De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ds. Mw. E. Braam, Kampen ouderling : Jenny Boersma Organist : Erik Hofstede Zondag Invocabit, roept hij Mij aan – naar psalm 91 : 15 : 15 Roep je Mij aan,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ds. Mw. E. Braam, Kampen ouderling : Jenny Boersma Organist : Erik Hofstede Zondag Invocabit, roept hij Mij aan – naar psalm 91 : 15 : 15 Roep je Mij aan,"— Transcript van de presentatie:

1 Ds. Mw. E. Braam, Kampen ouderling : Jenny Boersma Organist : Erik Hofstede Zondag Invocabit, roept hij Mij aan – naar psalm 91 : 15 : 15 Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

2 Voedselactie Het Kompas Van 15 t/m 19 februari kunnen levensmiddelen worden gebracht op school. Het gaat om producten die niet bederven. Op het lijstje staan o.a aardappelen, braadolie, fruit in blik of pot, groente in blik of pot, koffie, thee, enz. Dit zoveel mogelijk op de ochtend brengen omdat dan de conciërge er is.

3 Liedboek 314

4

5

6

7

8

9 Welkom en mededelingen

10 Liedboek 91

11

12

13

14 Bemoediging en groet

15 Liedboek 91

16

17 Moment van gedachtenis i.v.m overlijden

18 Liedboek 754

19

20

21

22

23

24 Kyrie gebed

25 Liedboek 92

26

27

28

29 Inleiding op deze zondag

30 HET WOORD

31 Gebed bij de schriften

32 Kinderen gaan naar de KEE.

33 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 5 Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Dit zei de HEER: 6 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 7 Vereer naast mij geen andere goden.

34 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 8 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.

35 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 9 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;

36 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 10 Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 11 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag.

37 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,

38 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 14 Maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.

39 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.

40 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 16 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 17 Pleeg geen moord. 18 Pleeg geen overspel. 19 Steel niet. 20 Leg over een ander geen vals getuigenis af.

41 Schriftlezing Deut. 5: 5 t/m 21 (NBV) 21 Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

42 NLB 316

43

44

45

46 Schriftlezing Mat. 4: 1 t/m 11 (NBV) 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.'

47 Schriftlezing Mat. 4: 1 t/m 11 (NBV) 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.

48 Schriftlezing Mat. 4: 1 t/m 11 (NBV) 6 Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' 7 Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."'

49 Schriftlezing Mat. 4: 1 t/m 11 (NBV) 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 En zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' 10 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."'

50 Schriftlezing Mat. 4: 1 t/m 11 (NBV) 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

51 NLB 538

52

53

54

55 Uitleg en verkondiging

56 NLB 538

57

58

59

60 Kinderen terug in de kerk

61 Kinderopwekking 185

62

63

64

65 GEBEDEN EN GAVEN

66 Dankgebed en voorbeden, stil gebed Onze Vader

67 Collecte : diaconie

68 Liedboek 536

69

70

71 Zegen


Download ppt "Ds. Mw. E. Braam, Kampen ouderling : Jenny Boersma Organist : Erik Hofstede Zondag Invocabit, roept hij Mij aan – naar psalm 91 : 15 : 15 Roep je Mij aan,"

Verwante presentaties


Ads door Google