De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst naar aanleiding van Rapport Ecorys Beleidsdoorlichting “Positie van de client “ Brigitte Zonneveld Plv. Directeur Markt & Consument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst naar aanleiding van Rapport Ecorys Beleidsdoorlichting “Positie van de client “ Brigitte Zonneveld Plv. Directeur Markt & Consument."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst naar aanleiding van Rapport Ecorys Beleidsdoorlichting “Positie van de client “ Brigitte Zonneveld Plv. Directeur Markt & Consument

2 Agenda I.Doel bijeenkomst 11 februari 2016 II.Uitkomsten beleidsdoorlichting positie cliënt III.Verkenning van de mogelijke opties aanpassing huidige Beleidskader subs. pg- organisaties IV.Verder proces + tijdpad

3 I. Doel van de bijeenkomst vandaag: 1)U te informeren over de uitkomsten van de beleidsdoorlichting positie cliënt. (Rapport Ecorys + reactie Minister VWS) 2)Met u open van gedachten te wisselen over mogelijke verbeteringen van het beleidskader subsidiëring pg- organisaties per 1 januari 2017. 3)Uw verbeterpunten en ideeën te inventariseren 4) U te informeren over het vervolgproces Voettekst 3

4 4 II. Wat is conclusie van de Beleidsdoorlichting? Ecorys en Verweij Jonker: huidig beleid is redelijk doeltreffend en doelmatig, hierom advies door te gaan met huidig beleid. Advies: kijk op korte termijn waar het huidige Beleidskader “knelt” en mogelijk verbeterd kan worden op gebied van: o Instellingssubsidie voor pg-organisaties; o Vouchertrajecten; o Stimuleren van nog meer samenwerking

5 II. Wat is conclusie van de Beleidsdoorlichting? Trends die daarbij op de lange termijn om actie vragen van pg- organisaties: o Individualisering; o Vermaatschappelijking, participatie; o Decentralisaties; o Positieve gezondheid; o Implementatie van VN-verdrag handicap. Koepels zijn gevraagd om hierin mee te denken. Vandaag alleen over de korte termijn. Voettekst 5

6 III. Verkenning mogelijke opties voor aanpassing huidige Beleidskader 1. Verhogen van instellingsubsidie Onvoldoende budget voor verhoging voor iedereen. Welke criteria zijn bij eventuele aanpassing van belang? 2. Verlagen van deelnemersaantal vouchers Hoeveel deelnemers zouden wel haalbaar zijn? 125.000 voor projectsubsidie is harde eis? Welk kader voor vouchers is beter passend? Voettekst 6

7 3. Stimuleren van samenwerking -Welke drempels ervaren jullie met samenwerking? -Wat zou jullie helpen om sneller die stap te zetten? -Is daar een financiële bijdrage voor nodig en hoe moet die eruit zien? Voettekst 7 III. Verkenning mogelijke opties voor aanpassing huidige Beleidskader

8 4. Stimuleren vernieuwing pg-organisaties Verkenningsoptie m.b.t. het stimuleren van vernieuwing in het beleidskader per 1 januari 2017? Hoe om te gaan met waardevolle niet-gesubsidieerde pg-organisaties? Belangrijke randvoorwaarden bij het verkennen van mogelijke opties zijn uitvoerbaarheid, objectiveerbaarheid, beheersbaarheid en passend in het stelsel. Mist u nog essentiële zaken voor het beleidskader per 1/1/17? Voettekst 8

9 IV. Verder proces + tijdpad Voor de aanpassing van het beleidskader hanteren we de volgende planning:  Verbeteropties vandaag beoordelen op uitvoerbaarheid, beheersbaarheid en objectiveerbaarheid en financiële kaders (maart/april 2015)  Toezending concept aangepast beleidskader subsidiëring pg- organisaties aan de Tweede Kamer (mei 2016)  Publicatie definitief aangepast beleidkader  Informatie en eventueel voorlichtingsbijeenkomst over wijzigingen Beleidskader (na 1 juli 2016) Voettekst 9


Download ppt "Bijeenkomst naar aanleiding van Rapport Ecorys Beleidsdoorlichting “Positie van de client “ Brigitte Zonneveld Plv. Directeur Markt & Consument."

Verwante presentaties


Ads door Google