De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaco’s 16-11-2015. 2 3 Mijn handboek, een troef? Voordelen? Welke leerplancomponenten het beste uitgewerkt? Voor welke leerplancomponenten vind je het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaco’s 16-11-2015. 2 3 Mijn handboek, een troef? Voordelen? Welke leerplancomponenten het beste uitgewerkt? Voor welke leerplancomponenten vind je het."— Transcript van de presentatie:

1 Vaco’s 16-11-2015

2 2

3 3 Mijn handboek, een troef? Voordelen? Welke leerplancomponenten het beste uitgewerkt? Voor welke leerplancomponenten vind je het nodig om extra of ander materiaal te maken? Wat laat je weg? Wat zou je nooit weglaten?

4 4 Wat is te moeilijk voor je leerlingen of voor een aantal van je leerlingen? Wat is te gemakkelijk voor je leerlingen of voor een aantal van je leerlingen? Waar doe je al aanpassingen? (schrappen, aanvullen, iets anders geven in de plaats, extra oefening …) Waar zou je nog aanpassingen willen doen?

5 5 Kijkwijzer handboek kiezen eerste graad

6 6 www.kahoot.it www.kahoot.it room 395585 Wie biedt soms andere teksten dan die in het handboek aan om te differentiëren? (= sommige leerlingen werken met tekst uit handboek, andere met de jouwe) Wie biedt soms de keuze aan leerlingen tussen twee vaardigheden (bijv. spreken of schrijven) om kennis te presenteren of te delen? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die moeite hebben met iets? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? Wie geeft meer tijd aan sommige leerlingen om een opdracht af te werken? Wie laat leerlingen soms de keuze tussen in groep werken of individueel?

7 7 Differentiëren met mijn handboek Wie biedt soms andere teksten dan die in het handboek aan om te differentiëren? (= sommige leerlingen werken met tekst uit handboek, andere met de jouwe) Wie biedt soms de keuze aan leerlingen tussen twee vaardigheden (bijv. spreken of schrijven) om kennis te presenteren of te delen? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die moeite hebben met iets? Wie biedt soms extra oefenmateriaal aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? Wie geeft meer tijd aan sommige leerlingen om een opdracht af te werken? Wie laat leerlingen soms de keuze tussen in groep werken of individueel?

8 8 Differentiëren met mijn handboek Iedereen altijd dezelfde tekst? Iedereen spreekt? Iedereen schrijft? Iedereen maakt evenveel oefeningen? Iedereen krijgt evenveel tijd? Alles klassikaal Groepswerk of individueel?

9 9 Diversiteit als kans om tot leren te komen!

10 10 Differentiëren = Pro-actief omgaan met verschillen tussen leerlingen om maximaal leerrendement bij alle leerlingen te realiseren.

11 11 Differentiëren: verschillen? aanvangsprestaties niveau, aanleg, capaciteiten en interesses socio-economische status van het gezin etnische afkomst of thuistaal geslacht opgelopen achterstand in het onderwijs + Aandacht voor betrokkenheid!!!

12 12 Differentiëren Leerkansen voor elke leerling grondhouding leraar

13 13 op niveau van studieprogramma’s en leerwegen bijv. wiskunderichting – talenrichting op het niveau van de vakken bijv. niveaugroepen apart zetten binnenklasdifferentiatie bijv. niveaugroepen binnen de klas Differentiëren binnen of buiten de klas?

14 14 Differentiatie van beginsituatie leerstijlen en leerprofielen interesse volgens inhoudproductproces

15 15 Differentiëren inspelen op verschillen niveau tempo interesse

16 16 Differentiëren inspelen op verschillen: leerplan tempo: zwakke lezers meer tijd geven. aanbod: luistermateriaal aanbrengen dat verschilt in lengte en structuur ondersteuning: schrijfkaders aanreiken aan zwakke schrijvers werkvormen: BZL, partnerwerk, groepswerk, coöperatief leren, peertutoring evaluatie: criteria expliciteren

17 17 Differentiëren verschillen samen of apart? DIVERGEREN: verschillen tussen leerlingen uitsplitsen  CONVERGEREN: verschillen tussen leerlingen werken complementair

18 18 Divergerende differentiatie Instructie samen – ene groep werkt verder met verbetersleutel en andere groep maakt eerste oefening begeleid door leraar. Moment in de week van individuele werktijd – leestijd – opdrachtenkaartjes over geziene leerstof – Voorzie veel taken – Geef voldoende ondersteuning – Voorzie keuzemogelijkheden

19 19 Divergerende differentiatie Contractwerk identieke of verschillende contracten leerlingen begeleiden bij plannen van hun opdrachten

20 20 Divergerende differentiatie Hoekenwerk – Circuitsysteem – Klassikale registratie: leerling vult naam in op keuzebord – Individuele registratie: op eigen blaadje – Registratie per hoek

21 21 Divergerende differentiatie Co-teaching – Een geeft les, ander assisteert – Lesgeven via verschillende hoeken (spelling) – Parallel lesgeven – Afwisselend lesgeven – Interactief lesgeven: lesfasen verdelen

22 22 Divergerende differentiatie Peer-tutoring – Leren per twee: een biedt ondersteuning – Leren van elkaar op basis van sterktes – Samen leren buiten school: zelfde wijk

23 23 Divergerende differentiatie Extra (gedifferentieerde) instructie – Alternatief leermateriaal: kijkwijzers – ondersteunende schema’s

24 24 Differantiatie alternatieve werkvormen Tutor-Tutee bijv. leesstrategieën Leerlingen stellen zelf vragen op Best-off portfolio Online oefeningen maken via contractwerk

25 25 Differentiatie alternatieve werkvormen Flipping the classroom (Nicolas De Roo, Howest) – http://www.youtube.com/watch?v=2H4 RkudFzlc http://www.youtube.com/watch?v=2H4 RkudFzlc – http://www.youtube.com/watch?v=9aG uLuipTwg http://www.youtube.com/watch?v=9aG uLuipTwg – https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/ https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/

26 26 Convergerende differentiatie Bijv. leerlingen met een verschillende tekst aan de slag laten gaan en info laten delen met elkaar Bijv. instructie gezelschapsspel lezen en uitleggen aan andere groep

27 27 Leerplan - differentiatie Naast basis – verdieping – uitbreiding … DIFFERENTIATIE: biedt mogelijkheden tot hoger niveau (zie LP vanaf blz. 35) bv. wel of geen schrijfkader (1 ste jaar wel, 2 de niet? - ondersteuning) bv. langere tekst (aanbod) bv. hogere eisen qua opbouw … (vragen en opdrachten) 27

28 28 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie in tempo

29 29 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie in niveau

30 30 Handboek: mogelijkheden tot differentiatie op interesse?


Download ppt "Vaco’s 16-11-2015. 2 3 Mijn handboek, een troef? Voordelen? Welke leerplancomponenten het beste uitgewerkt? Voor welke leerplancomponenten vind je het."

Verwante presentaties


Ads door Google