De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatoren VZ 14 januari 2016. 2 AGENDA 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. 2 Pedagogisch raamwerk 3 Gordon en ICF 4 Varia, afspraken,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatoren VZ 14 januari 2016. 2 AGENDA 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. 2 Pedagogisch raamwerk 3 Gordon en ICF 4 Varia, afspraken,"— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatoren VZ 14 januari 2016

2 2 AGENDA 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. 2 Pedagogisch raamwerk 3 Gordon en ICF 4 Varia, afspraken, nascholing …

3 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. Wil aub eigen systeem meebrengen of digitaal tonen?

4 4 OPDRACHT STAP 1 Leg de begrippen bij de juiste omschrijvingen - Verschillende invulling van de begrippen binnen éénzelfde school. -Niet altijd makkelijk om de verschillen tussen de begrippen te duiden. -Belangrijk dat deze termen binnen het team juist worden ingevuld en toegepast.

5 5

6 6 OPDRACHT STAP 2 Leg de begrippen op de juiste plaats in het schema (zie voorziene vakjes) STAP 3 Wie is betrokken? Leg de 3 iconen (leerling / medeleerling / leraar) op de juiste plaats in het schema.

7 7 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid Naar ijsbergmodel MC CLELLAND Binnen schoolsituatie – Vanuit de lerende

8 8 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid

9 9 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid COACH EN REFLECTE REN EVALUEREN BEGELEIDEND BEOORDELEND WAARNEEM BAAR GEDRAG NIET WAARNEEM BAAR GEDRAG =aan de hand van CRITERIA

10 10 Reflecteren (Korthagen)

11 11 DELEN VAN MATERIAAL coachingsgesprekken Vul de MindMap aan omtrent coachen -met tips die je haalt uit de voorstelling -en eigen tips

12 12 Inbreng vanuit scholen -Verschillende malen per jaar coachingsgesprek (tijdens examenperiode). -Belang van gebruik creatieve werkvormen om voortgang leerling te bespreken (vb. gebruik symbolen enz.). => leerlingen helpen bij het onder woorden brengen. -Verschillende leerkrachten (ook stageleerkrachten) worden betrokken bij het coachen. -Aanzet voor stagebegeleiding / verder werken binnen klas / projecten / portfolio -Proces van reflectie moet stapsgewijs aangeleerd worden (leerlijn).

13 13 Wat merken we als begeleiders? Coachingsgesprek is teveel een voorbereide presentatie van de ll zonder (concrete) feedback en feedforward van de leraar Soms wel feedback maar het samen zoeken naar concrete tips om werkpunten aan te pakken ontbreekt. De rode draad opnemen van het in kaart brengen van de eigen competentiegroei over de graad en over les en stage heen onder vorm van soort volg/groeisysteem wordt soms te weinig begeleid door het lerarenteam

14 14 Inspiratie Document 9 basisvademecum. Zie ook coachvragen bij reflectiecyclus. Zie ook servicedocument p. 48 e.v. Leerplandoelen: Reflecteren per AD - AD7.5 en 6 www.diversiteitenleren.be www.zorgvoorbeter.nl www.zorgvoorstage.be

15 2 Pedagogisch raamwerk

16 16 Delen van materiaal Hoe gebruiken jullie dit nu, integratie in methodisch handelen? In stage opdrachten? (Wil aub concreet materiaal meebrengen of digitaal tonen?)

17 17 UITGANGSPUNT kinderopvang

18 18 Wat merken we als begeleiders Soms geen rekening houden met visie voorziening Soms geen rekening houden met wensen, noden van kinderen: verplichte gezamenlijke activiteiten zoals zelfde knutselwerkje Onvoldoende documenteren of in kaart brengen van wensen … past bij gegevens verzamelen in methodisch handelen

19 19 OPDRACHT Kaartjes leggen (per 2) Schema kinderzorg – Koppeling met leerplan VZ

20 20 Koppeling met leerplan VZ Werken in de voorziening / in team (AD3) Kwaliteitsbewust handelen als rode draad (AD1) Wetgeving en maatschappelijke tendensen (AD7) directe zorg (AD4) Pedagogisch handelen (AD5) Indirecte zorg (AD6) Mondeling en schriftelijk communiceren (AD2)

21 3 Gordon en ICF Hoe gebruiken jullie dit nu? Wil aub concreet materiaal meebrengen of digitaal tonen? Wat merken wij als begeleiders?

