De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \"— Transcript van de presentatie:

1 Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \ E-mail: buro.asohr@home.nl Begin Stop Procedure 2355 \ KwijtscheldingsProcedure \ Ist Werkstroomschema Fase 1 \ Melding Handelingen in chronologische volgorde Handeling 1: Het voeren van het persoonlijke verzoekgesprek Betrokkenen= Medewerker PublieksZaken en klant Resultaat= Gevoerd persoonlijk verzoekgesprek Handeling 2: Het voeren van het telefonische verzoekgesprek Betrokkenen= Medewerker PublieksZaken en klant Resultaat= Gevoerd telefonisch verzoekgesprek Handeling 3: Het raadplegen van het schriftelijke verzoek Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in het schriftelijke verzoek Handeling 4: Het verstrekken van het formulier ‘verzoek tot kwijtschelding’ Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Verstrekt verzoek tot kwijtschelding Handeling 5: Het raadplegen van het formulier ‘verzoek tot kwijtschelding’ Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in het ‘verzoek tot kwijtschelding’ Handeling 6: Het raadplegen van de bijlagen Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in de bijlagen Handeling 7: Het raadplegen van de checklist Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in de checklist Handeling 8: Het voeren van het vervolggesprek Betrokkenen= Medewerker PublieksZaken en klant Resultaat= Gevoerd vervolggesprek Handeling 9: Het registreren van de binnenkomst Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Geregistreerde binnenkomst Handeling 10: Het produceren van het ontvangstbewijs Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Ontvangstbewijs Beslissing A: Als de klant besluit om persoonlijk langs te komen, dan door naar stap 1, als de klant besluit om het verzoek schriftelijk in te dienen, dan door naar stap 11. Beslissing B: Als de klant direct het verzoek wil indienen dan door naar stap 5, anders door naar stap 8. Beslissing C: Als de aangeleverde documenten compleet zijn, dan door naar stap 9, anders door naar stap 8. r p\a\d 8 C 4 5 6 d r 7 r B 10 9 2 A E 3 11 12 r\a 14 d d 16 15 r\a D 18 17 EindeStop 13 1 r p\a p\a\d p\a r\ap\a\d

2 Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \ E-mail: buro.asohr@home.nl Procedure 2355 \ KwijtscheldingsProcedure \ Ist Werkstroomschema Fase 1 \ Melding (vervolg) Handelingen in chronologische volgorde Handeling 11: Het versturen van het formulier 'verzoek tot kwijtschelding' Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Verstuurd formulier 'verzoek tot kwijtschelding' Handeling 12: Het versturen van de checklist \ verzoek om aanvullende informatie Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Verzonden checklist \ verzoek om aanvullende informatie Handeling 13: Het produceren van de beschikking 'buiten behandelingname' Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Beschikking 'buiten behandelingname' Handeling 14: Het raadplegen van het formulier ‘verzoek tot kwijtschelding’ Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in het 'verzoek tot kwijtschelding' Handeling 15: Het raadplegen van de bijlagen Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in de bijlagen Handeling 16: Het raadplegen van de checklist Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in de checklist Handeling 17: Het registreren van de binnenkomst Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Geregistreerde binnenkomst Handeling 18: Het produceren van de ontvangstbevestiging Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Ontvangstbevestiging Beslissing D: Als de documenten niet binnen de daarvoor gestelde termijn worden verstrekt, dan door naar stap 13, anders door naar stap 14. Beslissing E: Als alle benodigde documenten zijn ingeleverd door de klant nadat een verzoek om aanvullende informatie is verstrekt, dan door naar stop; als de aangeleverde documenten direct compleet zijn (dus zonder schriftelijk verzoek om aanvullende gegevens) dan door naar stap 18, anders terug naar stap 12. Begin Stop r p\a\d 8 C 4 5 6 d r 7 r B 10 9 2 A E 3 11 12 r\a 14 d d 16 15 r\a D 18 17 EindeStop 13 1 r p\a p\a\d p\a r\ap\a\d

