De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ÉÉN JAAR NA CHARLIE ZIJN DOCENTEN MAATSCHAPPIJLEER TERREUR-PROOF?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ÉÉN JAAR NA CHARLIE ZIJN DOCENTEN MAATSCHAPPIJLEER TERREUR-PROOF?"— Transcript van de presentatie:

1 ÉÉN JAAR NA CHARLIE ZIJN DOCENTEN MAATSCHAPPIJLEER TERREUR-PROOF?

2 VOORSTELLEN IVO PERTIJS DOCENT MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN HOOFDREDACTEUR MAATSCHAPPIJ & POLITIEK

3 WAAR HEBBEN WE HET OVER? ‘ OP VEEL SCHOLEN ZIJN ANTISEMITISME, ISLAMOFOBIE EN HOMOHAAT ALLES BEHALVE UITSTERVENDE VERSCHIJNSELEN. ER ZIJN JONGEREN DIE WERKELIJK GELOVEN DAT JODEN MET TWEE DUIVELSHOORNTJES GEBOREN WORDEN, WAAR OUDERS GELOVEN DAT HUN KIND HOMO WORDT ALS ER EEN HOMO VOOR DE KLAS STAAT EN WAAR ISLAMITISCHE JONGEREN DAGELIJKS MET KEIHARDE DISCRIMINATIE TE MAKEN HEBBEN.’ MARYAM EL RAHMOUNI, SEPTEMBER 2015

4 KORTE VOORGESCHIEDENIS HET BESPREEKBAAR MAKEN VAN POLITIEK EN MAATSCHAPPELIJK GEVOELIGE KWESTIES IS GEEN RECENT FENOMEEN. VOORBEELDEN: - LEERLINGEN WEIGERDEN DEEL TE NEMEN AAN DE MINUUT STILTE NA 9/11 - SPANNING NA OPLEVINGEN ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT - ‘MINDER, MINDER, MINDER’ ALS SLOGAN IN HET KLASLOKAAL MAAR ‘PARIJS’ PLAATSTE HET PROBLEEM HOOG OP DE ONDERWIJSAGENDA

5 PARIJS 7/1PARIJS 13/11 VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN

6 REACTIES OP PARIJS 7/1 ‘ DOCENT WORSTELT MET AANSLAGEN IN PARIJS’ ‘SCHOOL VERBIEDT SPOTPRENT CHARLIE HEBDO’ BUSSEMAKER: ‘HET ONDERWIJS MAG NOOIT WEGKIJKEN’ ‘GROTE ROL VOOR SCHOOL BIJ RADICALISERING’

7 TIMELINE JANUARI 2015: POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ROEP OM ACTIE VERSCHILLENDE (DOCENTEN)BIJEENKOMSTEN JULI 2015: UIT ONDERZOEK (RU) BLIJKT DAT 1 OP DE 5 DOCENTEN HET SOMS LASTIG VINDT OM GEVOELIGE KWESTIES TE BESPREKEN. DEKKER: ‘MEER DAN DE HELFT VAN DE LERAREN ZEGT DAT HET HEN NIET OF NIET GEHEEL DUIDELIJK IS WAT ER VAN HEN VERWACHT WORDT ALS HET GAAT OM HET BESPREKEN VAN MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S IN DE KLAS.’

8 TIMELINE JULI 2015: SANDER DEKKER KONDIGT IN EEN BRIEF HULP AAN DOCENTEN AAN DEKKER: ‘LERAREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS ZEGGEN BEHOEFTE TE HEBBEN AAN DESKUNDIGE ONDERSTEUNING OP INHOUDELIJK EN DIDACTISCH GEBIED. HET GAAT DAARBIJ OM GESPREKSVAARDIGHEDEN EN OM SPECIFIEKE HANDVATTEN BIJ HET HERKENNEN VAN EN OMGAAN MET RADICALISERING.’

