De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIV en disclosure ”Mag ik het zeggen?” Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard-D’Hulst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIV en disclosure ”Mag ik het zeggen?” Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard-D’Hulst."— Transcript van de presentatie:

1 HIV en disclosure ”Mag ik het zeggen?” Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard-D’Hulst

2 1 Inleiding en overzicht 1.De basis – het beroepsgeheim 2.De uitzondering - Noodsituaties 3.“Duty to disclose?” 4.Casussen

3 2 1. De basis – het beroepsgeheim Art. 458 Sw: -Gezondheidsberoepen -Geheimen -Bekendmaken? Sanctie! 8 dagen tot 6 maanden gevangenis 100 – 500 EUR boete -Uitz.: Plicht mishandeling minderjarigen of andere kwetsbare persoon te melden

4 3 1. De basis – het beroepsgeheim Deontologische basis: -Art. 55 – 70 Code -Adviezen NR: (Enkele voorbeelden) 4 februari 2012 – Verpleegkundige met HIV/HPV 21 maart 2009 – Occasionele seksuele partner 3 februari 2007 – Gebruikelijke seksuele partner 14 januari 2006 – HIV Positieve moeder …

5 4 2. De noodtoestand Hoger belang -Leven of gezondheid derde (bv. partner) Niet op andere manier te waarborgen -Patiënt overtuigen het zelf te melden Onmiddellijk dreigend gevaar Blijft uitzondering! -Concrete afweging

6 5 2. De noodtoestand Is wettelijke bijstandsplicht 7 stappen – Advies 3 februari 2007 Strenger – advies m.b.t. verpleegkundige -4 februari 2012

7 6 3. Duty to disclose? In principe niet -Niet voor patiënt -Niet voor zorgverlener Maar: aansprakelijkheid -Civielrechtelijk Aansprakelijkheid -Strafrechtelijk Onzekere kwalificatie

8 7 4. Casus 1 - Borstvoeding Casus 1 – Vrouw, aangespoord tot borstvoeding -Geen noodtoestand, beroepsgeheim -Trachten familie niet in te lichten -Goede oplossing – “borstvoeding verboden wegens anesthesie”

9 8 4. Casus 2 – Partner Zwangere vrouw, seropositief, weigert behandeling – Partner niet op de hoogte Na geboorte – behandeling Situatie advies NR 14 januari 2006 -Belangenafweging! Zwangere vrouw vs. (geboren) kind -Fysieke integriteit is grondrecht

10 9 4. Casus 2 - Partner Aldus: -Zo min mogelijke inbreuk op beroepsgeheim -“Hoger” goed beschermd Zonder informatie aan partner Noodtoestand is geen vrijgeleide

11 10 4. Casus 3 - Thuisbevalling Patiënte – meldingsplicht? -Relevant risico Niet-melden kan fout uitmaken -Maar: standaardbescherming bij bloedcontact? Volstaat dat om overdracht te vermijden? Onderzoek: eigen fout verzorger?

12 11 5. Conclusie Disclosure is geen evidentie -Geval per geval bekijken Arts: -Beroepsgeheim -Uitzondering: noodtoestand Patiënt: -Recht op privéleven -Niet-meedelen kan fout uitmaken

13 12 Websites FOD Volksgezondheid: www.health.fgov.be onder ‘mijn gezondheid’ brochure patiëntenrechtenwww.health.fgov.be Orde van Geneesheren: www.ordomedic.bewww.ordomedic.be Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: www.health.fgov.be/bioeth (Bv.: Advies 53) www.health.fgov.be/bioeth Sensoa: www.sensoa.bewww.sensoa.be Wetgeving: www.staatsblad.bewww.staatsblad.be

14 13 Vragen? Nick.vangelder@ua.ac.be Nick.vangelder@monard-dhulst.be 03/286.79.40


Download ppt "HIV en disclosure ”Mag ik het zeggen?” Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard-D’Hulst."

Verwante presentaties


Ads door Google