De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ Klachten en claims in de gezondheidszorg Rianne Ronden, Huisarts Désirée Klemann, AIOS gynaecologie, gezondheidsrechtjurist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ Klachten en claims in de gezondheidszorg Rianne Ronden, Huisarts Désirée Klemann, AIOS gynaecologie, gezondheidsrechtjurist."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ Klachten en claims in de gezondheidszorg Rianne Ronden, Huisarts Désirée Klemann, AIOS gynaecologie, gezondheidsrechtjurist

2 Disclosure belangen sprekers Belangenverstrengeling (potentiële) Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: - Sponsoring of onderzoeksgeld n.v.t. - Honorarium of andere (financiële) vergoeding n.v.t. - Aandeelhouder n.v.t. - Andere relatie, namelijk…. n.v.t.

3 Inhoud Quiz Casus Rechtswegen voor een ontevreden patiënt - Klachtenfunctionaris en klachtencommissie - Tuchtrecht - Schadeclaim Nieuwe ‘eis’-tijd? Klachtrecht in de toekomst

4 Quizzzz…..

5 Artsen werkzaam in een ziekenhuis werden in 2014 vaker tuchtrechtelijk aangeklaagd in vergelijking met artsen die niet werkzaam zijn in een ziekenhuis

6 Quizzzz….. Artsen werkzaam in een ziekenhuis werden in 2014 vaker tuchtrechtelijk aangeklaagd in vergelijking met artsen die niet werkzaam zijn in een ziekenhuis NEE

7 Quizzzz….. Iedere zorginstelling moet aangesloten zijn bij een klachtencommissie, of deze in huis hebben

8 Quizzzz….. Iedere zorginstelling moet aangesloten zijn bij een klachtencommissie, of deze in huis hebben JA

9 Quizzzz….. Het toegekende bedrag per schadeclaim blijft in Nederland de laatste vijf jaren (nagenoeg) gelijk

10 Quizzzz….. Het toegekende bedrag per schadeclaim blijft in Nederland de laatste vijf jaren (nagenoeg) gelijk NEE

11 Casus Gravida 2, Para 1 Amenorroeduur 38w+4d Obstetrische voorgeschiedenis: -Secundaire Sectio -Diabetes gravidarum Poliklinisch besproken en genoteerd: “Inleiding bij AD 39+0, indien binnen 3 uur geen goede ontsluiting, overgaan tot electieve sectio”.

12 Casus

13

14 Vervolg casus Raad v. Bestuur meldt calamiteit bij IGZ IGZ dient tuchtklacht in jegens verloskundige en gynaecoloog Ouders doen aangifte jegens gynaecoloog OM start strafrechtelijke procedure wegens ‘dood en ‘zwaar lichamelijk letsel door schuld’ Ouders dienen een schadeclaim in IGZ= Inspectie voor de gezondheidszorg

15 Klachtwegen Onvrede/ander resultaat Behoefte/doel v.d. patiënt Informatie incident Oordeel over klacht Kwaliteit van zorg Schade- vergoeding Straffen Excuses Bemiddeling Klachten- functionaris Klachten- commissie Tucht- procedure Schade- claim Straf- procedure

16 Klachtwegen Klachten- functionaris Klachten- commissie Schade- claim Tucht- procedure Straf- procedure Onvrede/ander resultaat Behoefte/doel v.d. patiënt Informatie incident Oordeel over klacht Excuses Bemiddeling Klachten- functionaris Klachten- commissie

17 Informele klachtrecht ziekenhuiszorg Klachtenfunctionaris - Bemiddelen - Nu geen wettelijke basis → Wkkgz Klachtencommissie - Wet Klachtrecht cliënten zorgsector - Kaderwet met minimumeisen - Beoordeelt gegrondheid klacht en zoekt oplossing - Indien structurele fout: contact met zorgaanbieder

18 Informele klachtrecht huisartsen Stichting klachtenregeling huisartsenzorg Zuid-NL - Spijtoptantenregeling - Onpartijdige behandeling van klachten - Uitspraak over gegrondheid van klachten - 2 trajecten: klachtenbemiddeling en/of klachtencommissie

19 Klachtwegen Onvrede/ander resultaat Behoefte/doel v.d. patiënt Kwaliteit van zorg Klachten- functionaris Klachten- commissie Tucht- procedure Schade- claim Straf- procedure

