De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 11. Rein & Onrein In het kader van voedsel In het kader van voedsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 11. Rein & Onrein In het kader van voedsel In het kader van voedsel."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 3

4 11. Rein & Onrein In het kader van voedsel In het kader van voedsel

5 11. Rein & Onrein Wat is volgens God voedsel? C.Lev.11:1,2 “De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten:“Dit zijn de dieren die jullie mogen eten:” C.Lev.11:1,2 “De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten:“Dit zijn de dieren die jullie mogen eten:” dít is wat er leeft dat ge moogt eten van alle gedierte op de aarde! (NV) A. Gen.1:29 “En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragen-de vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.” B. Gen.9:3 “Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen, dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. “

6 11. Rein & Onrein PLANTEN Eetbare plantenOneetbare planten DIEREN Eetbare dierenOneetbare dieren Wat is volgens God voedsel?

7 11. Rein & Onrein Lev.11:2,3 “Van alles wat op het land leeft, mogen jullie de dieren eten 3 die gespleten hoeven hebben – dus hoeven die helemaal gedeeld zijn – en bovendien hun voedsel herkauwen. Die mag je eten. Lev.11:2,3 “Van alles wat op het land leeft, mogen jullie de dieren eten 3 die gespleten hoeven hebben – dus hoeven die helemaal gedeeld zijn – en bovendien hun voedsel herkauwen. Die mag je eten. טָּהוֹר - tahor - rein טָּמֵא - tamé - onrein Wat is volgens God voedsel?

8 11. Rein & Onrein Wat is volgens God voedsel? טָּהוֹר - tahor - rein טָּמֵא - tamé - onrein Paard

9 11. Rein & Onrein Zach.9:9 “Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” Zach.9:9 “Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” Wat is volgens God voedsel?

10 11. Rein & Onrein Lev.11:7 “Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, in het water, in de zeeën en in de stromen, dat moogt gij eten. Lev.11:7 “Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, in het water, in de zeeën en in de stromen, dat moogt gij eten. טָּהוֹר - tahor - rein טָּמֵא - tamé - onrein Wat is volgens God voedsel?

11 11. Rein & Onrein Num.15:38 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenk- kwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken. Num.15:38 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenk- kwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken. Wat is volgens God voedsel?

12 11. Rein & Onrein Lev.11:7 “Deze zult gij verafschuwen onder de vogels, – zij mogen niet gegeten worden, een gruwel zijn zij –: de arend, de lammergier en de zeearend, 14 de wouw en alle soorten gieren, 15 alle soorten raven, 16 de struisvogel, de katuil en de meeuw en alle soorten sperwers, 17 de steenuil, de aalscholver en de oehoe, 18 de witte uil, de pelikaan, de aasgier 19 en de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Wat is volgens God voedsel? טָּהוֹר - tahor - rein טָּמֵא - tamé - onrein

13 11. Rein & Onrein Deut.32:11 Zoals een arend over zijn jongen waakten voortdurend erboven blijft zweven,zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, Deut.32:11 Zoals een arend over zijn jongen waakten voortdurend erboven blijft zweven,zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, Wat is volgens God voedsel?

14 11. Rein & Onrein Lev.11:20 “Alle wemelend gedierte met vleugels, dat op vier poten gaat – dat zal u een gruwel zijn. 21 Deze echter moogt gij eten van al het wemelend gedierte met vleugels, dat op vier poten gaat: die boven zijn voeten dijen heeft om daarmee over de grond te springen. 22 Deze moogt gij daarvan eten: alle soorten sprinkhanen, alle soorten treksprinkhanen, alle soorten veldsprinkhanen en alle soorten kleine treksprinkhanen. 23 Maar alle wemelend gedierte met vleugels, dat vier poten heeft, dat zal u een gruwel zijn. Wat is volgens God voedsel? טָּהוֹר - tahor - rein טָּמֵא - tamé - onrein

15 11. Rein & Onrein Spreuken 6:6 “Ga naar de mieren, luiaard,kijk hoe ze werken en word wijs.” Spreuken 6:6 “Ga naar de mieren, luiaard,kijk hoe ze werken en word wijs.” Wat is volgens God voedsel?

16 11. Rein & Onrein Lev.11:27 Dit zal u het onreine zijn onder het wemelend gedierte dat op de grond wemelt: de mol, de muis en alle soorten padden; 30 en de egel, de waraan en de hagedis, de slak en het kameleon. Wat is volgens God voedsel? טָּמֵא - tamé - onrein

17 11. Rein & Onrein Ex.7:12 “Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven.” Ex.7:12 “Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven.” Wat is volgens God voedsel?

