De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mechanismen van tweedeling Over verarming en verrijking in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mechanismen van tweedeling Over verarming en verrijking in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Mechanismen van tweedeling Over verarming en verrijking in Nederland

2 Inhoud a. Cijfers over verarming in Nederland. b. Cijfers over verrijking in Nederland c. Economische en maatschappelijke ongelijkheid d. De taart van vijf economische deelcircuits die samen dé economie vormen Het gaat om de economie van de ruil, de economie van de herverdeling, de economie van de gift, de grijze of zwarte economie en de economie van de beurs. e. Vier correctiemechanismen f. Afsluiting

3 Cijfers van armoede 10,4% van de huishoudens is arm ofwel 1,4 miljoen mensen Bijna 13% van de kinderen tot 18 jaar groeit op in armoede Eenderde van de huishoudens heeft een of meer vormen van betalingsachterstanden 588.000 mensen zijn werkloos Crisis leidt tot scheidingen en dakloosheid

4 Cijfers rond rijkdom De rijkste 10% ontvangt in Nederland negen maal zoveel als de armste 10%. In 1977 verdiende de rijkste 10% in de inkomenspiramide 5,1 keer zoveel als de onderste 10% van de huishoudens, in 2011 was de kloof gegroeid naar 8,2 keer zoveel. De rijkste 10% beschikt over meer dan de helft van het vermogen. De bovenste 2% bezit een derde van het totale vermogen.

5 Cijfers rond inkomens 50% van de top-10 decieljaarlijks 10-25% vooruit 50% van de top-tien decieljaarlijks 6-10% vooruit 6-8 decielgroepenjaarlijks 3-6% vooruit 4-5 decielgroepenjaarlijks 3% vooruit 2-3 decielgroepenjaarlijks 1,5-2% vooruit onderste decielgroepjaarlijks 0% vooruit of minus als je ziek bent

6 Ongelijkheid en meerdeling De econoom en socioloog Piketty met zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. Hij toont met zijn analyses van 20 landen in de vorige eeuw overduidelijk aan, dat ongelijkheid alleen maar toeneemt als je niets doet. De factor kapitaal is in staat veel betere rendementen te behalen dan de factor arbeid. En de factor inkomen uit herverdeling wordt altijd vanwege de te hoge kosten bezuinigd.

7 De economische taart De economie vanDe economie van de de ruil (arbeid voorherverdeling (ook ruil na inkomen)belastinginning) De economie van de gift (privaat en publiek,zwarte en grijze ruil individueel en collectief) opvoedwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk De economie van de beurs (dat is de opstaande rand) ofwel geld dat geld maakt

8 Vier correctiemechanismen ter bestrijding van ongelijkheid arbeid gaat boven inkomen: keuze voor de banenmaatschappij; arbeid staat naast inkomen: keuze voor zowel een zorgbestel als een arbeidsbestel, met allerlei criteria over het verloop tussen beide; inkomen staat boven arbeid: keuze voor de basisinkomenmaatschappij, waarbij elk mens vrije keuzes heeft om onbetaald of betaald te werken. Naast deze drie posities is er nog een vierde model actief: met inkomen of kapitaal geld verdienen: het model van vermogens, erfenissen, beurs, flitskapitaal, pensioenen, sparen, banken, verzekeringen

9 Arbeid gaat boven inkomen We hebben gekozen voor het banenbestel In het inkomensgebouw en in de vooruitgang van de inkomens zit ongelijkheid ingebakken: hoger krijgt altijd meer dan lager Corrigeren doe je via belasting heffen Corrigeren kan ook via verzekeren en uitkeren als er risicoschade is Een kleiner systeem van correctie is kringloopeconomie

10 Inkomen gaat boven arbeid Positie voor mensen met vermogen, bezit, of macht Debat over herverdelingssystemen, herverzekeringssystemen, basisinkomen, negatieve inkomstenbelasting is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verlaten

11 Inkomen gaat naast arbeid Keuze om zowel een banenbestel als een zorgbestel te hebben Eigenlijk is deze keuze steeds meer onderuit gehaald: mensen die van een uitkering leven profiteren van de werkenden. Mensen met een vermogen kunneen natuurlijk inkomen ernaast verdienen Pensionado’s ook

12 Inkomen verdient inkomen Vermogenden kunnen hun geld laten werken om geld erbij te krijgen In Nederland hebben we in 2001 de vermogensbelasting afgeschaft en werken we met 4% rendementsheffing op de opbrengst (na aftrek van allerlei posten) In plaats van over vlaktax te spreken zou je progressief belasting moeten heffen Tobintax op kapitaaltransacties invoeren

13 Ter afsluiting Ongelijkheid is van alle tijden en wordt veroorzaakt door economie. Maatschappelijke ongelijkheid ontstaat door lichamelijke, geestelijke, culturele, religieuze en politieke factoren. Er zijn correctiemechamismen nodig Progressief belastingsysteem en verzekeringen (privaat en publiek) bieden de beste kansen


Download ppt "Mechanismen van tweedeling Over verarming en verrijking in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google