20

21 Tuchtrecht maatregelen Waarschuwing Berisping Geldboete (max. € 4500,-) Schorsing van de inschrijving van het register voor maximaal één jaar Gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid bepaalde handelingen uit te oefenen Doorhaling van de inschrijving in het register

22 Tuchtrecht “de knelpunten”

23 Klachtwegen Klachten- functionaris Klachten- commissie Tucht- procedure Onvrede/ander resultaat Behoefte/doel v.d. patiënt Schade- vergoeding Straffen Schade- claim Straf- procedure

24 Klachtwegen samengevat Onvrede/ander resultaat Behoefte/doel v.d. patiënt Informatie incident Oordeel over klacht Kwaliteit van zorg Schade- vergoeding Straffen Excuses Bemiddeling Klachten- functionaris Klachten- commissie Tucht- procedure Schade- claim Straf- procedure

25 Nieuwe ‘eis’-tijd? Klachten via klachtwegen 5,7% zkh patiënten lijdt onbedoelde schade 2,3% zkh patiënten lijdt vermijdbare schade

26 Nieuwe ‘eis’-tijd Aantal ingediende klachten eerste lijn

27 Nieuwe ‘eis’-tijd Klachten eerste lijn (2014)

28 Nieuwe ‘eis’-tijd Onderwerp van klachten in eerste lijn (2014)

29 Nieuwe ‘eis’-tijd Medisch professioneel handelen (2014)

30 Nieuwe ‘eis’-tijd Afhandeling van de klachten - 36% tevreden na telefonisch/schriftelijke bemiddeling - 14% trekt klacht in - 10% naar klachtencommissie - 8% maakt enkel melding - 32% ‘overig’

31 Nieuwe ‘eis’-tijd???

32 Nieuwe ‘eis’-tijd Aantal klachten in de tweede lijn

33 Nieuwe ‘eis’-tijd

34 Onderwerp klachten bij klachtencommissie (2014)

35 Nieuwe ‘eis’-tijd Afhandeling door klachtencommissie -26% gegrond - 57% ongegrond - 9% deels gegrond - 5% niet ontvankelijk/ geen uitspraak nodig - 3% ingetrokken

36 Nieuwe ‘eis’-tijd Aantal ingediende tuchtklachten m.b.t. artsen/jaar

37 Nieuwe ‘eis’-tijd Verdeling tuchtklachten per beroepsgroep %

38 Ontwikkelingen MediRisk Nieuwe ‘eis’-tijd?

39 Ontwikkelingen MediRisk

40 Nieuwe ‘eis’-tijd?

41 Nieuwe ‘eis’-tijd???

42 Bronnen Gerechtshof Amsterdam, 17-6-2014, GJ 2014/133. Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het college van Medisch Toezicht 2014 via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nlwww.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl F.C.B. van Wijmen, H. Kerkkamp, ‘Nieuwe klachtopvang in ziekenhuizen’, medisch contact. J. Legemaate. Nieuwe wetgeving over het klachtrecht: winst of verlies? TvGR 2013, nr. 5 449-456. F.C.B. van Wijmen. Simpeler en beter. Over vereenvoudiging en verbetering van wetgeving betreffende patiëntenrechten. Nederlands Juristenblad 2009, 1780, afl. 36, p.2338-2344. Semi-arts onderzoek D. Klemann in Orbis MC naar locale klacht- en claimprocedures Jaarverslag MediRisk 2014 via https://www.medirisk.nl/over-mediriskhttps://www.medirisk.nl/over-medirisk http://www.klachtenhuisarts.nl/ H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute, J. Legemaate, E.J.C. de Jong, M.E. Gelpke, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot, Handboek Gezondheidsrecht, 2014.

43 Klachtrecht in de toekomst Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) -Wkkgz is aangenomen door 1 ste kamer -Onderscheid tussen klachten en geschillen -Investeren in bemiddeling bij klachten - Klachtenfunctionaris krijgt wettelijke basis - Klachtencommissie niet langer verplicht, wel mogelijk

44 Klachtrecht in de toekomst Oprichting externe onafhankelijke geschilleninstantie - Kan bindende uitspraken doen over klachten; - Kan schadevergoeding toekennen tot 25.000 Huisartsen krijgen één jaar om hier invulling aan te geven


Download ppt "‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ Klachten en claims in de gezondheidszorg Rianne Ronden, Huisarts Désirée Klemann, AIOS gynaecologie, gezondheidsrechtjurist."

Verwante presentaties


Ads door Google