De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment van medewerkers Landelijke kennisdelingssessie GGZ 12 februari 2015 Het Europees Sociaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment van medewerkers Landelijke kennisdelingssessie GGZ 12 februari 2015 Het Europees Sociaal."— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment van medewerkers Landelijke kennisdelingssessie GGZ 12 februari 2015 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

2 Agenda Doel Empowerment Project Aanpak –Rol leidinggevende –Activiteiten Resultaten –Meting empowerment –Factoren bepalend voor succes/leerpunten Overdraagbaarheid – interactief: wat kunnen andere GGZ instellingen hiermee doen/ van leren? 2

3 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Novadic-Kentron Verslavingszorginstelling van Noord-Brabant Grootste locaties in Vught, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda Circa 1100 medewerkers Het volledige scala aan verslavingszorg Alle soorten verslavingen: van licht, matig tot ernstig Specifieke doelgroepen: jeugd, licht verstandelijk beperkten, cliënten met dubbele diagnose en cliënten met forensische titel Per jaar worden ongeveer 10.000 cliënten behandeld

4 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Doel Empowerment Project

5 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst “Met het Empowerment project willen we bereiken dat medewerkers in teams in staat zijn om binnen de gestelde kaders van Novadic-Kentron in gezamenlijkheid doelstellingen te formuleren en te realiseren.” (PvA, 2014:p.7) Algehele doelstelling 5

6 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Aanleiding 6 Congruentie tussen behandelvisie en besturingsfilosofie Reageren op ontwikkelingen in de omgeving (participatiesamenleving en bezuinigingsdoelstellingen) Ontwikkeling tot een toekomstbestendige organisatie

7 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment 7 Op zoek gaan naar, vinden en ontwikkelen van je eigen professionele kracht zo dat je het vermogen krijgt om professionele keuzes te maken

8 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment & zelforganisatie in teams Medewerker: –In eigen kracht komen –Bewust worden van grotere eigen handelingsruimte –Verantwoordelijkheid & initiatief Team: –Verantwoordelijk voor het teamproces –Verantwoordelijk voor het teamresultaat Iedereen: –Betrokken bij behandelresultaat –Betrokken bij organisatieresultaat 6

9 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 9 een effectieve professional en een goed lopend team

10 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment is de motor 10 voor goed presterend bedrijf

11 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Doelstellingen en beoogde effecten 11 Empowerment medewerkers Novadic-Kentron Autonomie en gezamenlijk verant- woordelijkheidsgevoel Beter bedrijfsrendement Betere kwaliteit van zorg Zelf invloed uitoefenen op de inhoud van het werk Groeiende klanttevredenheid Gezamenlijk formuleren en realiseren van doelstellingen Zelf invloed uitoefenen op de planning van het werk Ontwikkel- en leerproces continu in stand houden 11

12 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Implicaties voor de medewerkers 12 Meer professionele autonomie voor medewerkers Competenties in een continu collegiaal vormgegeven leerproces in stand houden en verder uitbreiden

13 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Aanpak

14 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Focus in het project: gedragsbeïnvloeding medewerker en leidinggevende Leidinggevenden moeten leren om ruimte en vertrouwen te geven Vergroten van de taakvolwassenheid bij medewerkers Gedragsbeïnvloeding bij medewerkers is vooral ingestoken via de leidinggevenden 6 14

15 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 15 Presteren op 4 resultaatgebieden

16 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Keuzes in de behandelrelatie 16 Elke keuze heeft invloed op de resultaatgebieden

17 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Inhouds- deskundige Teamspeler Netwerker / ondernemer Regelaar Mede- werker Complimenteren & aanspreken Samen optimale teamprestatie neerzetten Voorkomen en oplossen van problemen Uitvoeren regeltaken Specialist op inhoud Leveren van beste kwaliteit zorg Resultaten boeken Externe relaties beheren Kansen zien en benutten Medewerkers hebben 4 rollen: 17

