De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaco’s 16-11-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaco’s 16-11-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vaco’s

2

3 Mijn handboek, een troef?
Voordelen? Welke leerplancomponenten het beste uitgewerkt? Voor welke leerplancomponenten vind je het nodig om extra of ander materiaal te maken? Wat laat je weg? Wat zou je nooit weglaten?

4 Wat is te moeilijk voor je leerlingen of voor een aantal van je leerlingen?
Wat is te gemakkelijk voor je leerlingen of voor een aantal van je leerlingen? Waar doe je al aanpassingen? (schrappen, aanvullen, iets anders geven in de plaats, extra oefening …) Waar zou je nog aanpassingen willen doen?

5 Kijkwijzer handboek kiezen eerste graad

6 room Wie biedt soms andere teksten dan die in het handboek aan om te differentiëren? (= sommige leerlingen werken met tekst uit handboek, andere met de jouwe) Wie biedt soms de keuze aan leerlingen tussen twee vaardigheden (bijv. spreken of schrijven) om kennis te presenteren of te delen? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die moeite hebben met iets? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? Wie geeft meer tijd aan sommige leerlingen om een opdracht af te werken? Wie laat leerlingen soms de keuze tussen in groep werken of individueel?

7 Differentiëren met mijn handboek
Wie biedt soms andere teksten dan die in het handboek aan om te differentiëren? (= sommige leerlingen werken met tekst uit handboek, andere met de jouwe) Wie biedt soms de keuze aan leerlingen tussen twee vaardigheden (bijv. spreken of schrijven) om kennis te presenteren of te delen? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die moeite hebben met iets? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? Wie geeft meer tijd aan sommige leerlingen om een opdracht af te werken? Wie laat leerlingen soms de keuze tussen in groep werken of individueel?

8 Differentiëren met mijn handboek
Iedereen altijd dezelfde tekst? Iedereen spreekt? Iedereen schrijft? Iedereen maakt evenveel oefeningen? Iedereen krijgt evenveel tijd? Alles klassikaal Groepswerk of individueel?

9 Diversiteit als kans om tot leren te komen!

10 Differentiëren = Pro-actief omgaan met verschillen tussen leerlingen om maximaal leerrendement bij alle leerlingen te realiseren.

11 Differentiëren: verschillen?
aanvangsprestaties niveau, aanleg, capaciteiten en interesses socio-economische status van het gezin etnische afkomst of thuistaal geslacht opgelopen achterstand in het onderwijs + Aandacht voor betrokkenheid!!!

12 Differentiëren Leerkansen voor elke leerling
Differentiatie is geen receptenboek, maar een manier van denken > grondhouding leraar die verschillen aanvaardt, leerlingen mogen zichzelf zijn, diversiteit kan door leraar als meerwaarde ingezet worden. + grondhouding leraar grondhouding leraar

13 binnen of buiten de klas?
Differentiëren binnen of buiten de klas? op niveau van studieprogramma’s en leerwegen bijv. wiskunderichting – talenrichting op het niveau van de vakken bijv. niveaugroepen apart zetten binnenklasdifferentiatie bijv. niveaugroepen binnen de klas

14 leerstijlen en leerprofielen
Differentiatie van beginsituatie leerstijlen en leerprofielen interesse volgens inhoud product proces

15 Differentiëren inspelen op verschillen
niveau tempo interesse

16 Differentiëren inspelen op verschillen: leerplan
tempo: zwakke lezers meer tijd geven. aanbod: luistermateriaal aanbrengen dat verschilt in lengte en structuur ondersteuning: schrijfkaders aanreiken aan zwakke schrijvers werkvormen: BZL, partnerwerk, groepswerk, coöperatief leren, peertutoring evaluatie: criteria expliciteren

17 Differentiëren verschillen samen of apart?
DIVERGEREN: verschillen tussen leerlingen uitsplitsen CONVERGEREN: verschillen tussen leerlingen werken complementair

18 Divergerende differentiatie
Instructie samen – ene groep werkt verder met verbetersleutel en andere groep maakt eerste oefening begeleid door leraar. Moment in de week van individuele werktijd – leestijd opdrachtenkaartjes over geziene leerstof Voorzie veel taken Geef voldoende ondersteuning Voorzie keuzemogelijkheden

19 Divergerende differentiatie
Contractwerk identieke of verschillende contracten leerlingen begeleiden bij plannen van hun opdrachten

20 Divergerende differentiatie
Hoekenwerk Circuitsysteem Klassikale registratie: leerling vult naam in op keuzebord Individuele registratie: op eigen blaadje Registratie per hoek

21 Divergerende differentiatie
Co-teaching Een geeft les, ander assisteert Lesgeven via verschillende hoeken (spelling) Parallel lesgeven Afwisselend lesgeven Interactief lesgeven: lesfasen verdelen

22 Divergerende differentiatie
Peer-tutoring Leren per twee: een biedt ondersteuning Leren van elkaar op basis van sterktes Samen leren buiten school: zelfde wijk

23 Divergerende differentiatie
Extra (gedifferentieerde) instructie Alternatief leermateriaal: kijkwijzers – ondersteunende schema’s

24 Differantiatie alternatieve werkvormen
Tutor-Tutee bijv. leesstrategieën Leerlingen stellen zelf vragen op Best-off portfolio Online oefeningen maken via contractwerk

25 Differentiatie alternatieve werkvormen
Flipping the classroom (Nicolas De Roo, Howest) https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/

26 Convergerende differentiatie
Bijv. leerlingen met een verschillende tekst aan de slag laten gaan en info laten delen met elkaar Bijv. instructie gezelschapsspel lezen en uitleggen aan andere groep

27 Leerplan - differentiatie
Naast basis – verdieping – uitbreiding … DIFFERENTIATIE: biedt mogelijkheden tot hoger niveau (zie LP vanaf blz. 35) bv. wel of geen schrijfkader (1ste jaar wel, 2de niet? - ondersteuning) bv. langere tekst (aanbod) bv. hogere eisen qua opbouw … (vragen en opdrachten)

28 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie in tempo

29 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie in niveau

30 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie op interesse?


Download ppt "Vaco’s 16-11-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google