De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugddienst 23/11 19.00 uur m.m.v. ds. H. Eschbach en ‘huisband’ Triple Fascination Waar investeer jíj in? Kredietcrisis!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugddienst 23/11 19.00 uur m.m.v. ds. H. Eschbach en ‘huisband’ Triple Fascination Waar investeer jíj in? Kredietcrisis!"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugddienst 23/11 19.00 uur m.m.v. ds. H. Eschbach en ‘huisband’ Triple Fascination Waar investeer jíj in? Kredietcrisis!

2 Samenzang: Opw. 586 Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer Jezus Christus, Zoon van God trouw in eeuwigheid. Heel de schepping zingt Uw lof, U alleen bent onze God Onze Koning die regeert… Heerser voor altijd!

3 Samenzang: Opw. 586 Refrein: Hij is Heer,en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer, heel de aarde, heel de hemel, want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

4 Samenzang: Opw. 586 U alleen hebt alle macht, leer ons leven uit Uw kracht, Blaas Uw vuur aan in ons hart Dat iedereen het ziet en ieder hoort.

5 Samenzang: Opw. 586 Refrein: Hij is Heer,en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer, heel de aarde, heel de hemel, want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

6 Samenzang: Opw. 586 Refrein Heilig is de Heer de schepping juicht! Heilig is de Heer de schepping juicht! 2x

7 Samenzang: Opw. 586 Refrein: Hij is Heer,en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam

8 Stilte Votum Groet

9 Samenzang: Opw. 609 (mannen) (vrouwen) U bent heilig U bent heilig U bent machtig U bent machtig U bent waardig U bent waardig Eer en ontzag Eer en ontzag Ik wil volgen Ik wil volgen Ik wil luist'ren Ik wil luist'ren Van U houden Van U houden Iedere dag Iedere dag

10 Samenzang: Opw. 609 (mannen) (vrouwen) Ik wil zingen U die koning bent En juichen en de hoogste Heer In aanbidding U de machtige mij buigenKwam op aarde neer U de HeerAls Emannuel aller heren God zal met ons zijn U mijn God Als het Lam van God Wil ik eren Zo volmaakt en rein Ik wil zingen U die leven geeft En juichen Mij bevrijding bracht In aanbidding En voor eeuwig leeft mij buigen U hebt alle macht

11 Samenzang: Opw. 609 (mannen)(vrouwen) U de Heer U de Alfa, Omega aller heren Eens zal ik U zien U mijn God U mijn Meester, Messias, Wil ik eren Verlosser en Vriend (allen) U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

12 Samenzang: Opw. 609 (mannen) (vrouwen) U bent heilig U bent heilig U bent machtig U bent machtig U bent waardig U bent waardig Eer en ontzag Eer en ontzag Ik wil volgen Ik wil volgen Ik wil luist'ren Ik wil luist'ren Van U houden Van U houden Iedere dag Iedere dag

13 Samenzang: Opw. 609 (mannen) (vrouwen) Ik wil zingen U die koning bent En juichen en de hoogste Heer In aanbidding U de machtige mij buigenKwam op aarde neer U de HeerAls Emannuel aller heren God zal met ons zijn U mijn God Als het Lam van God Wil ik eren Zo volmaakt en rein Ik wil zingen U die leven geeft En juichen Mij bevrijding bracht In aanbidding En voor eeuwig leeft mij buigen U hebt alle macht

14 Samenzang: Opw. 609 (mannen)(vrouwen) U de Heer U de Alfa, Omega aller heren Eens zal ik U zien U mijn God U mijn Meester, Messias, Wil ik eren Verlosser en Vriend (allen) U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

15 Samenzang: Opw. 609 (mannen) (vrouwen) Ik wil zingen U die koning bent En juichen en de hoogste Heer In aanbidding U de machtige mij buigenKwam op aarde neer U de HeerAls Emannuel aller heren God zal met ons zijn U mijn God Als het Lam van God Wil ik eren Zo volmaakt en rein Ik wil zingen U die leven geeft En juichen Mij bevrijding bracht In aanbidding En voor eeuwig leeft mij buigen U hebt alle macht

16 Samenzang: Opw. 609 (mannen)(vrouwen) U de Heer U de Alfa, Omega aller heren Eens zal ik U zien U mijn God U mijn Meester, Messias, Wil ik eren Verlosser en Vriend (allen) U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

17 Filmpje http://nl.youtube.com/watch?v=TBnn20Nc3mQ http://nl.youtube.com/watch?v=TBnn20Nc3mQ

18 Samenzang: Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen: waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, die mij bij zal staan.

19 Samenzang: Opw. 640 Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid: Mijn hulp is van U, Heer.

20 Samenzang: Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen: waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, die mij bij zal staan.

21 Samenzang: Opw. 640 Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid: mijn hulp is van U, Heer.(3x)

22 Gebed

23 Mattheüs 6: 19- 34 19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

24 Mattheüs 6: 19- 34 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

25 Mattheüs 6: 19- 34 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –

26 Mattheüs 6: 19- 34 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

27 Zingen: Opw. 488 Vertaling: Heer, ik kom tot U. Neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

28 Zingen: Opw. 488 Vertaling: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

29 Samenzang: Opw. 488 Heer, kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen diep in mij. En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

30 Samenzang: Opw. 488 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

31 Samenzang: Opw. 488 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

32 Preek

33 Samenzang: ELB 58 Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

34 Samenzang: ELB 58 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

35 Samenzang: ELB 58 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof, in een God die als een vader is, Die ons in Zijn schepping nader is, Dat is iets dat ik vast geloof. Ik geloof, dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft En ons door Zijn dood verlossing geeft, Dat is iets dat ik vast geloof.

37 Geloofsbelijdenis Refrein Waarom zijt gij God zo oneindig ver van mij, Waarom moet ik steeds in mijn leven zo onzeker verder?

38 Geloofsbelijdenis Ik geloof, dat Zijn Zoon ook weer verrezen is, Dat zijn glorie onvolprezen is, Dat is iets dat ik vast geloof. Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft, Dat de Geest ons alle lossing geeft Dat is iets dat ik vast geloof.

39 Geloofsbelijdenis Refrein Waarom zijt gij God zo oneindig ver van mij, Waarom moet ik steeds in mijn leven zo onzeker verder?

40 Geloofsbelijdenis Refrein Ik geloof, in een God die drie personen is, Dat Hij onder ons gekomen is, Voor nu en alle eeuwigheid.

41 Dankgebed

42 Collecte (Alles wat ik ooit zou willen zijn)

43 Samenzang: Opw. 602 Vrede van God, De vrede van God, De vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, In Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

44 Samenzang: Opw. 602 Heilige Geest, de Heilige Geest, Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

45 Zegen

46 De volgende jeugddienst is op: 25 januari 19.00 uur in de kerk a/h Plein m.m.v. ds. Ineke de Heer WELKOM WEER! http://www.hyves.net/hyves/8776596/Triple_fascination/


Download ppt "Jeugddienst 23/11 19.00 uur m.m.v. ds. H. Eschbach en ‘huisband’ Triple Fascination Waar investeer jíj in? Kredietcrisis!"

Verwante presentaties


Ads door Google