De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reaching Out - HEART-. Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reaching Out - HEART-. Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben."— Transcript van de presentatie:

1 Reaching Out - HEART-

2

3 Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben

4 Dien je Stad investeert in een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

5 Jongeren vrijwilligersnetwerk

6 Eenmalig, tijdelijk, structureel 2500 projecten/hulpactiviteiten 1200 vrijwilligers

7 In het begin…

8 Openbaringen 21:1-5a 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’

9 Focus: Reik uit naar mensen in de stad met het oog op de stad die komen gaat. HEART - Reaching Out

10 Jeremia 29:4-7 4 ‘Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

11 Psalm 72 1 Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. 2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. 3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. 4 Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

12 12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. 13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven. 16 Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen op de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken. als jong groen op de aarde. 17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, En alle volken prijzen hem gelukkig.

13

14 Nog een laatste ijsje…

15 1 Johannes 4:17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

16 Wat is voor jou een belangrijk moment in je leven dat je het meeste is bijgebleven?

17

18 Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

19 Hebreeën 13:14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.

20

21 Cultuur van eer / Honour

22 Lucas 4:14-19 14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

23 Graham Mission Trip Engeland

24

25 Creative programmes Manager

26 Lucas 14:12-15 12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 15 Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’

27 Vrij om te geven

28 Uit huis plaatsing

29

30

31 Praktisch -Bid voor je omgeving, bid voor mensen -Gebed: stel jezelf beschikbaar -Groet mensen, heb ze lief en zegen hen -Wees gastvrij -Reik uit naar dat wat kwetsbaar is -Biedt praktische hulp -Als iemand je familie noemt, dan ben je familie -Geef ruimte en wees trouw -Maak werk van dat wat je onderweg tegenkomt -Wat zegt God en wat ga je daarmee doen? -Geef ruimte aan dingen die God in je leven brengt

32 Bron: ‘Diaconaat naar buiten’ - Diaconaal Steunpunt

33

34


Download ppt "Reaching Out - HEART-. Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google