De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOLWASSENENEDUCATIE GENT, 27/10/2015 ERASMUS +. ERASMUS+ 2014-2020 VET Volw vorming Volw vorming Hoger Ond School Ond JeugdSport KA1 Nascholing / Leermob.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOLWASSENENEDUCATIE GENT, 27/10/2015 ERASMUS +. ERASMUS+ 2014-2020 VET Volw vorming Volw vorming Hoger Ond School Ond JeugdSport KA1 Nascholing / Leermob."— Transcript van de presentatie:

1 VOLWASSENENEDUCATIE GENT, 27/10/2015 ERASMUS +

2 ERASMUS+ 2014-2020 VET Volw vorming Volw vorming Hoger Ond School Ond JeugdSport KA1 Nascholing / Leermob KA2 Strategische partnersch KA2 Strategische partnersch KA3 beleidshervorming ! ALTIJD projecten door ORGANISATIES, NOOIT door individuen VOLW EDU

3 ERASMUS+ : Adult Learning/VOLW EDU Formeel & non-formeel & informeel leren Sterke link met het beleid * EUROPESE PRIORITEITEN

4 * Volwassen lerenden in de volw edu (KA2) ERASMUS+ : Adult Learning * Leraren / opleiders / vormingswerkers / vrijwilligers = personeel uit organisaties uit de volw edu (KA1 & KA2) WIE ? * Organisaties die iets kunnen bijdragen aan AE (KA2)

5 WIE ? *Organisaties uit de Programma-Landen ERASMUS+ : Adult Learning * Organisaties uit de Partner-landen (KA2)

6 ERA+/Volw edu & KA1: Leermobiliteit voor individuen Leermobiliteit Staf

7 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Volw edu Professionele ontwikkeling –Deelname aan gestructureerde cursus of ‘training event’ - Conferentie / seminarie / workshop…

8

9 Stafmobiliteit (KA1) in GRUNDTVIG Professionele ontwikkeling –Job shadowing / observatie in een relevante organisatie Onderwijs- of opleidingsopdracht in een partnerorganisatie Van min 2 tot max 60 dagen (excl reisdagen)

10 KA1: doelstellingen Cursisten beter ondersteunen in het verwerven van competenties om hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te vergroten Professionele ontwikkeling van de lesgevers/vormingswerkers Vreemde talenkennis Andere culturen, landen, Europees burgerschap Europese dimensie in de organisatie/vorming

11 KA1: doelstellingen Vorming beter laten aansluiten bij de noden van de cursisten ( ! Minder bevoordeelden) Synergie tussen/begrip van formeel, non- formeel & informeel leren, de beroepsopleiding, ondernemerschap en werkgelegenheid

12 KA1: LEERmobiliteit * Betere erkenning van competenties die men tijdens leermobiliteit in het buitenland opdeed Modernisering en internationalisering beter kunnen begrijpen & omgaan met sociale, taalkundige en culturele diversiteit *Motivatie en tevredenheid in het werk

13 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu European Development Plan ! modernisering > Noden van het personeel EN aansluitend bij doelstellingen KA1 – OGI ! Selectie, voorbereiding en opvolging Erkenning van de leerresultaten en de disseminatie ervan WHY ?

14 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Zendende organisatie (kan een consortium zijn – min 3 organisaties uit de Volw Edu) Ontvangende organisatie (indien gekend) Coördinator (kan zendende org zijn)

15 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Learning agreement & erkenning van de leerresultaten Gedetailleerd programma Taken in het buitenland Verworven kennis, vaardigheden, competenties Monitoring, opvolging, mentoring Evaluatie & erkenning /validation WHY ? Niet verplicht

16 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Duur contract met NA: 1 of 2 jaar Voor PERSONEELSLEDEN (hoeven nog niet gekend te zijn !) – eigen personeel Aantal: onbeperkt 1 Deadline: 2 febr 2016 om 12u ’s middags

17 KA 1 : financiering Bijzondere noden (100 %) Mobiliteit Organisatie (€ 350 p.p.) Cursuskosten (€ 70 per dag/max € 700) Extra* Deelname Reiskosten (afh vd km) Verblijf ( dag/week vergoeding) * o.b.v. reële kosten

