De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke regie bij complexe zorg In relatie met ‘wonen’ Regiopodium 18 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke regie bij complexe zorg In relatie met ‘wonen’ Regiopodium 18 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijke regie bij complexe zorg In relatie met ‘wonen’ Regiopodium 18 januari 2016

2 Inhoud Achtergrondinformatie/context wonen Vraagstukken huisvesting irt maatschappelijke zorg en beschermd wonen

3 Kader Gemeenten verantwoordelijk voor – huisvesting van – kwetsbare burgers Gemeenten hebben zelf geen woningen ( wonen is geen gemeentelijke voorziening) Belang woonvisie; zonder woonvisie geen afspraken met corporaties.

4 Context regio Gooi en Vechtstreek : 250.000 inwoners 100.000 woningen 65.000 van eigenaar-bewoners 30.000 van corporaties waarvan 90% sociale huur (< € 725,-) 5.000 particuliere huur

5 Corporatiewoningen (30.000) 35.000 woningzoekenden, waarvan ongeveer de helft op zoek naar een woning 1500 woningen vrij voor verhuur per jaar (= 5% mutatie) regels voor toelating, verdeling en urgentie: op basis Huisvestingswet 2014 in regionale huisvestingsverordening verdeelsysteem: WoningNet

6 500 urgenten, 1500 woningen Huisvestingswet: statushouders blijfgroep mantelzorggevers/ nemers regio -incl. HOV- hardheid(gemeente) Verwacht aantal: 300 (pers) =groeiend 10-100 (hh) =schatting 200 -50- (hh) =ervaring Pm =ervaring Totaal +/- 500 hh

7 Woningwet (01-01-2016) Passend toewijzen:  laagste inkomens €20.000-€27.000 per jaar  naar goedkoopste woningen huur €500-€ 600  verwachte urgenten: 600  aanname: urgenten met laag inkomen: 500  toewijzingen met huur < € 550 in 2014: 375 (van de 1500)

8 Wat doen we al… Scheiden wonen zorg corporatiewoningen Classificatie woningen corporaties (zorggeschiktheid) QuickScan particuliere sector Woonruimteverdeelsysteem: - oudere woningzoekenden goed in positie -zorggeschikte woningen met voorrang voor doelgroep Tweede kans en Huren onder voorwaarden Regionaal proces huisvesting statushouders ( onder constructie) Start actualisering woonvisie

9 Vernieuwing woonvisie kaders Regionale samenwerkingsagenda. Kern van de huidige missie. Regionaal Actieprogramma Wonen. Provinciale Woonvisie en diverse provinciale en regionale onderzoeken (vraaggestuurd bouwen, woonmilieus, transformatieagenda, betaalbaarheid). Woningwet 2015. Beeldverhaal regio G en V in MRA-verband (fysiek domein).

10 Woonvisie inhoud Een regio beschrijving: hoe staat de regio ervoor? Wat zijn de kwaliteiten? stand van zaken en ontwikkeling woningvoorraad: absoluut en ten opzichte van Nederlands gemiddelde, huur/koop, wel/niet sociale huur, duur/goedkoop, wel/niet grondgebonden, stand van zaken en ontwikkeling bevolkingssamenstelling, relatie met economisch ontwikkelingsperspectief cq. arbeidsmarkt, relatie met transities zorg.

11 Stellingen 1 Uitstroom maatschappelijke zorg/beschermd wonen heeft altijd voorrang. Ook als dit een (nog) langere wachttijd betekent overige woningzoekenden. Extra investeren –door gemeenten en corporaties- in alternatieve woonvormen (containers, sociaal pension etc). in alle gemeenten in de regio?

12 Stellingen 2 Huisvesting en ondersteuning van doelgroep is lokale verantwoordelijkheid op basis van uniforme regionale afspraken. De gemeente waar iemand dakloos werd, blijft altijd verantwoordelijk.


Download ppt "Gezamenlijke regie bij complexe zorg In relatie met ‘wonen’ Regiopodium 18 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google