De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. A.O. Reitsema, emeritus predikant van Amersfoort Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A.O. Reitsema, em. Amersfoort 16:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Volgende week vieren wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal in de morgendienst. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad, aanvang 20.00 uur – met op de agenda o.a.: terugblik gemeentevergadering – zaken CvB, zoals fonds groot onderhoud / aflossing hypotheek – pastoraat en berichten uit de overige commissies. Ook de diaconie vergadert morgen, bij één van de brs. thuis – aanvang 20.00 uur.

5 Agenda 14 februari 19 30 LEF in Lidwina 17 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 3 Inl: Harry Spakman

6 Deze week zijn jarig: 18 februari:Isa de Groot 20 februari:S. Issa

7 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

9 Psalmen voor Nu 121 1 Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: Waar komt mijn hulp vandaan? Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, die alles heeft gemaakt.

10 Psalmen voor Nu 121 2 Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. Hij is niet ingedut! Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap die Israël bewaart.

11 Psalmen voor Nu 121 3 De HEER bewaart je, Hij is je schaduw, steeds aan je rechterhand. De middagzon, en in de nacht de maan, doen je totaal geen kwaad.

12 Psalmen voor Nu 121 4 De HEER bewaart je voor al het kwade. De HEER bewaart je hart. Ga je naar huis, of trek je eropuit” God helpt je altijd weer.

13 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

15 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

16 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

17 Gezang 160, NG81: 1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

18 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

19 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

22 Psalm 43: 1, 3, 4 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt, Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

23 Psalm 43: 1, 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

24 Psalm 43: 1, 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

25 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

26 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

27 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

28 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

29 Lucas 4: 22 - 30 Epifanie: de openbaring van het licht in deze wereld

30 Lucas 4: 22 - 30 Epifanie: de openbaring van het licht in deze wereld Laten wij zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus (Rom. 13:13).

31 Lucas 4: 22 - 30

32 de spreker van de woorden de reactie van de mensen het effect van goed horen

33 Lucas 4: 22 - 30 de spreker van de woorden wie is Jezus voor ons?

34 Lucas 4: 22 - 30 de spreker van de woorden wie is Jezus voor ons? Wat Ik jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden (vs. 21).

35 Lucas 4: 22 - 30 de spreker van de woorden wie is Jezus voor ons? Is Jezus genade-GEVER?

36 Lucas 4: 22 - 30 de spreker van de woorden wie is Jezus voor ons? De vraag is niet of Jezus het mooi gezegd heeft, maar of zij de spreker zelf accepteren.

37 Lucas 4: 22 - 30 de spreker van de woorden wie is Jezus voor ons? ‘Simon Petrus, heb jij Mij lief?’

38 Lucas 4: 22 - 30 De reactie van de mensen

39 Lucas 4: 22 - 30 De reactie van de mensen De mensen in Nazaret worden boos vanwege de weduwe van Sarepta en Naäman!

40 Lucas 4: 22 - 30 De reactie van de mensen Naäman wordt beter niet dankzij z'n geloof, maar ondanks z'n ongeloof.

41 Lucas 4: 22 - 30 Het effect van goed horen.

42 Lucas 4: 22 - 30 Het effect van goed horen. Jezus wil via Nazaret ons wakker schudden

43 Lucas 4: 22 - 30 Het effect van goed horen. Groeiproces

44 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

45 Gezang 103, Gz 27: 1a, 4v, 5m, 6v, 8m, 9a 1allen O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 4vrouwen Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord. Uw lamp schijnt in het duister hart, uw licht verblindt wie zich verhardt.

46 Gezang 103, Gz 27: 1a, 4v, 5m, 6v, 8m, 9a 5mannen Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort. 6vrouwen O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

47 Gezang 103, Gz 27: 1a, 4v, 5m, 6v, 8m, 9a 8mannen Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid. 9allen U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

48 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

49 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

50 Psalm 119: 3 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

51 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

52 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

53 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

54 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

55 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

56 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

57 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

58 Gezang 182D

59 Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30 Gezang103:1, 4, 5, 6, 8, 9 Psalm119:3 Opwekking354: Gezang182D:Amen

60 Samen werken aan gemeente zijn! Thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” Op 21 februari volgt de 2 e themapreek door ds. H. Schaeffer. intensivering informalisering individualisering In de wijken wordt een preekbespreking georganiseerd om verder over het thema door te praten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

61


Download ppt "Liturgieds. A.O. Reitsema (em. Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalmen v. Nu121: Gezang160:1, 2 Lucas4:14 - 30 Psalm43:1, 3, 4 Gezang158: Lucas4:22 - 30."

Verwante presentaties


Ads door Google