De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderbijslag in Vlaanderen na zesde staatshervorming Visie Vlaamse sociale partners op hoofdlijnen 6 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderbijslag in Vlaanderen na zesde staatshervorming Visie Vlaamse sociale partners op hoofdlijnen 6 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderbijslag in Vlaanderen na zesde staatshervorming Visie Vlaamse sociale partners op hoofdlijnen 6 november 2013

2 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 2 Situering SERV-akkoord van 27 juni 2012 basis met krachtlijnen voor toekomstig Vlaams beleid Vervolgacties verder overleg tussen sociale partners met het oog op verdere uitwerking van de krachtlijnen contacten met stakeholders en academische wereld besprekingen in VESOC betrokkenheid bij voorbereiding Groenboek zesde staatshervorming 6 november 2013

3 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 3 SERV-akkoord: uitgangspunten kinderbijslag Eén stelsel Basis = domiciliëring van kind Kinderbijslag opsplitsen in twee delen basisbijslag i.f.v. kenmerken kind aanvullende bijslag i.f.v. sociale situatie gezin Kinderbijslag uitbetalen aan persoon die kind opvoedt Continuïteit en efficiëntie van uitbetaling verzekeren Leidend objectief: maximale sociale doelmatigheid 6 november 2013

4 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 4 Tijdens overgangsfase Continuïteit van prestaties waarborgen Bij start: overgehevelde regeling niet wijzigen Voorbereiding introductie Vlaams stelsel met het oog op vlotte operationalisering Vlaams stelsel in structureel transparant overleg met Vlaamse sociale partners gebaseerd op grondige expertise 6 november 2013

5 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 5 Vlaams stelsel kinderbijslag Doelstellingen Vlaams stelsel kinderbijslag gedeeltelijke compensatie in kosten van kinderen via substantiële financiële ondersteuning cash-tegemoetkoming zonder bestedingsvoorwaarden Basis Vlaams stelsel kinderbijslag universele, substantiële, inkomensonafhankelijke basisbijslagen selectieve sociale toelagen bovenop universele sokkel verzekeringsprincipe met verticale en horizontale solidariteit in financiering Welvaartskoppeling versus budgettaire context 6 november 2013

6 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 6 Basisbijslagen in Vlaams stelsel kinderbijslag Universeel, substantieel, inkomensonafhankelijk, in functie van kenmerken van kind (modulering naar leeftijd, handicap, wezen) Nader onderzoek nodig naar wenselijkheid en mogelijke toepassing van modularisering naar rangorde van kind op basis van aantal criteria (complexiteit, werkelijk kostenverloop, …) Als input voor overleg met Vlaamse sociale partners grondige onderbouwing van modulariseringsvoorstellen parameters in hun samenhang bekijken 6 november 2013

7 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 7 Aanvullende bijslagen in Vlaams stelsel kinderbijslag Vertrekpunt = bestaande regeling behouden Onderzoek naar uitbreiding bestaande doelgroepen binnen randvoorwaarden Onderzoek naar ruimere hervorming aanvullende selectieve bijslag Relatie kinderbijslagregeling - armoedepreventie 6 november 2013

8 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 8 Bredere context Vlaams stelsel kinderbijslag Kinderbijslagregeling als belangrijk onderdeel van geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid t.a.v. voorzieningen initiatieven tegemoetkomingen gericht op ondersteunen van huishoudens met kinderen 6 november 2013

9 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 9 Organisatorische urgentie Vlaamse architectuur kinderbijslag is urgent Waarom? Expertise (personeel, ICT, organisatie)dreigt weg te vloeien Hoe aanpakken? Overgangsfase: Beheer en controle van het stelsel Uitvoeringsstructuren Kadaster kinderbijslag Definitieve fase: Expertise kinderbijslagfondsen maximaal aanwenden Regionale controle 6 november 2013


Download ppt "Kinderbijslag in Vlaanderen na zesde staatshervorming Visie Vlaamse sociale partners op hoofdlijnen 6 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google