De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken."— Transcript van de presentatie:

1 Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken.

2 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

3 Het Examen Theoretische leerweg Het examen is opgedeeld in 2 delen: - het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) - het Schoolexamen (SE) Het schoolexamen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

4 Wat is het PTA? In het PTA wordt vastgelegd, welke onderdelen onder welke voorwaarden worden afgelegd in het schoolexamen. Het PTA bestaat uit : -beschrijving van de lesstof -manier van toetsing -periode van toetsing -duur van de toetsing -voorwaarden voor de toetsing zoals weging

5 Voorbeeld PTA nrnr kla s onderdeelhoofdst uk Po/sotijdweekwegingherkansbaa r eindterm 13Stofwisseling Voeding en Vertering 1515 so909-102jaBI/K/4,5,6 23Gaswisseling Transport Opslag, Uitscheiding en Bescherming 678678 so9020-212neeBI/K/9,10 BI/V/1 33Planten Ecologie 2323 so90262jaBI/K/6,7 43Absolverende toets: Zintuiglijke waarneming Stevigheid en beweging 7878 so90 1jaBI/K/8,11 5 nvt 63Verschillende toetsen en opdrachten div. 1

6 Voorbeelden van een PTA toets kunnen zijn: -Luistervaardigheid -Gespreksvaardigheid: gesprekken voeren -Kennistoets -Schrijfvaardigheid -Literatuur -Portfolio -Praktische opdracht

7 Examen op het Groene Lyceum Het Groene Lyceum heeft het eindexamen programma opgesplitst: In Leerjaar 3 wordt afgerond het examen TL van: Nask1 (natuur en scheikunde), Wiskunde, Biologie en Maatschappijleer.

8 Maatschappijleer alleen via het SE Nask, wiskunde en Biologie via SE en CSE De voorbereiding voor deze 4 vakken start eind leerjaar 2.

9 De vakken: - Nederlands -Engels -Duits -economie -Frans (keuzevak) worden afgerond in leerjaar 4 via SE en CSE De voorbereiding start voor deze vakken eind leerjaar 3

10 Het vak lichamelijke oefening wordt via het SE afgerond in leerjaar 3 CKV wordt geëxamineerd in leerjaar 3 door middel van het kunstdossier.

11 Het PTA Het PTA bestaat uit een aantal delen. PTA 1 t/m 3: toetsen en opdrachten in een vooraf vastgestelde periode (week) in het schooljaar van het CE PTA 4: absolverende toets PTA 5: mondeling (talen) PTA 6: diverse opdrachten verspreid door het jaar

12 Het PTA Absolverende toets: in het schooljaar vóór afgaand aan het CE, wordt een onderdeel voor het examen al behandeld en afgetoetst, meetellend in PTA 4

13 Deelname CSE Een leerling mag deelnemen aan het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) als het SE (Schoolexamen) volledig is afgerond.

14 Herkansingen -Leerlingen hebben over de 2 examenjaren recht op totaal 3 herkansingen. - Na afloop van een PTA week kunnen leerlingen één herkansing inzetten. - In het PTA is vastgelegd, welke onderdelen wel of niet herkansbaar zijn.

15 Sector werkstuk -Alle leerlingen werken in klas 3 in de periode ná het CSE aan hun sectorwerkstuk. -Dit is een verplicht onderdeel van het VMBO examen. - Leerlingen moeten hier minimaal 20 uur aantoonbaar aan besteden!

16 Leerlingen in het VMBO moeten ook de verplichte rekentoets doen -Leerlingen krijgen hiervoor één kans in leerjaar 3 en eventueel een herkansing in leerjaar 4. - Gebruikelijk is dat deze in de maand maart worden afgenomen.

17 Uitzonderingen, speciale omstandigheden en klachten: Mogelijk verloopt een onderdeel van het PTA niet zoals uw zoon/ dochter verwacht, of zijn er bijzondere omstandigheden. U kunt uw vraag of bezwaar neerleggen bij de examensecretaris. Hij zal de procedure in de examencommissie behandelen. De examencommissie doet uitspraak.

18 Tip: Zorg dat u op de hoogte bent!!! Op de site Het PTA is uiterlijk op 1 oktober 2016 voor alle ouders en leerlingen te vinden op de site onder de knop “examenzaken”.

19 Cito Vas H/V niveau Iedere dag 1 toets (totaal 9 toetsen) 11 t/m 22 april Infobrief volgt, gewone rooster loopt gewoon door. Middel om: -Ter bepalen hoe ver wij met de groep zijn, -Individuele aandachtspunten bepalen, voor het examentraject

20 Keuzevakken Na het examen kunnen leerlingen zich via keuzevakken (Nask, biologie, M&M)voorbereiden op het HBO Wiskunde (B)is een verplicht keuzevak Deze vakken vallen buiten MBO slagings regeling.

21 Vragen? Vragen over het PTA en het examen kunt u stellen aan de toetscoördinator. Mail naar: Guido Eskinasi geskinasi@lentiz.nl www.lentiz.nl/hetgroenelyceum


Download ppt "Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken."

Verwante presentaties


Ads door Google