De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Vijftig+ vrijwilligers hebben deelgenomen aan de Dorpsvisie Het initiatief is van de Dorpsvereniging en is financieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Vijftig+ vrijwilligers hebben deelgenomen aan de Dorpsvisie Het initiatief is van de Dorpsvereniging en is financieel."— Transcript van de presentatie:

1 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Vijftig+ vrijwilligers hebben deelgenomen aan de Dorpsvisie Het initiatief is van de Dorpsvereniging en is financieel ondersteund door de gemeente De Dorpsvisie is een proces, in gang gezet in 2015 Er zijn visies gemaakt Er zijn stellingen geformuleerd en veel ideeën geopperd Er wordt een groot project opgezet

2 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Waarom een Dorpsvisie? * De wereld verandert voortdurend * Het is daarom noodzakelijk om met elkaar in gesprek te blijven. * We deinen als het ware mee op grote trends * Maar we zitten wél mede aan het stuur HOE we inspelen op die trends. * Om Nijeveen ook in 2025 een fijn dorp te laten zijn voor alle Nijeveners. En bezien we hoe we de gewenste werkelijkheid realiseren. Onder het motto: “DOEN IS JE MARKTONDERZOEK”

3 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkwijze met stuurgroep en werkgroepen: De gezamenlijke dorpsavond in april – ophalen van ideeën Werkgroep bijeenkomsten met centrale terugkoppeling De centrale bijeenkomst op 30 november De werkgroep trekkers: Adrie Masteling, Gea Veeloo, Harry van Dijk, Edwin de Wekker, Geert Huisman, Elize Matter, Robin Oostergetel

4 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 De Visie: * We willen sportdorp blijven * We willen als in Nijeveen energieneutraal worden * Voor alle Nijeveners is er plek in Nijeveen, dus we investeren in zorgmogelijkheden om langer te kunnen blijven wonen * We doen de dingen primair voor de eigen inwoners. Dat daar in de tweede plaats mensen van buiten baat bij hebben is vervolgens meegenomen, maar niet het eerste doel

5 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: Zorg Doel is dat ook met mensen met zwaardere zorg in Nijeveen kunnen blijven wonen. Er is inmiddels overleg met de Stouwe en er worden alternatieven bekeken. Huisvesting en Zorg worden straks meer en meer apart en flexibel aangeboden. Zorg kan in groepsvorm, bijvoorbeeld in het Kerspel, of aan huis.

6 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: Energie Aan energie wordt veel geld uitgegeven! Kan Nijeveen energie neutraal worden? Energie kan ook (deels) zelf opgewekt worden! Kan er ook minder energie gebruikt worden? Investeringen lonen! Maar zijn we in 2025 ook beter af? Samenwerking maakt veel mogelijk, zo zal blijken!

7 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: Sport De verenigingen zitten niet vast aan hun huidige locatie. Dat kan inhouden, dat alle faciliteiten (buitensport en sporthal) uiteindelijk op één nieuwe locatie worden gerealiseerd. Misschien wel in één grote sportorganisatie?!

8 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: Onderwijs, jeugd, cultuur Een gezamenlijk schoolgebouw wordt realistisch als het aantal leerlingen zich stabiliseert rond de 330 Jeugd 12-16 een eigen voorziening geven? Het eigen initiatief van de jeugd is daarbij belangrijk! Maar ook de begeleiding. Wie durft? Een film over Nijeveen anno 2016 i.s.m. Historische Vereniging

9 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 THEMA: veiligheid en verkeer Verbetering ontsluiting voor landbouwverkeer. Kan dat door een verbinding te maken vanaf de 1e Nijeveense Kerkweg evenwijdig aan de Dorpsstraat, achter de bebouwing langs? Bramenweg en Ged. Dekkerweg: meer aandacht voor onderhoud van de wegen. Er ontbreken grastegels. Aan één zijde het fietspad in ere herstellen langs de Rijksweg

10 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: economie recreatie Toerisme aanwakkeren, bijvoorbeeld door ontwikkeling van de recreatieplas. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt Leegstand winkels aanpakken Glasvezel in het buitengebied

11 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Werkgroep: wonen Willen ouderen gespreid wonen of geconcentreerd, zijn er ook mogelijkheden van centraal wonen en samen bouwen. Er loopt een enquête. Is er behoefte aan betaalbare huurwoningen voor jongeren, zo ja hoeveel?

12 DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Hoe verder? De Dorpsvisie wordt uitgewerkt, is niet voor in de bureau la. Sport, Zorg en Energie hebben nu een overlegstructuur. Ziet u voor uzelf mogelijkheden om iets op te pakken? Denk eens aan een jeugdvoorziening 12-16 jaar, of iets actiefs bij de recreatieplas, of andere ideeën uit de dorpsvisie? Kijk daarvoor ook eens op www.dorpsverenigingnijeveen.nl EN MELDT HET DE DORPSVERENIGING!


Download ppt "DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 - 20 25 Vijftig+ vrijwilligers hebben deelgenomen aan de Dorpsvisie Het initiatief is van de Dorpsvereniging en is financieel."

Verwante presentaties


Ads door Google