De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Audit - controles Controle dossiers schade lichamelijke letsels voor het jaar 2013 Controle door Eveline Van den Hout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Audit - controles Controle dossiers schade lichamelijke letsels voor het jaar 2013 Controle door Eveline Van den Hout."— Transcript van de presentatie:

1 Audit - controles Controle dossiers schade lichamelijke letsels voor het jaar 2013 Controle door Eveline Van den Hout

2 Inleiding Voor het jaar 2013 werden in het totaal 35 dossiers gecontroleerd, zijnde 7 dossiers willekeurig gekozen, per schadebeheerder. Voor het jaar 2013 werden in het totaal 35 dossiers gecontroleerd, zijnde 7 dossiers willekeurig gekozen, per schadebeheerder. Het betreft controle van 5 schadebeheerders. Het betreft controle van 5 schadebeheerders.

3 I. Administratief A. Klassement der stukken A. Klassement der stukken In een virtueel beheer is een strikt klassement der stukken absoluut noodzakelijk. In een virtueel beheer is een strikt klassement der stukken absoluut noodzakelijk. Zowel voor de inkomende als uitgaande brieven/mails/documenten. Zowel voor de inkomende als uitgaande brieven/mails/documenten. Te rangschikken in duidelijke benoemde mappen. Te rangschikken in duidelijke benoemde mappen.

4 Administratief : klassement stukken Doorgaans wordt dit nageleefd voor de stukken IN, doch niet voor de stukken OUT. Doorgaans wordt dit nageleefd voor de stukken IN, doch niet voor de stukken OUT. Het niet klasseren van de stukken : Het niet klasseren van de stukken : 1) belemmert en vertraagt de consultatie van het dossier en het goede beheer ervan, 1) belemmert en vertraagt de consultatie van het dossier en het goede beheer ervan, 2) kan aanleiding geven tot het maken van fouten, zowel in beheer als in betalingen 2) kan aanleiding geven tot het maken van fouten, zowel in beheer als in betalingen

5 Administratief : klassement stukken Het is een absolute must de stukken OUT te klasseren, hetgeen door de beheerder bij herneming van het dossier gemakkelijk kan gebeuren zonder tijdverlies. Hij dient immers altijd zijn laatste brieven te lezen en kan ze bij die gelegenheid, klasseren in de desbetreffende map. Het is een absolute must de stukken OUT te klasseren, hetgeen door de beheerder bij herneming van het dossier gemakkelijk kan gebeuren zonder tijdverlies. Hij dient immers altijd zijn laatste brieven te lezen en kan ze bij die gelegenheid, klasseren in de desbetreffende map. Dit is een conditio sine qua non bij dossiers met meerdere partijen en hun gesubrogeerde organismen. Dit is een conditio sine qua non bij dossiers met meerdere partijen en hun gesubrogeerde organismen. Dit hoort trouwens tot de job van schadebeheerder. Dit hoort trouwens tot de job van schadebeheerder.

6 Administratief : klassement stukken Dit is een conditio sine qua non : Dit is een conditio sine qua non : - om het eigen beheer correct, zonder fouten en binnen tijdsparameters te doen, - om het eigen beheer correct, zonder fouten en binnen tijdsparameters te doen, - om in dossiers van collega’s correct, zonder fouten en binnen tijdsparameters te werken. - om in dossiers van collega’s correct, zonder fouten en binnen tijdsparameters te werken. Afwezigheid van klassement en zeker een slecht klassement, geeft een leakage in tijd met een risico van fouten te becijferen in financiële verliezen. Afwezigheid van klassement en zeker een slecht klassement, geeft een leakage in tijd met een risico van fouten te becijferen in financiële verliezen.

7 Administratief – modaliteiten betalingen B. Modaliteiten betalingen B. Modaliteiten betalingen Betalingen aan gesubrogeerde organismen, inzonderheid betalingen aan mutualeiten, vragen om éénduidigheid. Dit is momenteel niet het geval. Betalingen aan gesubrogeerde organismen, inzonderheid betalingen aan mutualeiten, vragen om éénduidigheid. Dit is momenteel niet het geval. Momenteel wordt er door sommige beheerders betaald op de identiteit van het slachtofffer, met een « via 9 » naar de mutualiteit toe. Dit is niet correct. Momenteel wordt er door sommige beheerders betaald op de identiteit van het slachtofffer, met een « via 9 » naar de mutualiteit toe. Dit is niet correct.

