De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel samenkomst 14 januari 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel samenkomst 14 januari 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Titel samenkomst 14 januari 2016
27 april 2017 Coördinatoren VZ 14 januari 2016 Naam van de spreker of dienst

2 AGENDA 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken.
2 Pedagogisch raamwerk 3 Gordon en ICF 4 Varia, afspraken, nascholing …

3 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken
1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. Wil aub eigen systeem meebrengen of digitaal tonen?   

4 OPDRACHT STAP 1 Leg de begrippen bij de juiste omschrijvingen
- Verschillende invulling van de begrippen binnen éénzelfde school. Niet altijd makkelijk om de verschillen tussen de begrippen te duiden. Belangrijk dat deze termen binnen het team juist worden ingevuld en toegepast.

5

6 OPDRACHT STAP 2 Leg de begrippen op de juiste plaats in het schema (zie voorziene vakjes) STAP 3 Wie is betrokken? Leg de 3 iconen (leerling / medeleerling / leraar) op de juiste plaats in het schema.

7 Binnen schoolsituatie – Vanuit de lerende
omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid Naar ijsbergmodel MC CLELLAND

8 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid

9 COACHEN WAARNEEMBAAR GEDRAG =aan de hand van REFLECTEREN CRITERIA
BEGELEIDEND BEOORDELEND omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid WAARNEEMBAAR GEDRAG EVALUEREN =aan de hand van CRITERIA REFLECTEREN COACHEN NIET WAARNEEMBAAR GEDRAG

10 Reflecteren (Korthagen)

11 DELEN VAN MATERIAAL coachingsgesprekken
Vul de MindMap aan omtrent coachen met tips die je haalt uit de voorstelling en eigen tips

12 Inbreng vanuit scholen
Verschillende malen per jaar coachingsgesprek (tijdens examenperiode). Belang van gebruik creatieve werkvormen om voortgang leerling te bespreken (vb. gebruik symbolen enz.). => leerlingen helpen bij het onder woorden brengen. Verschillende leerkrachten (ook stageleerkrachten) worden betrokken bij het coachen. Aanzet voor stagebegeleiding / verder werken binnen klas / projecten / portfolio Proces van reflectie moet stapsgewijs aangeleerd worden (leerlijn).

13 Wat merken we als begeleiders?
Coachingsgesprek is teveel een voorbereide presentatie van de ll zonder (concrete) feedback en feedforward van de leraar Soms wel feedback maar het samen zoeken naar concrete tips om werkpunten aan te pakken ontbreekt. De rode draad opnemen van het in kaart brengen van de eigen competentiegroei over de graad en over les en stage heen onder vorm van soort volg/groeisysteem wordt soms te weinig begeleid door het lerarenteam

14 Inspiratie Document 9 basisvademecum. Zie ook coachvragen bij reflectiecyclus. Zie ook servicedocument p. 48 e.v. Leerplandoelen: Reflecteren per AD - AD7.5 en 6

15 2 Pedagogisch raamwerk

16 Delen van materiaal Hoe gebruiken jullie dit nu, integratie in methodisch handelen? In stage opdrachten? (Wil aub concreet materiaal meebrengen of digitaal tonen?)

17 UITGANGSPUNT kinderopvang

18 Wat merken we als begeleiders
Soms geen rekening houden met visie voorziening Soms geen rekening houden met wensen, noden van kinderen: verplichte gezamenlijke activiteiten zoals zelfde knutselwerkje Onvoldoende documenteren of in kaart brengen van wensen … past bij gegevens verzamelen in methodisch handelen

19 OPDRACHT Kaartjes leggen (per 2) Schema kinderzorg
Koppeling met leerplan VZ

20 Koppeling met leerplan VZ
Mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) Wetgeving en maatschappelijke tendensen (AD7) Werken in de voorziening / in team (AD3) Kwaliteitsbewust handelen als rode draad (AD1) Indirecte zorg (AD6) directe zorg (AD4) Pedagogisch handelen (AD5)

21 3 Gordon en ICF Hoe gebruiken jullie dit nu
3 Gordon en ICF Hoe gebruiken jullie dit nu? Wil aub concreet materiaal meebrengen of digitaal tonen? Wat merken wij als begeleiders?

22 https://www.youtube.com/watch?v=nGAHg0Vp6-0 Wat haal je uit dit fragment in functie van het werken met Gordon en ICF? Hoe kan je met dit fragment aan de slag? Aansluiten bij leefwereld leerlingen. Belang van afstemming verwoorden via tv fragmenten (en in relatie tot ICF en Gordon). Veel fragmenten kunnen gedownload worden via you tube (vb. ‘Via Annemie’, enz.). Via you tube converter downloaden op eigen computer.

23 GORDON Opgenomen binnen AD4 (in VZ)!
1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting Andere 8 Zelfbeleving 9 Rol en relatie 10 Stressverwerking 11 Waarden en levensovertuiging

24 ICF-schema Gezondheidstoestand: :: Lichaam (Functies/anatomie/
stoornissen) Doen (Activiteiten/beperkingen) Samen (Participatie/participatieprobleem) Omgeving (Externe factoren) Ik (Persoonlijke factoren)

25 ICF ZORG GORDON ZORGVRAGER
ORGANISATIE (multidisciplinair team, visie,…) Mensbeeld (visie op zorg) ZORGVRAGER ZORG

26 Uitgangspunt ouderwerking

27 Voorstelling eigen materiaal
hoe gebruiken jullie dit nu, integratie in methodisch handelen? Maar ook nog meer! Structuur lln? Stage opdrachten??

28 Wat merken we als begeleiders
Verschillende systemen naast elkaar: methodisch handelen – activiteitenfiche – animatiefiche – ICF / GORDON => integratie binnen methodisch handelen. Dus best éénzelfde systeem hanteren om info te verzamelen zowel voor huishoudelijke, zorgende als animatieve activiteiten te plannen bv. Gordon en ICF voor volwassenen, ervaringsgebieden of ontwikkeling, welbevinden voor kinderen, dit alles in het kader van rekening te houden met de persoon zelf! Werken met een volgpersoon is zinvol (om het rekening houden met mogelijk te maken). Activiteiten (in ruime zin) uitwerken die aansluiten bij de wensen en behoeften van die volgpersoon. ICF / Gordon begrijpen binnen het proces van methodisch handelen (informatiefase) =cyclisch (zie schema). Activiteiten vertrekken steeds vanuit een afstemmen op de persoon en zijn situatie.

29 OPDRACHT Kaartjes leggen (per 2) Schema ouderenzorg
Koppeling met leerplan VZ

30 Koppeling met leerplan
Mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) Wetgeving en maatschappelijke tendensen (AD7) Werken in de voorziening / in team (AD3) Kwaliteitsbewust handelen als rode draad (AD1) Directe zorg (AD4) Indirecte zorg (AD6) Pedagogisch handelen (AD5)

31 4 Varia, afspraken, nascholing …
Belangrijk om goed aan te geven welke vragen er kunnen opgenomen worden binnen de stuurgroep. Stuurgroep bepaalt mee de agenda. Uitwisseling tussen scholen is inspirerend. Rol van coördinator ook bespreken.


Download ppt "Titel samenkomst 14 januari 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google