18 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? De brongedachten van rein en onrein vinden we in het Hebreeuws. Kerntekst: Lev.10:10 “Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein” Kerntekst: Lev.10:10 “Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein” (NV) om scheiding te maken tussen heiliging en ontwijding, tussen wat besmet en wat rein is, בָּדַל -badal afscheiden, afzonderen scheiden door muur, hek, gordijn בָּדַל -badal afscheiden, afzonderen scheiden door muur, hek, gordijn וּלְהַ בְדִּיל, בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל, וּבֵין הַטָּמֵא, וּבֵין הַטָּהוֹר Oelahavdil bén ha kodesj oevén hachol oevén ha tamé ha tahor.

19 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? טָּמֵא De brongedachten van rein en onrein vinden we in het Hebreeuws. טָּהוֹר Kerntekst: Lev.10:10 “Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein” Kerntekst: Lev.10:10 “Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein” (NV) om scheiding te maken tussen heiliging en ontwijding, tussen wat besmet en wat rein is, וּלְהַבְדִּיל, בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל, וּבֵין הַ טָּמֵא, וּבֵין הַ טָּהוֹר Oelahavdil bén ha kodesj oevén hachol oevén ha tamé ha tahor.

20 11. Rein & Onrein Gen.1:4 “en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.” Gen.1:7 “En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren;” Gen.1:14 “En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15 en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo.” Ex.26:33 “Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen, binnen het voorhangsel, de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen.” Lev.20:24 “Ik ben de Here, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd.” Num.8:14 “Aldus zult gij de Levieten uit de Israëlieten afzonderen, opdat de Levieten mijn eigendom zijn.”

21 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? De brongedachten van rein en onrein vinden we in het Hebreeuws. CONCLUSIE: De scheiding lost de chaos op De scheiding brengt orde De scheiding brengt rust CONCLUSIE: De scheiding lost de chaos op De scheiding brengt orde De scheiding brengt rust licht water onder dag heilige der heiligen Israël Levieten Rein voedsel licht water onder dag heilige der heiligen Israël Levieten Rein voedsel duisternis water boven nacht heilige volkeren Israël Onrein voedsel duisternis water boven nacht heilige volkeren Israël Onrein voedsel

22 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? טָּהוֹר tahor rein van taher: schoon/ puur טָּהוֹר tahor rein van taher: schoon/ puur טָּמֵא tamé onrein/bezoedeld טָּמֵא tamé onrein/bezoedeld

23 11. Rein & Onrein Gen.7: “En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. 2 Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, één paar, het mannetje en zijn wijfje;” מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַ טְּהוֹר ָה, תִּקַּח - לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה -- אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ ; וּמִן - הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹר ָה הִוא, שְׁנַיִם -- אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ טָּהוֹר tahor rein טָּהוֹר tahor rein טָּמֵא tamé onrein טָּמֵא tamé onrein Jazeker! Noach wist waar het over ging. Jazeker! Noach wist waar het over ging.

24 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? Wat zou er gebeurd zijn wanneer dit plaatje zou kloppen? B. Gen.9:3,4 “Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.” A. Gen.1:29 “Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.” Gen.8:20 “Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. “

25 11. Rein & Onrein Gen.4:3,4 “Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer; 4 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet;” טָּהוֹר tahor rein טָּהוֹר tahor rein טָּמֵא tamé onrein טָּמֵא tamé onrein Waarom niet een stoere beer, of de machtige leeuw?

26 11. Rein & Onrein Gen.18:7 “En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed ( רַךְ וָטוֹב - rak we tov), en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden.

27 11. Rein & Onrein Gen.22:13 “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon.

28 11. Rein & Onrein Gen.15:9 “En Hij zeide tot hem: Haal Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg.”

29 11. Rein & Onrein Ex.25:11 “Gij zult die overtrekken met louter goud.” Ex.25:11 “Gij zult die overtrekken met louter goud.” We tsipit oto zahav tahor

30 11. Rein & Onrein Psalm 51:12 “Schep mij een rein hart Psalm 51:12 “Schep mij een rein hart לֵב טָהוֹר, בְּרָא - לִי אֱלֹהִים טָּהוֹר tahor rein zuiver louter טָּהוֹר tahor rein zuiver louter Lev tahor bara li Geen jatzar, maar bara Scheppen uit het niets. Geen jatzar, maar bara Scheppen uit het niets. Komt de gedachte van tahór en tamé ook voor in de periode voor de wetgeving? Komt de gedachte van tahór en tamé ook voor in de periode voor de wetgeving?