9 TIMELINE 23 SEPTEMBER 2015: HOORZITTING BURGERSCHAPSVORMING IN DE TWEEDE KAMER 1 FEBRUARI 2016: RAPPORT ‘TWEE WERELDEN, TWEE WERKELIJKHEDEN’ BUSSEMAKER DEZE WEEK IN DE GROENE: ‘VEEL DOCENTEN ERVAREN EEN GEBREK AAN LEIDING ALS HET OM RADICALISERING GAAT’ & ‘BURGERSCHAPSVORMING EN HET TEGENGAAN VAN RADICALISERING IS MEER DAN HET GEVEN VAN LESSEN OVER DE RECHTSSTAAT, HOE HET PARLEMENT WERKT, WAT DE GRONDRECHTEN ZIJN.’

10 WAT HEBBEN WE VOLGENS DEKKER AL? DEKKER: ‘VIA HET LANDELIJK STEUNPUNT GASTSPREKERS WOII-HEDEN KUNNEN SCHOLEN EEN GASTLES AANVRAGEN OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG. OOK ORGANISATIES ALS HET COC, PRODEMOS OF AMNESTY INTERNATIONAL GEVEN GASTLESSEN OP SCHOLEN.’ VERDER: ‘IN OPDRACHT VAN OCW BIEDT STICHTING SCHOOL EN VEILIGHEID AL ONDERSTEUNING AAN LERAREN, SCHOOLLEIDERS EN VERTROUWENSPERSONEN BIJ HET BEVORDEREN VAN EEN SOCIAAL VEILIG KLIMAAT.’

11 ER IS NOG MEER… REGIONALE TRAININGEN STICHTING SCHOOL EN VEILIGHEID TRAININGEN ANNE FRANK STICHTING TRAININGEN DIVERSION + METHODE OPLEIDINGEN SESSIES YOUNITE DE SOCRATISCHE METHODE (BARRY MAHONEY) TAL VAN INDIVIDUELE INITIATIEVEN VAN DOCENTEN ET CETERA

12 AANPAK (SAMENGEVAT) GA HET GESPREK AAN VOER EEN DIALOOG OORDEEL NIET TE SNEL GEEF LEERLINGEN DE RUIMTE… MAAR STEL OOK GRENZEN ZORG DAT JE HET CONTACT MET EEN LEERLING NIET VERLIEST

13 MAAR IS DIT VOLDOENDE? ‘EUROPOL WAARSCHUWT VOOR GROTE AANSLAG EUROPA’ (JANUARI 2016) ‘DREIGING MET 'AANSLAG' OP DRIE MIDDELBARE SCHOLEN IN AMSTERDAM’ (JANUARI 2016) PERMANENTE DREIGING ZORGT VOOR SPANNINGEN IN DE KLAS VAN U WORDT VERWACHT DAT U WEET WAT TE DOEN ALS UW LEERLING ROEPT: ‘VERZUIP DIE GASTEN’ ‘ALLE HOMO’S MOETEN DOOD’ ‘DIE AANSLAG IS GEWOON TERECHT’ BENT U INDERDAAD AL GOED VOORBEREID?

14 CHECKLIST! WAT HEBBEN WE NODIG OM GOED VOORBEREID TE ZIJN OP (ON)VERWACHTE OPMERKINGEN IN DE KLAS EN GEBEURTENISSEN IN DE MAATSCHAPPIJ? WAAR BESCHIKKEN WE AL OVER? WAT KAN BETER? WAT ONTBREEKT ER? WAT MOET ER IN MAATSCHAPPIJLEER- EN/OF ONDERWIJSLAND GEBEUREN OM DOCENTEN BETER VOOR TE BEREIDEN?

15 CONTACT E-MAIL: I.PERTIJS@MAATSCHAPPIJENPOLITIEK.NLI.PERTIJS@MAATSCHAPPIJENPOLITIEK.NL TWITTER: @PERTIJS


Download ppt "ÉÉN JAAR NA CHARLIE ZIJN DOCENTEN MAATSCHAPPIJLEER TERREUR-PROOF?"

Verwante presentaties


Ads door Google