De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wake-up call Jeugddienst 26 oktober 10.00 uur m.m.v. ds. H.J. Franzen en ‘huisband’ Triple Fascination.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wake-up call Jeugddienst 26 oktober 10.00 uur m.m.v. ds. H.J. Franzen en ‘huisband’ Triple Fascination."— Transcript van de presentatie:

1 Wake-up call Jeugddienst 26 oktober uur m.m.v. ds. H.J. Franzen en ‘huisband’ Triple Fascination

2 Zingen: Opw. 680 Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt; geef uw genade Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder; de hoop van de volken.

3 Zingen: Opw. 680 Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

4 Stilte Gebed Groet

5 Lucas 17:24 Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen.

6 Zingen: Opw. 680 Neem mij zoals ik ben, Heer,
met al mijn angst en falen; vul mijn hart opnieuw. Ik geef mij aan u over met alles wat ik geloof, Heer, wil ik U volgen.

7 Zingen: Opw. 680 Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

8 Zingen: Opw. 680 Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,

9 Zingen: Opw. 680 Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

10 Zingen: Opw. 680 Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

11 Zingen: Opw. 680 Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,

12 Geloofsbelijdenis Opw. 347
Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer,) Hij is Heer. )4x Naam aller namen, naam aller namen.

13 Geloofsbelijdenis Opw. 347
Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: Jezus, U bent Heer, ) U bent Heer. )4x Naam aller namen, naam aller namen.

14 Gebed

15 Mattheus 4:18-22 18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

16 Zingen: Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

17 Zingen: Opw. 640 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

18 Zingen: Opw. 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer!

19 Zingen: Opw. 640 Mijn hulp is van U, Heer. O, van U!

20 Handelingen 8:26-31 26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’

21 Zingen Opw. 559 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig

22 Zingen Opw. 559 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal Heilig, heilig, heilig, (3x) Dat ik U zien zal Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal

23 Jeugdpreek

24

25

26

27

28 Wakker worden 1. wakker denken 2. wakker handelen

29

30

31

32

33 ginooskeis ho naginooskeis

34

35

36

37

38

39

40 Zingen Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

41 Zingen Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

42 Zingen Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

43 Gebed

44 Collecte

45 Zingen Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

46 Zingen Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

47 Zingen Opw. 71 Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

48 Zegen

49 Volgende jeugddienst: 23 november 19.00 uur kerk a/h Plein
“For U” zaterdag 8 november uur, kerk a/h Plein Voor iedereen: dik of dun, gelovig of niet gelovig, HIP of SUF Een avond vol muziek van het YMCA Gospelkoor uit Scheveningen En burgemeester Van der Tak wil graag iets zeggen Over ‘de diepere dingen des levens’ Speciaal For U Loop gerust even langs! Niets moet, alles mag en kom zoals je bent! Volgende jeugddienst: 23 november uur kerk a/h Plein met ds. Hans Eschbach


Download ppt "Wake-up call Jeugddienst 26 oktober 10.00 uur m.m.v. ds. H.J. Franzen en ‘huisband’ Triple Fascination."

Verwante presentaties


Ads door Google