De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gaat om …. mij en de … maatschappij. Politiek juridsiche dimensie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gaat om …. mij en de … maatschappij. Politiek juridsiche dimensie."— Transcript van de presentatie:

1 Het gaat om …. mij en de … maatschappij

2 Politiek juridsiche dimensie

3 Jan Kooi politieke instituties sociale en klassieke grondrechten Thorbecke 1814 1848

4 "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

5 vrijheidsrechten politieke rechten sociale grondrechten

6

7 wetten gewoonten gebruiken jurisprudentie verdragen

8 wetgevende uitvoerende rechterlijke Tweede K. regering rechter 1 2 3

9

10 rechten plichten kiesrecht belastingplicht naturalisatie geboorte intrekken verbanning

11 democratie oligarchie dictatuur theocratie parlementair constitutioneel aristocratie volks -, geleide - eenheidspartij militair totalitair Islamitische republiek oude Grieken China VS Nederland Cuba Noord-Korea Myanmar (Birma) Iran

12 staatshoofd Huis van Oranje der Nederlanden troonopvolger vz Raad van state

13 Trêveszaal torentje het Binnenhof hofvijver statenzaal ministerraad ministers + staatssecretarissen

14 ridderzaal gouden koets miljoenennota troonrede

15 Zorg68,6 Sociale Zekerheid en Arbeid62,0 Onderw., Cult. en Weten.33,6 Gemeente en Provincie20,7 Buitenlandse Zaken12,1 Verkeer en Waterstaat11,6 Rentelasten11,3 Defensie7,6 Jeugd en Gezin6,6 Binnenlandse Zaken5,9 Justitie4,8 Wonen2,7 Land., Nat. en Voedselkw.2,3 Economische Zaken2,1 Financiën1,4 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 0,8 Overig0,5 Totaal254,7 Belastingen134,9 Premies volksverzekeringen 40,1 Totaal175,0 Premies werknemersverzeke -ringen 50,0 Totaal 225,0 Raming ontvangsten (in miljarden euro)

16 Tweede Kamer statenzaal Eerste Kamer

17

18 Politieke partijPolitiek leider2e1e Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Mark Rutte3116 Partij van de ArbeidJob Cohen3014 Partij voor de VrijheidGeert Wilders2410 Christen-Dem. AppèlMaxime Verhagen2111 Socialistische PartijEmile Roemer158 Democraten 66Alexander Pechtold105 GroenLinksJolande Sap105 ChristenUnieArie Slob52 Staatkundig Gereformeerde Partij Kees van der Staaij21 Partij voor de DierenMarianne Thieme21 50Plus*Jan Nagel-1 Onafh. Senaatsfractie*Kees de Lange-1 Totaal15075

19 vicevoorzitter voorzitter Tjeenk Willink 55

20 rijksoverheid controleert uitgaven

21 overheid klachten burgers Brenninkmeijer

22 rechtbanken gerechtshoven Hoge raad 19 5 1 Amsterdam Arnhem Den Haag Den Bosch Leeuwarden

23 Werknemers Werkgevers 11 Kroonleden11 VNO-NCW (7), MKB (3), LTO (1) FNV (8), CNV (2), MHP (1) Door de kroon benoemd. Rinnooy Kan

24 Burgers Algemeen bestuur waterkering ~kwantiteit ~kwaliteit kiezen direct College D&H besturen heemraden dijkgraaf benoemt dijkgraaf controleert door Kroon benoemd (6 jaar)

25 7. Groot Salland 5. Reest en Wieden 6. Velt en Vecht Balgstuw bij Ramspol, Ens

26 Burgers Gemeen- teraad verordenen controleren budgetteren kiezen direct College B&W besturen wethouders burge- meester secretaris benoemt controleert benoemt

27 Burgers Provinciale staat ruimtelijke ordening gezondheidszorg recreatie kiezen direct Gedeputeerde Staten besturen gedeputeer- den CvdK Eerste Kamer benoemt controleert benoemt

28 12

29 Burgers Parlement hoge colleges van staat kiezen direct benoemt rapporteert Kabinet besturen ministers Min. Pres. ambtelijk apparaat Eerste Kamer controleert benoemt ondersteunt Tweede Kamer 150 75

30 Burgers Europees Parlement verordenen controleren budgetteren kiezen direct Raad van Ministers besturen wisselt steeds Europese Raad Europese Commissie benoemt controleert beleid wetten 27

31 1951 België Frankrijk Italië Duitsland Luxemburg Nederland 1973 Denemarken Ierland Verenigd Koninkrijk 1981 Griekenland 1986 Spanje Portugal 1995 Finland Oostenrijk Zweden 2004 2007 Bulgarije Roemenië Cyprus Estland Hongarije Letland Litouwen Malta Polen Slovenië Slowakije Tsjechië 27 


Download ppt "Het gaat om …. mij en de … maatschappij. Politiek juridsiche dimensie."

Verwante presentaties


Ads door Google