22 22 https://www.youtube.com/watch?v=nGAHg0Vp6- 0 https://www.youtube.com/watch?v=nGAHg0Vp6- 0 Wat haal je uit dit fragment in functie van het werken met Gordon en ICF? Hoe kan je met dit fragment aan de slag? -Aansluiten bij leefwereld leerlingen. -Belang van afstemming verwoorden via tv fragmenten (en in relatie tot ICF en Gordon). -Veel fragmenten kunnen gedownload worden via you tube (vb. ‘Via Annemie’, enz.). Via you tube converter downloaden op eigen computer.

23 23 GORDON Opgenomen binnen AD4 (in VZ)! 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting Andere 8 Zelfbeleving 9 Rol en relatie 10 Stressverwerking 11 Waarden en levensovertuiging

24 24 Gezondheidstoestand: :: Doen (Activiteiten/beperkingen) Lichaam (Functies/anatomie/ stoornissen) Samen (Participatie/participatieprobleem) Omgeving (Externe factoren) Ik (Persoonlijke factoren) ICF-schema

25 25 ORGANISATIE (multidisciplinair team, visie,…) GORDON ICF ZORGVRAGER ZORG

26 26 Uitgangspunt ouderwerking

27 27 Voorstelling eigen materiaal hoe gebruiken jullie dit nu, integratie in methodisch handelen? Maar ook nog meer! Structuur lln? Stage opdrachten??

28 28 Wat merken we als begeleiders Verschillende systemen naast elkaar: methodisch handelen – activiteitenfiche – animatiefiche – ICF / GORDON => integratie binnen methodisch handelen. Dus best éénzelfde systeem hanteren om info te verzamelen zowel voor huishoudelijke, zorgende als animatieve activiteiten te plannen bv. Gordon en ICF voor volwassenen, ervaringsgebieden of ontwikkeling, welbevinden voor kinderen, dit alles in het kader van rekening te houden met de persoon zelf! Werken met een volgpersoon is zinvol (om het rekening houden met mogelijk te maken). Activiteiten (in ruime zin) uitwerken die aansluiten bij de wensen en behoeften van die volgpersoon. ICF / Gordon begrijpen binnen het proces van methodisch handelen (informatiefase) =cyclisch (zie schema). Activiteiten vertrekken steeds vanuit een afstemmen op de persoon en zijn situatie.

29 29 OPDRACHT Kaartjes leggen (per 2) Schema ouderenzorg – Koppeling met leerplan VZ

30 30 Koppeling met leerplan Werken in de voorziening / in team (AD3) Kwaliteitsbewust handelen als rode draad (AD1) Wetgeving en maatschappelijke tendensen (AD7) Directe zorg (AD4) Pedagogisch handelen (AD5) Indirecte zorg (AD6) Mondeling en schriftelijk communiceren (AD2)

31 31 4 Varia, afspraken, nascholing … Belangrijk om goed aan te geven welke vragen er kunnen opgenomen worden binnen de stuurgroep. Stuurgroep bepaalt mee de agenda. Uitwisseling tussen scholen is inspirerend. Rol van coördinator ook bespreken.


Download ppt "Coördinatoren VZ 14 januari 2016. 2 AGENDA 1 Uitwisseling van portfolio/ reflectiegesprekken. 2 Pedagogisch raamwerk 3 Gordon en ICF 4 Varia, afspraken,"

Verwante presentaties


Ads door Google