8 Administratief –modaliteiten betalingen Deze niet correcte wijze van betaling geeft : Deze niet correcte wijze van betaling geeft : - een onjuist beeld van het overzichtscherm betalingen wat tot vergissingen leiden kan : zo krijgen we de indruk dat er betaald werd aan en ten voordele van het slachtoffer, terwijl dit niet het geval is omdat er in werkelijkheid gestort werd aan zijn mutualiteit. - een onjuist beeld van het overzichtscherm betalingen wat tot vergissingen leiden kan : zo krijgen we de indruk dat er betaald werd aan en ten voordele van het slachtoffer, terwijl dit niet het geval is omdat er in werkelijkheid gestort werd aan zijn mutualiteit. - bij betalingen vanaf 1.000,00 EUR wordt trouwens een fiscale fiche afgeleverd met verzending naar het slachtofffer en de fiscus. Dit gebeurt automatisch door het informaticasysteem, indien de bijkomende codering « M+codenr. RIZIVmut. » in via 9 niet vermeld wordt en indien de eindcodering « 001 » is. - bij betalingen vanaf 1.000,00 EUR wordt trouwens een fiscale fiche afgeleverd met verzending naar het slachtofffer en de fiscus. Dit gebeurt automatisch door het informaticasysteem, indien de bijkomende codering « M+codenr. RIZIVmut. » in via 9 niet vermeld wordt en indien de eindcodering « 001 » is.

9 Administratief – modaliteiten betalingen GEVOLG : GEVOLG : - verwarring bij slachtoffers, - verwarring bij slachtoffers, - nutteloos getelefoneer en geschrijf tussen slachtoffers en beheerders voor rechtzetting, - nutteloos getelefoneer en geschrijf tussen slachtoffers en beheerders voor rechtzetting, - risico op fouten indien het overzichtscherm van de betalingen niet juist is. - risico op fouten indien het overzichtscherm van de betalingen niet juist is. Leakage in tijd te becijferen in financiële verliezen. Leakage in tijd te becijferen in financiële verliezen.

10 Administratief : modaliteiten betalingen CORRECTE modaliteiten : CORRECTE modaliteiten : Het creëren van de mutualiteit in CM met Riziv-nummer met vervolgens de verdere betalingsmodaliteit in « via M+rizivnr.mut ». Het creëren van de mutualiteit in CM met Riziv-nummer met vervolgens de verdere betalingsmodaliteit in « via M+rizivnr.mut ». Het creëren van de mutualiteit als tegenpartij, bij buitenlandse mutualiteiten zonder Riziv- nummer. Het creëren van de mutualiteit als tegenpartij, bij buitenlandse mutualiteiten zonder Riziv- nummer.

11 II. Inhoudelijk A. Minnelijke medische expertise (MME) + clausule minderjarigen A. Minnelijke medische expertise (MME) + clausule minderjarigen - Op onze overeenkomst van MME ontbreekt de clausule « sans reconnaissance préjudiciable/zonder erkenning van aansprakelijkheid. Deze clausule moet erop staan. - Op onze overeenkomst van MME ontbreekt de clausule « sans reconnaissance préjudiciable/zonder erkenning van aansprakelijkheid. Deze clausule moet erop staan. Zonder deze clausule kan tegenpartij argumenteren dat wij aansprakelijkheid erkennen « waarom zouden wij anders een MME organiseren ». Zonder deze clausule kan tegenpartij argumenteren dat wij aansprakelijkheid erkennen « waarom zouden wij anders een MME organiseren ».

12 Inhoudelijk – MME + clausule minderjarigen - Indien het slachtoffer een minderjarige is moet er op de overeenkomst van MME een speciale clausule vermeld worden (idem bij overeenkomst van dading) : - Indien het slachtoffer een minderjarige is moet er op de overeenkomst van MME een speciale clausule vermeld worden (idem bij overeenkomst van dading) : « Mr. et Mme (namen en adres) agissant comme représentants et administrateurs légaux sur la personne et les biens de leur enfant de mineur d’âge (naam + adres) pour qui ils se portent fort que ce dernier/ cette dernière acceptera à l’âge de la majorité cette EMA (art. 1120 CC) » = clause de portefort. « Mr. et Mme (namen en adres) agissant comme représentants et administrateurs légaux sur la personne et les biens de leur enfant de mineur d’âge (naam + adres) pour qui ils se portent fort que ce dernier/ cette dernière acceptera à l’âge de la majorité cette EMA (art. 1120 CC) » = clause de portefort. In het Nederlands = « Dhr. en mevr. (namen + adres), handelend als wettige vertegenwoordigers en beheerders over de persoon en de goederen van hun minderjarig kind (naam + adres), voor wie zij verklaren zich sterk te maken dat deze laatste huidige overeenkomst van MME bij meerderjarigheid zal aanvaarden (art. 1120 BW)” = clausule van sterkmaking. In het Nederlands = « Dhr. en mevr. (namen + adres), handelend als wettige vertegenwoordigers en beheerders over de persoon en de goederen van hun minderjarig kind (naam + adres), voor wie zij verklaren zich sterk te maken dat deze laatste huidige overeenkomst van MME bij meerderjarigheid zal aanvaarden (art. 1120 BW)” = clausule van sterkmaking.