3 Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \ E-mail: buro.asohr@home.nl Start 1 2 5 4 6 A r 3 r p\a r p\a\d Procedure 2355 \ KwijtscheldingsProcedure | Ist Werkstroomschema Fase 2 \ Onderzoek B 7 Handelingen in chronologische volgorde Handeling 1: Het raadplegen van het formulier 'verzoek tot kwijtschelding' Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in het 'verzoek tot kwijtschelding' Handeling 2: Het raadplegen van de bijlagen Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= inzicht in de bijlagen Handeling 3: Het invoeren van de besluitcode Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Ingevoerde besluitcode Handeling 4: Het produceren van de afwijzende beschikking Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Afwijzende beschikking Handeling 5: Het invoeren van de gegevens ‘verzoek tot kwijtschelding’ Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Ingevoerde gegevens Handeling 6: Het raadplegen van GH Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Inzicht in toe- en afwijzing Handeling 7: Het produceren van de toewijzende beschikking Uitvoerende= Medewerker PublieksZaken Resultaat= Toewijzende beschikking Beslissing A: Als zonder invoer van de gegevens kan worden afgewezen of toegewezen, dan door naar stap 3 of 7, anders door naar stap 5. Beslissing B: Als uit de uitgevoerde berekening blijkt dat de kwijtschelding (gedeeltelijk) kan worden toegewezen dan door naar stap 7, anders door naar stap 4. p\a p\a\d Stop

4 Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \ E-mail: buro.asohr@home.nl Start Einde 2 5 6 A Handelingen in chronologische volgorde Handeling 1: Het voeren van het voorbereidingsoverleg met de SoZaWe Betrokkenen= Vakspecialist H&I en medewerker SoZaWe Resultaat= Gevoerd voorbereidingsoverleg Handeling 2: Het selecteren van het AOW-bestand Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= Geselecteerd AOW-bestand Handeling 3: Het produceren van het GBR-bestand Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= GBR-bestand Handeling 4: Het inlezen van het digitale bestand SoZaWe Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= Ingelezen bestand SoZaWe Handeling 5: Het raadplegen van het AOW-bestand Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= Inzicht in het AOW-bestand Handeling 6: Het toesturen van het AOW-bestand aan de Belastingdienst Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= Verstuurd AOW-bestand Handeling 7: Het raadplegen van het bestand 'Belastingdienst' Uitvoerende= Vakspecialist Heffing & Invordering Resultaat= Inzicht in het bestand 'Belastingdienst' Handeling 8: Het ontdubbelen van het bestand Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Ontdubbeld bestand BP: BevolkingsProcedure BDP: BelastingDienstProcedure Beslissing A: Als gegevens van 'Bevolking' correct zijn, dan door naar stap 6, anders terug naar stap 2. Beslissing B: Als de gegevens van de Belastingdienst correct zijn, dan door naar stap 8, anders terug naar stap 6. Beslissing C: Als er sprake is van een automatische kwijtschelding OZB, dan door naar stap 9, als het gaat om een automatische kwijtschelding reinigingsrechten, dan door naar stap 13. 3 B 8 C 10 r d p\a\d r 9 7 1211 BDP p\a\d Procedure 2355 \ KwijtscheldingsProcedure \ Ist Werkstroomschema Fase 3 \ Automatische kwijtschelding D 13 BP 4 p\a\d r dp\a 1

5 Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \ E-mail: buro.asohr@home.nl Handelingen in chronologische volgorde Handeling 9: Het vullen van de tabel 'meerjarige kwijtschelding' Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Gevulde tabel Handeling 10: Het raadplegen van het bestand automatische kwijtschelding Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Inzicht in bestand Handeling 11: Het produceren van de kennisgeving 'verlening automatische kwijtschelding' Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Kennisgeving Handeling 12: Het produceren van de kennisgeving 'geen verlenging automatische kwijtschelding' Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Kennisgeving Handeling 13: Het verstrekken van de bestandsgegevens aan Eneco Uitvoerende= Medewerker I&A Resultaat= Verstrekte bestandsgegevens aan Eneco Beslissing D: Als er automatische kwijtschelding wordt toegekend, dan door naar stap 11, als dit jaar geen kwijtschelding plaatsvindt, terwijl dit het vorige jaar wel het geval was, dan door naar stap 12. Procedure 2355 \ KwijtscheldingsProcedure \ Ist Werkstroomschema Fase 3 \ Automatische kwijtschelding(vervolg) Start Einde 2 5 6 A 3 B 8 C 10 r d p\a\d r 9 8 1211 BDP p\a\d D 13 BP 4 p\a\d r dp\a 1


Download ppt "Buro Asohr BV Advies, Opleiding en Training © Buro Asohr BV \ Kruisherenstraat 5 \ 5401 ZS \ Uden \ Tel: 0413-330477 \ Fax: 0413-330478 \"

Verwante presentaties


Ads door Google