De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RVO.NL Opzet standaard flow module 1 Juni 2014. 2 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RVO.NL Opzet standaard flow module 1 Juni 2014. 2 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 RVO.NL Opzet standaard flow module 1 Juni 2014

2 2 Welkom

3 Overzicht samenwerkingstraject RVO.nl 2014 Van visie …naar strategie…naar het leiderschapskader en samenwerkingskader Modules samenwerkingstraject Module 1: Werken vanuit de Visie & Strategie Module 2: Transparant samenwerken (ken jezelf) Module 4: Ketensimulatie Module 3: Ken je team Juni juli aug sep okt nov dec

4 Impact meting Impact meting door team laten invullen. Nadere toelichting volgt. Zelf stappenplan op de slide invoegen.

5 5 Programma Welkom & introductie Visie RVO.nl Visie spel Lunch Van organisatie visie naar individu 10.00 – 10.10 10.10 – 11.40 11.40 – 12.30 12.30 – 13.15 14.15 – 15.30 Reflectie, opvolging & afronding15.30 – 16.00 Strategie spel13.15 – 14.15

6 6 Wat is een visie?

7 7 Hoger doel Een hoger doel geeft de bestaansgrond van een organisatie weer … … het is meer dan een simpele slogan of een welluidend statement … … het is een diepgaande reflectie van de essentie van de organisatie.

8 8 Hoger doel: voorbeeld “To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world” * If you have a body, you are an athlete

9 9 Hoger doel: voorbeeld ‘’We educate leaders who make a difference in the world’’

10 10 Kernwaarden Kernwaarden zijn diep gewortelde overtuigingen die aangeven wat leden van een organisatie juist en van wezenlijk belang vinden Kernwaarden zijn inspirerend richtsnoer en bindmiddel tegelijk

11 Kernwaarden: voorbeeld Geen cynisme Koesteren van ‘gezonde Amerikaanse waarden’ Creativiteit, dromen en verbeeldingskracht

12 Kernwaarden: voorbeeld Liefde voor mensen Betrouwbaar Steeds beter Mogelijkheden benutten

13 13 Gewaagd doel Een gewaagd doel is een uitdagend toekomstbeeld dat door uiterste inspanningen bereikt kan worden Een gewaagd doel vergt enorme inspanningen, inspireert mensen en creëert teamgeest.

14 14 Gewaagd doel: voorbeeld “Voor het einde van het decennium een man op de maan te zetten en hem weer veilig naar de aarde brengen” (J.F. Kennedy, 1961)

15 15 Gewaagd doel: voorbeeld “Over 10 jaar zwemt er weer zalm in de Seine”

16 16 Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten geven aan waar een organisatie extreem goed in is, waarin zij excelleert… …vanuit de kernkwaliteiten moet het hogere doel worden gerealiseerd

17 17 Kernkwaliteiten: voorbeeld Eigentijds design Innovatiekracht

18 18 Kernkwaliteiten: voorbeeld Eerlijkheid Luisteren naar de klant Gezond

19 19

20 20 Kernwaarden opdracht Welke waarden zie je in de houding en het gedrag van je collega’s naar voren komen? Schrijf voor iedere collega op één sticker welke kernwaarde(n) je bij hem of haar vindt passen en plak deze op je collega.

21 21 Voorbeeld kernwaarden

22 22 Zelfreflectie Herken je jezelf in de kernwaarden die je collega’s je toeschrijven? Zijn er verschillen tussen de kernwaarden die collega’s bij jou vinden passen en de kernwaarden die je jezelf toeschrijft? Zo ja, wat kan de reden zijn?