18 PIC KA1: Max. 1 aanvraag in zelfde domein ! Slechts 1 PIC per organisatie; scholen: eigen PIC * KA2: Geen max. aantal aanvragen

19 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen IT ondersteuning (EPALE)

20 Strategische partnerschappen (KA2) eenvoudige samenwerkingsverbanden (uitwisseling van ideeën / methoden / praktijk) * grootschalige projecten om nieuwe producten te maken & te verspreiden INNOVATIE via: OF

21 Strategische partnerschappen (KA2) Min 3 org van 3 verschillende progr landen Deadline: 31 maart 2016 om 12u ’s middags Partnerlanden: toegelaten

22 Strategische Partnerschappen (KA2) 1 horizontale prioriteit OF 1 specifieke prioriteit in de Volw Edu WHY ? * Link met beleid, uitdagingen en noden

23 KA2: horizontale prioriteiten 2015 – bv: WHY ? * Basis en transversale competenties verbeteren * Opleiding & vorming van leraren/educatieven * Omgaan met diversiteit * Aantrekken van de beste lkrn/begeleiders * Digitale competenties / vernieuwende methoden…

24 KA2: Volw Edu: sectorspecifiek 2016 Aanbod gericht op de noden van individuele lerende WHY ? Competenties van de educatieven bevorderen, vnl Ivm ICT-gebruik, betere learning outcomes Effectief aanbod om basisvaardigheden (geletterdh, rekenvaardigh en digitale vaardigh) v specifieke doel- groepen

25 KA2: doelstellingen: Interregionale samenwerking met lokale overheden Actief burgerschap / kritisch denken Inclusie Samenwerking met bedrijven Aandacht voor meertaligheid

26 KA2: * In 1 specifiek veld * cross-sectoraal * Mobiliteit ALS die aansluit bij de doelstellingen van het project Mobiliteit: Korte duur: Joint staff training events (5 – 60 dagen) Blended mob of learners (< 2 maanden) Mobiliteit: Lange duur: Onderwijs/vormingsopdrachten van personeel (2 – 12 maanden)

27 KA2: Mobiliteit Blended mob LT (2 ma tot 12 ma) KT (5 dgn tot 2 ma) Transnationale leeractiviteiten Cursisten personeel Virtuele mob Fysieke mob (< 2 ma) Joint staff training Onderwijs/vormings opdrachten

28 KA2: activiteiten ‘Blended mobility’ – ook voor adult learners ! < 2 maanden fysieke mob in combin v virtuele mob * langdurige onderwijs-/opleidingstaken (2 – 12 maanden) Wie ? Leraren, opleiders, personeel van AE org * joint staff training (5 dagen tot 2 maanden)

29 KA 2 Activiteiten voor de organ PartnerCoördinator Aantal partners 2398765410 2 j3 jDuur Soort partner Soort activiteit Activiteiten voor cursisten en organ

30 Strategische partnerschappen (KA2) Land v Co selecteert Financiering in modules –Projectmanagement en implementatie –Transnationale vergaderingen –Transnationale leeractiviteiten ? –Uitzonderlijke kosten –Intellectuele producten –Multiplicator-evenementen * Co ontvangt contract en budget van NA

31 KA 2: financiering Reiskosten (pp & afst) €275/360 Transnat projectvergad (p.p.& afst) €575 /760 Verblijf (p.p.) Project- management coordinatorschap €500 p ma Bepaalde personeelskosten Disseminatie- evenementen partner €250 p ma Intellectuele producten Multiplicator Evenementen (aant dln) Transnationale leeractiviteiten Cursisten Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) personeel Verblijf (p.p.) Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) Reiskosten (pp & afst) €275/360

32 KA2 : financiering Uitzonderlijke kosten Special needs Extra* * o.b.v. reële kosten – max 75 % subsidiëring

33 Erasmus+ : partnerfinding EPALE CONTACTSEMINARIES

34 Het aanvraagformulier En… veel succes !


Download ppt "VOLWASSENENEDUCATIE GENT, 27/10/2015 ERASMUS +. ERASMUS+ 2014-2020 VET Volw vorming Volw vorming Hoger Ond School Ond JeugdSport KA1 Nascholing / Leermob."

Verwante presentaties


Ads door Google