route 2 keuzevakken

15 15 Beroepsgericht programma Elementen van Techniek, Economie en Zorg&Welzijn In het derde leerjaar voor alle leerlingen In het vierde leerjaar voor de leerlingen van de route MBO GL of TL diploma (gemengde - of theoretisch leerweg)

16 16 De voordelen van het beroepsgericht programma -Brede oriëntatie op opleidingen binnen MBO -Aanleren vaardigheden gericht op competenties en vaardigheden van MBO -Kortom: goede aansluiting op MBO

17 17 LO2 Verdieping en verbreding van lo1 In derde leerjaar extra keuzevak (1 uur) In vierde leerjaar keuze lo2 (4 uur) i.p.v. beroepsgericht programma Tl diploma (theoretisch)

18 18 Voordelen LO2 Voorbereiding op specifieke vervolgopleidingen Sport & Bewegen (CIOS) Uniformberoepen Aanleren competenties en vaardigheden op het MBO-programma Is een examenvak Tl-diploma (theoretische leerweg)

19 19 Route Havo Voor laatbloeiers Havo gericht doorstroomprogramma Alleen in leerjaar 4 Met toelatingseisen Is geen examenvak Tl-diploma (theoretische leerweg)

20 20 Voordelen route Havo Gegeven op locatie Havo (Lyceum) Door docenten van Havo Extra aandacht voor wiskunde, Nederlands, Engels Lessen in hoger tempo met huiswerk Meelopen bij vakken in Havo Begeleiding bij profielkeuze

21 21 Leerjaar 3 Sectorkeuze TechniekZorg&welzijnEconomie Lo2Havo-routeMBO-route Afstudeerroute Leerjaar 4 7 vakken + Intersectoraal 7 vakken + Havo route. 7 vakken + LO2

22 22 Examentraject Leerjaar 3:  3 Schoolexamen weken (SE-1, SE-2, SE-3)  Maatschappijleer-1, sectorwerkstuk, CKV: (worden afgesloten in leerjaar 3) Leerjaar 4:  3 schoolexamen weken (SE-4, SE-5, SE-6)  8 examenvakken (Havo-route 7)  Centraal examen. Diplomering  GL of TL diploma  Certificaat overige vakken en rekentoets

23 23 Examen (zak/slaag regeling) Nieuw, geslaagd indien:  > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer  Rekentoets (verplicht) en Nederlands 5 > Daarna:  1 x 5, rest > 6, òf  1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf  2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en  LO + CKV voldoende of goed  Sectorwerkstuk voldoende of goed

24 24 Inzet & resultaat  Afstemming van examenprogramma per vakgroep  Afstemming onderbouw – bovenbouw  Steunlessen (Ned – Eng – wis.)  Examentrainingen (extra en in kleine groepjes)  Hoog slagingspercentage (2014 - 99%, 2015 - 97%)

25 25 leerjaar 3 MAVO + Aandachtspunten Klassenindeling op basis van:  Keuzevakken  Advies doorstroomgesprekken Extra vakken  Geeft extra huiswerk(planning) Start schoolexamens (al in 1 e helft schooljaar, nov.)

26 Info gemist? Terug te lezen op de website “Fabritius – dit schooljaar – info ouders” 26

27 Heeft u nog vragen?? 27

28 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis ………!!! 28


Download ppt "Welkom Informatieavond MAVO + 21 januari 2016. Welkom namens, Mevrouw de Jong, leerlingbegeleidster/decaan onderbouw De heer Ooijevaar, Teamleider leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google