18 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Communicatiepositie leidinggevende D’r bovenop, Centraal Aan de zijkant, Op afstand, bepalend sturend volgend oproepbaar Fase 1 Fase 2 Begin Eind fase 3 fase 3 18 Bron: ST-Groep

19 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst samenwerkensamenwerken Professionaliteit Organisatorisch vermogen Resultaat- gerichtheid Tijd Zelfstandigheid teams Teamontwikkeling stap voor stap 19

20 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Hoe? Regiosessies met leidinggevenden en medewerkers (3 keer) Werkopdrachten voor de teams (3 keer) Aanleveren van stuurinformatie voor de teams Voorbereiding leidinggevenden (2 tot 3 keer) Communicatie naar alle medewerkers van de teams bij korte termijn resultaten Empowerment meting in de teams (2 keer) 20

21 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Resultaten

22 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment meting Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 22

23 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment meting 0-meting: juni/juli 2014 1-meting: januari 2015 Doel meting: –Vaststellen wat er speelt op het terrein van empowerment en zelforganisatie (ontdekken van trends) –Instrument om dialoog met medewerkers en leidinggevenden aan te gaan –Ontwikkelen van feedbackinstrument voor gedragsverandering 23

24 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Structureel Empowerment

25 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Ondersteuning autonoom gedrag

26 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Persoonlijk Empowerment

27 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Team Empowerment

28 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Conclusies Ondersteuning autonoom gedrag verhoogt gevoel van Persoonlijk Empowerment geen grote verschillen tussen scores nulmeting en 1-meting Persoonlijk Empowerment en Team Empowerment kunnen conflicteren

29 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Fasen van gedragsverandering Fase*Beschrijving OriëntatieCreëren betrokkenheid en interesse InzichtVergroten van begrip en kennis AcceptatieVergroten motivatie voor verandering VeranderingDoorvoering verandering in de praktijk Behoud van veranderingBorging van empowerment en zelforganisatie in de organisatie Bron: Grol & Wensing (2006): fasen van gedragsverandering * Het is een cyclisch proces

30 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Realisatie van gedragsverandering “Door deelname aan de bijeenkomst ben ik mede-eigenaar geworden van het veranderproces.” “Ik vond het belangrijk om te zien dat managers ook met hun worstelingen zitten. Ik vind dat we nu ook echt gezamenlijk stappen kunnen zetten.” “Ik krijg de inspiratie om nu ook zelf dingen in het team aan te gaan pakken. Je wordt alert en betrokken.”

31 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Leercurve 31 Bewust bekwaamBewust onbekwaam Onbewust bekwaamOnbewust onbekwaam Bron: A. Maslow (1954) Vier leerstadia

32 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Factoren bepalend voor succes RvB staat achter visie op empowerment en draagt deze actief uit Concept in alle lagen en onderdelen van de organisatie toegepast Actieve deelname van medewerkers aan sessies met leidinggevenden Benoemen en vieren korte termijn successen Gevoelde urgentie om te veranderen Dialoog en feedback op gedragsverandering centraal 32

33 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Leerpunten Aanhaking ondersteunende diensten - vanaf het begin betrekken bij gedragsverandering Tijdige stuurinformatie op teamniveau Teamvorming en benoeming teamleiders afgerond voor start traject 33

34 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 34

35 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Overdraagbaarheid aan andere GGZ instellingen

36 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Brainstorm Wat uit dit project zou je kunnen toepassen in je eigen organisatie? Wat heb je daarvoor nodig? 36

37 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 37 Meer informatie ? www.novadic-kentron.nl Martin Reddemann: Martin.Reddemann@novadic-kentron.nl Bernier van Hoof: Bernier.van.Hoof@novadic-kentron.nl Niels Cox: Niels.Cox@novadic-kentron.nl


Download ppt "Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Empowerment van medewerkers Landelijke kennisdelingssessie GGZ 12 februari 2015 Het Europees Sociaal."

Verwante presentaties


Ads door Google