De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Heffen GouwBelastingen Planning Programma Heffingen Ad hoc aanslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Heffen GouwBelastingen Planning Programma Heffingen Ad hoc aanslag."— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop Heffen GouwBelastingen

3 Planning Programma Heffingen Ad hoc aanslag

4 Inrichting Heffingcodes Heffingsoortcodes

5 Heffingcode Iedere heffing heeft een heffingcode

6 Heffingsoortcode Nadere typering van een belastingmiddel De heffingsoortcode komt overeen met de heffingcode indien er slechts 1 heffingsoort mogelijk is Is er sprake van variabele heffingsoorten dan zijn er meerdere heffingsoortcodes mogelijk Bv Precario als heffingcode met de heffingsoortcodes “lichtbak”, “Uithangbord”, “Uitstalling” ed.

7 Heffingsoortcode (1 heffingsoort)

8 Heffingsoortcode (variabele heffingsoorten)

9 Heffingen Objectgebonden Heffingen Subjectgebonden Heffingen

10 Heffingen (On)roerende zaakbelasting Rioolrechten Afvalstoffenheffing Toeristenbelasting Reinigingsheffing Objectgebonden Heffingen

11 Voorbeeld Standaard Heffingen Woningen OZBEW RIOEW RIOGW AFV Niet-woningen OZBEN OZBGN RIOEN RIOGN AFV

12 Heffingen Opvoeren/wijzigen van Heffingen Inrichting Standaard Heffingcyclus Opvoeren/wijzigen Incidentele Heffing Functionaliteit:

13 Inrichting Standaard Heffingcyclus

14 Grondslagen Standaard Heffingcyclus

15 Standaard Heffingcyclus

16 Incidentele Heffingen Grondslag toeristenbelasting Grondslag reinigingsheffing

17 Incidentele Heffingen

18 Incidentele Heffingen (vervolg)

19 Demo Heffingcyclus en Grondslagen

20 Opgaven Objectgebonden Heffingen

21 Hondenbelasting Precariobelasting Parkeerbelasting Heffingen Subjectgebonden Heffingen

22 Hondenbelasting

23 Functionaliteit: Opvoeren Hond Opvoeren Kennel

24 Hondenbelasting Twee soorten hondobjecten: – Honden – Kennels

25 Hondenbelasting Beide types hondenbelasting hebben een eigen heffingcyclus Beëindiging van een hond of kennel, beëindigt ook de cyclus, tenzij er nog overige honden of kennels actief zijn bij het subject

26 Demo Hondenbelasting

27 Opgaven Hondenbelasting

28 Precario

29 Functionaliteit: Zoek belasting object Opvoeren WOZ-object als precario object Koppel belastingplichtige Voer grondslag op

30 Opgaven Precariobelasting

31 Parkeerbelasting Bestaat uit: Parkeerkosten Naheffingskosten

32 Functionaliteit: Handmatig opvoeren bon Inlezen bulk Naheffingen Koppelen subjectgegevens aan bon Verwerken bon Raadplegen bon Raadplegen kentekengegevens

33 (Naheffing) Parkeerbelasting

34 Ad hoc aanslagbiljet

35 Voorwaarde: een verzamelkohier dat is ingericht met de benodigde heffingen.

36 Stappenplan om ad hoc aanslag te maken Ophalen van een kohier Selecteren van belastingplichtige Ad hoc aanslagbiljet

37 Vervolg Stappenplan Vullen dagtekening Genereren van basisbiljet obv heffingsoortcode Ad hoc aanslagbiljet

38 Vervolg Stappenplan Selecteren van heffingcyclus Huidige basisbiljet fiatteren Ad hoc aanslagbiljet

39

40 Demo Ad hoc aanslagbiljet

41 Opgaven Ad hoc aanslagbiljet

42

43


Download ppt "Workshop Heffen GouwBelastingen Planning Programma Heffingen Ad hoc aanslag."

Verwante presentaties


Ads door Google