De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A.O. Reitsema, em. Amersfoort 16:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Volgende week vieren wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal in de morgendienst. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad, aanvang 20.00 uur – met op de agenda o.a.: terugblik gemeentevergadering – zaken CvB, zoals fonds groot onderhoud / aflossing hypotheek – pastoraat en berichten uit de overige commissies. Ook de diaconie vergadert morgen, bij één van de brs. thuis – aanvang 20.00 uur.

5 Agenda 14 februari 19 30 LEF in Lidwina 17 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 3 Inl: Harry Spakman

6 Deze week zijn jarig: 18 februari:Isa de Groot 20 februari:S. Issa

7 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

11 Psalm 97: 1, 2, 3 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid.

12 Psalm 97: 1, 2, 3 2 Een vuur gaat voor Hem uit, een vlam die niemand stuit, verzengt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. De aarde, fel verlicht, beeft voor zijn bliksemschicht. voor ’t heilig aanschijn Gods versmelten berg en rots, als Hij de wereld richt.

13 Psalm 97: 1, 2, 3 3 De hemel wijd en zijd meldt Gods gerechtigheid, blijft die alom vertolken. Zijn luister zien de volken. Aanbidt alleen de HEER, geeft aan geen beelden eer: geen afgod houdt ooit stand, geen werk van mensenhand. Buigt u dan voor Hem neer.

14 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

17 Psalm 57: 1 - 6 1 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij, want bij U schuil ik, sta mij toch terzij, alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen. In uwer vleuglen schaduw berg ik mij, tot d’ onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.

18 Psalm 57: 1 - 6 2 Ik roep tot God, de heerser van 't heelal, de HERE, die 't voor mij voleinden zal; Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden van allen die bedacht zijn op mijn val. Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde.

19 Psalm 57: 1 - 6 3 Te midden van de leeuwen lig ik neer. Geweldenaars gaan tegen mij tekeer, vuurspuwend en met tongen scherp als zwaarden. Verhef U boven alle heemlen, Heer, uw heerlijkheid zij over heel de aarde.

20 Psalm 57: 1 - 6 4 Zij hebben mij een valstrik uitgezet, maar God bevrijdt mijn voeten uit het net. Zij hebben mij arglistig met hun allen een kuil gegraven, maar ik ben gered en zij zijn reddeloos erin gevallen.

21 Psalm 57: 1 - 6 5 In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid, U wil ik loven, die mij hebt bevrijd. Ziel, maak u op, den Here groot te maken, gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt, doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.

22 Psalm 57: 1 - 6 6 Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer aan U, van wien ik zingend profeteer. Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven. Verhef U boven alle heemlen, Heer, uw heerlijkheid zij over alle leven!

23 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

25

26

27

28

29

30 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

31

32 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

33 LvdK 435: 1, 4 1 O verbreker aller banden, Gij die ons vertrouwen zijt, bij wie schade zelfs en schande hemel wordt en heerlijkheid, tuchtig Adams trotse zonen in hun eigenzinnigheid, tot Ge uw aangezicht zult tonen en hen uit de kerker leidt.

34 LvdK 435: 1, 4 4 Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis; geef in ons bestaan een teken, dat de zege zeker is; hef ons op uit onze zonden, werp de duiv'len bij ons uit, want de vrijheid moet gevonden, Heer, vervul Gods raadsbesluit!

35 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

36 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

37 LvdK 440: 1, 4 1 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

38 LvdK 440: 1, 4 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

39 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

41 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

42 Psalm 4: 2 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

43 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

44 Gezang 182E 4-stemmig

45 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen

46 Samen werken aan gemeente zijn! Thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” Op 21 februari volgt de 2 e themapreek door ds. H. Schaeffer. intensivering informalisering individualisering In de wijken wordt een preekbespreking georganiseerd om verder over het thema door te praten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

47


Download ppt "Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: Diaconie Psalm97:1, 2, 3 Judas: Psalm57: Judas:7b LvdK435:1, 4 LvdK440:1, 4 Psalm4:2 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google