23 23 Koppeling met RVO.nl waarden Bespreek in subgroepen hoe jullie persoonlijke waarden relateren tot de waarden van RVO.nl Hulpvragen: In hoeverre komen jullie waarden overeen met de kernwaarden van RVO.nl? Hoe kunnen jullie vanuit jullie waarden een bijdrage leveren aan de RVO.nl? Aan welke waarden denken jullie de meeste bijdrage te leveren? Hoe ziet dat er uit (voorbeeld)? In hoeverre is het van belang dat de organisatiewaarden overeenkomen met je persoonlijke waarden? Wat levert dat op? Met welke kernwaarde van RVO.nl hebben jullie het minst? Met welke waarde het meest? Kernwaarden RVO.nl Elke dag beter Betrokken zakelijk Resultaat voorop Bewust bezig

24 Toelichting op het hoger doel Toelichting Door een verbindende schakel te zijn tussen beleid en ondernemers maken wij het mogelijk dat geformuleerd beleid uitgevoerd kán worden. Vervolgens verzorgen wij de daadwerkelijke uitvoering van zowel het Nederlandse als het Europese beleid. Wij doen dit op het gebied van: Innovatie Duurzaamheid Landbouw Internationale samenwerking (ook ontwikkelingssamenwerking) Ondernemend Nederland vormt hierbij onze belangrijkste doelgroep. Hieronder rekenen wij tevens onze agrarische doelgroepen. Het uiteindelijke doel dat RVO.nl heeft met het uitvoeren van het beleid, is het economisch sterker maken van Nederland. Onlosmakelijk onderdeel van een economisch sterker Nederland is een duurzame samenleving. Wij interpreteren ‘duurzaam’ hier breed, dus duurzaam op het gebied van mens, natuur en economie zowel in Nederland als wereldwijd. Hoger doel RVO.nl Wij staan voor het uitvoeren van beleid voor ondernemend Nederland op het gebied van innovatie, duurzaamheid, landbouw en internationale samenwerking. Hiermee dragen wij bij aan een economisch sterker Nederland & een duurzame samenleving.

25 Toelichting op de kernwaarden Elke dag beter Ik zoek en benut verbetermogelijkheden Ik spreek aan en ben aanspreekbaar Betrokken zakelijk Ik ben betrokken bij de klant, de opdrachtgever en het onderwerp en ga zakelijk met verschillende belangen om Ik ben servicegericht naar en leg verbinding met klanten, collega’s en opdrachtgevers Ik denk en handel altijd proactief Resultaat voorop Ik ga voor concrete resultaten met toegevoegde waarde Ik behaal mijn resultaten als onlosmakelijk onderdeel van het gemeenschappelijk resultaat Ik werk snel, efficiënt en effectief Bewust bezig Ik weet voor wie en waarom ik iets doe Ik stel het organisatiebelang boven het deelbelang Ik handel integer Kernwaarden RVO.nl Elke dag beter Betrokken zakelijk Resultaat voorop Bewust bezig

26 Toelichting op het gewaagd doel Toelichting Wij willen voorop lopen als dienstverlener van verschillende overheden (Europese, Rijks- en decentrale overheden). Met deze dienstverlening richten wij ons primair op ondernemend Nederland. Hieronder valt zowel het bedrijfsleven als de agrarische sector. Of we daadwerkelijk ervaren worden als toonaangevend wordt voornamelijk bepaald door ondernemers, de politiek en onze opdrachtgevers: 2017: ondernemers zijn onze ambassadeurs In 2017 staat RVO.nl als één goedwerkende organisatie en is onze dienstverlening voor ondernemend Nederland zodanig dat zowel klanten als de politiek actief positieve berichtgeving over RVO.nl delen via de (social) media. Deze doelstelling kan gerelateerd worden aan aanbevelingsgedrag (NPS-score) en houdt direct verband met klanttevredenheid. 2017: Opdrachten worden ons toevertrouwd in termen van te behalen resultaat RVO.nl heeft in 2017 een dusdanige reputatie opgebouwd bij haar opdrachtgevers, dat opdrachtgevers het vertrouwen hebben om offertes in termen van resultaat te definiëren. Er is sprake van echt partnerschap/co- makership om gezamenlijk succesvol te zijn. RVO.nl pakt hierin de verantwoordelijkheid ‘hoe ‘er uitgevoerd wordt. Wij maken dit waar door effectief en efficiënt met onze middelen om te gaan en onze deskundigheid in relatie tot onze opdrachtgevers en samenleving op een juiste wijze in te zetten en met elkaar te verbinden. Gewaagd doel RVO.nl RVO.nl is in 2017 de toonaangevende overheidsdienstverlener voor ondernemend Nederland Dit zijn we als in 2017: ondernemers onze ambassadeurs zijn wij partner in resultaat zijn

