De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigende regelgeving sector Basisonderwijs Ingrid Verstrepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigende regelgeving sector Basisonderwijs Ingrid Verstrepen."— Transcript van de presentatie:

1 wijzigende regelgeving sector Basisonderwijs Ingrid Verstrepen

2 - getuigschrift Basisonderwijs - Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

3 Verdere specificaties uitreiking getuigschrift BaO met ingang van 1 september 2015: Gewijzigde norm voor de toekenning van het getuigschrift BaO : de KR oordeelt of de leerling de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft behaald. Nieuw model getuigschrift BaO (Cfr. Omzendbrief BaO/98/11) Vereenvoudigde toekenningsprocedure: - scholen moeten geen lijsten en geen afzonderlijk dossier per leerling meer samen stellen - de notulen met beraadslaging van de klassenraad volstaan

4 getuigschrift BaO doorstroming naar secundair onderwijs Aangekondigde maatregel: bezit getuigschrift BaO noodzakelijke instroom in 1 A Secundair onderwijs Normaliter vanaf 1 09 2016

5 Extra middelen - tijdelijke maatregel o.m. voor anderstalige nieuwkomers kleuters beperkt tot schooljaar 2015 – 2016 : van 1/1 tot 30/06 recht op financiële ondersteuning 950 euro per kleuter activiteiten in het kleuteronderwijs: initiatie en versterking Nederlands Mits voorwaarde uit hoofde van de leerling: -Hetzij op de teldag feb 2016 stijging kleuteraantal thuistaal NN t.o.v. de teldag voor de berekening van het werkingsbudget 2015 – 2016 vaststelling door AgOdi op basis van discimus gegevens - Hetzij minstens 1 kleuter jonger dan 5 jaar die instapt (AN), mits voorwaarden: Uiterlijk op 31 december 2015 jonger zijn dan 5 jaar en op 1 februari 2016 in de school aanwezig zijn en - nieuwkomers; dit wil zeggen pas vanaf 1 juli 2015 in België - Thuistaal Niet Nederlands - onvoldoende de onderwijstaal beheersen - maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school

6 Extra ondersteuning (lestijden) o.m. voor anderstalige Nieuwkomers kleuters beperkt tot schooljaar 2016 - 2017 voor anderstalige kleuters die na 1 februari 2016 instappen, en die aan de voorwaarden voldoen, komt er een extra teldag op 1 juni 2016 Op 1 september 2016 verwerft school bijkomende lestijden Maatregel wordt verder uitgewerkt door de Vlaamse Regering

7 Onthaalonderwijs: -AN voorbereiden op instroom in gewoon onderwijs en doorstroming naar reguliere klaspraktijk -ontwikkelt taal en sociale vaardigheden -actieve integratie in het schoolleven

8 - Kennis van het Nederlands is belangrijk voor een goede integratie! - Leren omgaan met sociale en culturele verschillen! - Leerling in staat stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas!


Download ppt "Wijzigende regelgeving sector Basisonderwijs Ingrid Verstrepen."

Verwante presentaties


Ads door Google