13 Inhoudelijk – financieel verlies B. Er wordt soms te veel betaald. B. Er wordt soms te veel betaald. 1) Bij de eindafrekening/vergoeding per dading van tegenpartij werd vergeten het voorschot van 700,00 EUR in mindering te brengen. De beheerder heeft duidelijk het scherm “betalingen” niet geconsulteerd : had zij dit wel gedaan dan had zij de betaling van 700,00 EUR gezien. Er werd in dit dossier dus teveel betaald : leakage 700,00 EUR. 1) Bij de eindafrekening/vergoeding per dading van tegenpartij werd vergeten het voorschot van 700,00 EUR in mindering te brengen. De beheerder heeft duidelijk het scherm “betalingen” niet geconsulteerd : had zij dit wel gedaan dan had zij de betaling van 700,00 EUR gezien. Er werd in dit dossier dus teveel betaald : leakage 700,00 EUR.

14 Inhoudelijk – financieel verlies 2) Er is een duidelijke voorafbestaande toestand in hoofde van de tegenpartij, tengevolge van ouderdom (°8/3/1943), diabetes, hoge bloeddruk, depressie en psychose + medicatie in dit verband. dus vreemd aan het ongeval. De mutualiteit maakt ons een schade-eis over en rekent ons ALLES aan, ook de zorgen/medicatie die niet in verband met het ongeval staan. De beheerder heeft de uitgaven van de mutualiteit niet getoetst aan het medische verslag van onze raadsdokter. Wij hebben hier TEVEEL BETAALD = LEAKAGE in casu van zeker 400,00 EUR. 2) Er is een duidelijke voorafbestaande toestand in hoofde van de tegenpartij, tengevolge van ouderdom (°8/3/1943), diabetes, hoge bloeddruk, depressie en psychose + medicatie in dit verband. dus vreemd aan het ongeval. De mutualiteit maakt ons een schade-eis over en rekent ons ALLES aan, ook de zorgen/medicatie die niet in verband met het ongeval staan. De beheerder heeft de uitgaven van de mutualiteit niet getoetst aan het medische verslag van onze raadsdokter. Wij hebben hier TEVEEL BETAALD = LEAKAGE in casu van zeker 400,00 EUR.

15 Inhoudelijk – financieel verlies 3) tegenpartij werd niet gekwetst, maar hij beweert dat zijn bril stuk is. Dit blijkt niet uit het strafdossier noch uit enig ander document. Ik stel vast dat onze inspecteur gelast werd en deze heeft de bril vergoed voor 728,00 EUR zonder nadere uitleg noch detail. De beheerder had deze schade moeten afwijzen, wegens gebrek aan bewijs, inplaats van een inspecteur te gelasten voor regeling. De leakage bedraagt hier 728,00 EUR. 3) tegenpartij werd niet gekwetst, maar hij beweert dat zijn bril stuk is. Dit blijkt niet uit het strafdossier noch uit enig ander document. Ik stel vast dat onze inspecteur gelast werd en deze heeft de bril vergoed voor 728,00 EUR zonder nadere uitleg noch detail. De beheerder had deze schade moeten afwijzen, wegens gebrek aan bewijs, inplaats van een inspecteur te gelasten voor regeling. De leakage bedraagt hier 728,00 EUR.

16 Inhoudelijk – financieel verlies 4) tegenpartij werd gekwetst o.a. aan neus, gelaat. Deze partij beweert de veiligheidsgordel gedragen te hebben, aldus zijn verklaring aan de verbalisanten. Evenwel als we zijn relaas in het strafdossier lezen en kennisnemen van het impact van de schok (achteraan zijn voertuig) plus nota nemen van de door hem opgelopen kwetsuren, kan het niet anders dan dat de door hem opgelopen kwetsuren een gevolg zijn van de afwezigheid van gordeldracht. Deze tegenpartij is autobestuurder : geen toepassing of regeling artikel 29bis, maar loutere vergoeding op basis van artikel 1382 = foutbeginsel. Evenwel aanvaardt de beheerder hem te vergoeden aan 100 %, in plaats van een aanvaarding van risico voor te stellen wegens de afwezigheid van gordeldracht, van bijvoorbeeld 50 % : Leakage van ongeveer 1.000,00 EUR. 4) tegenpartij werd gekwetst o.a. aan neus, gelaat. Deze partij beweert de veiligheidsgordel gedragen te hebben, aldus zijn verklaring aan de verbalisanten. Evenwel als we zijn relaas in het strafdossier lezen en kennisnemen van het impact van de schok (achteraan zijn voertuig) plus nota nemen van de door hem opgelopen kwetsuren, kan het niet anders dan dat de door hem opgelopen kwetsuren een gevolg zijn van de afwezigheid van gordeldracht. Deze tegenpartij is autobestuurder : geen toepassing of regeling artikel 29bis, maar loutere vergoeding op basis van artikel 1382 = foutbeginsel. Evenwel aanvaardt de beheerder hem te vergoeden aan 100 %, in plaats van een aanvaarding van risico voor te stellen wegens de afwezigheid van gordeldracht, van bijvoorbeeld 50 % : Leakage van ongeveer 1.000,00 EUR.

