De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 33: 3, 4 Schriftlezing: Luk. 12: 1 – 7 Tekst: Zondag 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 33: 3, 4 Schriftlezing: Luk. 12: 1 – 7 Tekst: Zondag 9."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 33: 3, 4 Schriftlezing: Luk. 12: 1 – 7 Tekst: Zondag 9

2

3

4

5

6 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 33: 3, 4 Schriftlezing: Luk. 12: 1 – 7 Tekst: Zondag 9

7 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

8 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

9 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

10 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

11 Psalm 33

12

13

14

15 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

16 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

17 Lezen Luk. 12: 1 – 7 Onderricht aan de leerlingen en de menigte 12 1 Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen: ‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de farizeeën. 2 Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 3 Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.

18 Lezen Luk. 12: 1 – 7 4 Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem! 6 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

19 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

20 Psalm 73

21

22

23

24

25

26 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

27 Tekst Zondag 9 Vraag 26: Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde? Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft1 en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert2, om zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is3. Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb4, en ook elk kwaad, dat Hij mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede5. Want Hij kan dit doen als een almachtig God6en wil het ook doen als een trouw Vader7.

28 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

29

30

31

32

33

34 God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer

35 …het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is

36 Johannes 1 In het begin was het Woord, het Woord was God; alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat; de wereld is door het Woord ontstaan Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond

37 Kolossenzen 1 …Christus Jezus, de geliefde Zoon, die ons de vergeving van zonden heeft gebracht – alles is door Hem geschapen

38 door Hem zijn alle dingen geworden Hij (= Jezus Christus) kwam naar wat van Hem was

39 Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen…….. door Hem (=Jezus Christus) zijn alle dingen geworden….

40

41 G/god

42

43 Jesaja 43: 2-3 moet je door het water gaan – Ik ben bij je of door rivieren – je wordt niet meegesleurd moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren de vlammen zullen je niet verschroeien want Ik, de Heer, ben je God; de Heilige van Israël, je Redder

44 kanvermogenSchepperwilliefdeVader (dankzij Jezus Christus)

45 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

46 Gezang 423

47

48

49

50 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

51 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

52 Gezang 115

53

54 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

55  Vandaag  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Gz.137

56 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

57 Vers 1 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunsten omringen, meer dan een vader zorgdet Gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij. Gezang 137

58 Vers 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, u nog een dankbaar loflied toe. Gezang 137

59 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.33: 3, 4  Gebed  LezenLuk. 12: 1 – 7  Ps. 73: 9, 10, 11  TekstZondag 9  Preek  Lb. 423  Geloofsbelijdenis  Gz.115: 1  Gebed  Collecte  Gz.137  Zegen

60


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 33: 3, 4 Schriftlezing: Luk. 12: 1 – 7 Tekst: Zondag 9."

Verwante presentaties


Ads door Google