27 Toelichting op de kernkwaliteiten Klantgericht Betrokken bij en begrip voor situatie klant Voorspelbare procesgang Minimale administratieve lasten Optimaal toegankelijke dienstverlening Verantwoord vertrouwen Deskundig Professionaliteit in proces, inhoud en netwerk Toegevoegde waarde op basis van kwaliteit Actieve kennis van technologische ontwikkelingen Kosten efficiënt Efficiënte procesinrichting Maximale digitalisering en standaardisatie Kostenbewustzijn Continue vernieuwing t.b.v. efficiency Samenwerkend Krachten bundelen in de keten en met externe partners Bruggen bouwen tussen beleid en uitvoering door kennisdeling en flexibiliteit in samenwerking Initiatief nemen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid Kernkwaliteiten RVO.nl Klantgericht Deskundig Kostenefficiënt Samenwerkend

28 28 Van visie naar strategie

29 RVO.nl

30 30 Programma Welkom & introductie Visie RVO.nl Visie spel Lunch Van organisatie visie naar individu 10.00 – 10.10 10.10 – 11.40 11.40 – 12.30 12.30 – 13.15 14.15 – 15.30 Reflectie, opvolging & afronding15.30 – 16.00 Strategie spel13.15 – 14.15

31 31 Het visie & strategie spel

32 Doelstelling spel Spelenderwijs de visie en strategie doorleven en bespreken Visie spel Strategie spel RVO.nl spel Leiderschaps spel Samenwerkings spel … …

33 Spelen van het spel Deel de groep op in 3 teams (per spel) In het spel is geen competitie-element. Het doel is om de visie en strategie te bespreken. De vragen en opdrachten hebben derhalve ook geen goed of fout antwoord. Het spel bestaat uit 2 delen. Een visie bord en een strategie bord. Start met het visie spel. Na de lunch wordt het strategie spel gespeeld Het spel wordt gespeeld a.d.h.v. vraag en opdracht kaarten m.b.t. de visie en strategie

34 34 Lunch

35 35 Programma Welkom & introductie Visie RVO.nl Visie spel Lunch Van organisatie visie naar individu 10.00 – 10.10 10.10 – 11.40 11.40 – 12.30 12.30 – 13.15 14.15 – 15.30 Reflectie, opvolging & afronding15.30 – 16.00 Strategie spel13.15 – 14.15

36 36 Het strategie spel

37 Reflectie op visie & strategie spel

38 38 Programma Welkom & introductie Visie RVO.nl Visie spel Lunch Van organisatie visie naar individu 10.00 – 10.10 10.10 – 11.40 11.40 – 12.30 12.30 – 13.15 14.15 – 15.30 Reflectie, opvolging & afronding15.30 – 16.00 Strategie spel13.15 – 14.15

39 39 Van visie naar persoonlijk plan

40 40 Aan de slag met de doorvertaling

41 41 Bijdrage team Aan welke speerpunten gaan wij als team bijdragen

42 Bespreek in subgroepen: Aan welke speerpunten dragen wij als team bij? Welke KPI’s en normen formuleren we om deze speerpunten te realiseren? Welke activiteiten gaan we ondernemen om daar te komen? Wie is de eigenaar en wat is de deadline (tijdsplanning) hierbij? Wat doen we al goed en waar kunnen we nog verbeteren m.b.t. de kernwaarden en kernkwaliteiten? Wat zijn concrete verbeter ideeën voor ons team? 42 Aan de slag met de doorvertaling

43 43 Delen input voor de doorvertaling

44 Opdracht: Breng de input van de verschillende subgroepen samen tot een eenduidig team plan voor de doorvertaling van de visie en strategie 44 Samenvoegen input doorvertaling

45 Reflectie, opvolging & afronding


Download ppt "RVO.NL Opzet standaard flow module 1 Juni 2014. 2 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google