31 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? Lev.4:12 alles van de stier zal hij buiten de legerplaats brengen, op een reine plek, Lev.4:12 alles van de stier zal hij buiten de legerplaats brengen, op een reine plek, Makom tahor

32 11. Rein & Onrein Wat betekent rein en onrein? Job.14:4 Komt ooit een reine uit een onreine niet één. Job.14:4 Komt ooit een reine uit een onreine niet één. Mi jitèn tahor mi tamé lo echad Mi jitèn tahor mi tamé lo echad

33 11. Rein & Onrein Hebr.12:14 “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” Joh.14:15 ”Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Joh.14:21 “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij lief-heeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Matth.5:17-19 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.Wie dan één van de kleinste dezer gebo-den ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Hebr.10:16-17 “Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here:Ik zal mijn wetten in hun harten leggen,en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.

34 11. Rein & Onrein “HERE, zegen deze spijze, amen.”

35 11. Rein & Onrein Marc.7:18-20“En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein.” καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα katharizon panta ta bromata reinigende al de spijzen καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα katharizon panta ta bromata reinigende al de spijzen Marc.7:18-20“En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein.” Marc.7:18-20“En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? Reinigende alle spijzen. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein.” Jesjoea antwoordt hier op de volgende vraag uit vers 5: “Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?” HIER GAAT HET OVER! Jesjoea antwoordt hier op de volgende vraag uit vers 5: “Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?” HIER GAAT HET OVER!

36 11. Rein & Onrein Hand.11:5-7 “Ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht: een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd, en het kwam vlak bij mij. Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik de viervoetige dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen: Sta op, Petrus, slacht en eet! Let op de bedoeling van dit visioen! God wilde dat Petrus het huis van de heiden Cornelius binnen zou gaan. Let op de bedoeling van dit visioen! God wilde dat Petrus het huis van de heiden Cornelius binnen zou gaan.

37 11. Rein & Onrein PETRUS Hand.10:14 “Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig (1.koinon) of onrein (2. akatharton) was. JHWH Hand.10:15 “En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard ( heeft, moogt gij niet voor onheilig (1. koinou) houden.” JHWH Hand.10:15 “En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard ( heeft, moogt gij niet voor onheilig (1. koinou) houden.” Wat is de bedoeling van dit visioen? Wat is de bedoeling van dit visioen? De Eeuwige corrigeert alleen het woord koinou

38 11. Rein & Onrein Dus wanneer Petrus gezegd zou hebben Hand.10:14 “Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, […] dat onrein (2. akatharton) was.” Dan zou Hij niet gecorrigeerd zijn. Dus wanneer Petrus gezegd zou hebben Hand.10:14 “Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, […] dat onrein (2. akatharton) was.” Dan zou Hij niet gecorrigeerd zijn. Wat is de bedoeling van dit visioen? Wat is de bedoeling van dit visioen? De Eeuwige corrigeert alleen het woord koinou

39 11. Rein & Onrein koinon: gewoon, gemeenschappelijk, profaan, ontheiligd, verontreinigd 4x in de Septuagint koinon: gewoon, gemeenschappelijk, profaan, ontheiligd, verontreinigd 4x in de Septuagint akathartos: onrein c.a. 200 x in de Septuagint akathartos: onrein c.a. 200 x in de Septuagint De Farizeeërs gebruikten dit woord om aan te geven dat iets reins dat in aanraking komt met iets onreins wordt verontreinigd. Een Jood mocht dan dus ook niet in het huis van een goi komen. a-kathartos Bestaat uit twee ‘woorden’: a: niet kathartos: rein Dus iets dat uit zichzelf onrein is. a-kathartos Bestaat uit twee ‘woorden’: a: niet kathartos: rein Dus iets dat uit zichzelf onrein is.

40 11. Rein & Onrein Jes.66:17 “Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des Heren.

41 11. Rein & Onrein Wanneer een vader in liefde zijn zoon onderwijst wat goed en kwaad is, wat rein en onrein is, is het dan niet vreemd wanneer we dit onderwijs zomaar naast ons neerleggen?

42


Download ppt "3 11. Rein & Onrein In het kader van voedsel In het kader van voedsel."

Verwante presentaties


Ads door Google