17 Inhoudelijk – financieel verlies 5) Nutteloze procedure. In deze zaak ontmoeten wij E. als wetsverzekeraar van de Stad en worden wij geconfronteerd met de problematiek van de doorbetalingsarresten. De beheerder houdt voet bij stuk om enkel het semi- bruto te betalen terwijl E. een vergoeding op basis van het brutoloon wil. Tenslotte doet E. een toegeving en is bereid op basis van een vermindering van 10 % (dus geen 13,07 % = semi-bruto = onze eis) korting deze zaak af te handelen. Het gaat om een verschil van 51,20 EUR, dat wij dan volgens onze principes teveel betaald zouden hebben indien wij het regelingsvoorstel van E.zouden aanvaarden. Ondanks de negatieve cassatierechtspraak in ons nadeel, houdt de beheerder voet bij stuk waardoor E. tot dagvaarding van onze maatschappij overgaat. Wij gelasten onze raadsman Meester D. die onze aandacht erop vestigt dat de rechtbank de cassatierechtspraak zal volgen en dat het er dus voor ons niet zo goed uitziet. Dit gaat ons veel geld aan advocaat, procedure en interesten kosten, allemaal omdat de beheerder in deze kleine zaak principieel is. Deze 51,20 EUR gaat ons dus duur te staan komen. Leakage : 51,20 EUR + interesten + advocaatkosten + procedure kosten RPV = + 3.500 EUR. 5) Nutteloze procedure. In deze zaak ontmoeten wij E. als wetsverzekeraar van de Stad en worden wij geconfronteerd met de problematiek van de doorbetalingsarresten. De beheerder houdt voet bij stuk om enkel het semi- bruto te betalen terwijl E. een vergoeding op basis van het brutoloon wil. Tenslotte doet E. een toegeving en is bereid op basis van een vermindering van 10 % (dus geen 13,07 % = semi-bruto = onze eis) korting deze zaak af te handelen. Het gaat om een verschil van 51,20 EUR, dat wij dan volgens onze principes teveel betaald zouden hebben indien wij het regelingsvoorstel van E.zouden aanvaarden. Ondanks de negatieve cassatierechtspraak in ons nadeel, houdt de beheerder voet bij stuk waardoor E. tot dagvaarding van onze maatschappij overgaat. Wij gelasten onze raadsman Meester D. die onze aandacht erop vestigt dat de rechtbank de cassatierechtspraak zal volgen en dat het er dus voor ons niet zo goed uitziet. Dit gaat ons veel geld aan advocaat, procedure en interesten kosten, allemaal omdat de beheerder in deze kleine zaak principieel is. Deze 51,20 EUR gaat ons dus duur te staan komen. Leakage : 51,20 EUR + interesten + advocaatkosten + procedure kosten RPV = + 3.500 EUR.

18 Inhoudelijk - financieel verlies - 6) Bij de regeling van tegenpartij, werd er teveel betaald. Zo aanvaardt de beheerder de afrekening van de huishoudelijke schade van de rechtsbijstand die deze schade doorgerekend heeft ook voor de allerlaagste percentage TI, terwijl de rechtspraak in kleine zaakjes zoals deze, de grens voor huishoudelijke schade legt op 20 % TI of hoger (25 %, 30 %). Er werd hiervoor 382,37 EUR teveel betaald = Leakage. - 6) Bij de regeling van tegenpartij, werd er teveel betaald. Zo aanvaardt de beheerder de afrekening van de huishoudelijke schade van de rechtsbijstand die deze schade doorgerekend heeft ook voor de allerlaagste percentage TI, terwijl de rechtspraak in kleine zaakjes zoals deze, de grens voor huishoudelijke schade legt op 20 % TI of hoger (25 %, 30 %). Er werd hiervoor 382,37 EUR teveel betaald = Leakage.

19 Inhoudelijk – financieel verlies 7) nutteloze aanstelling van een detective : voorbeeld : De beheerder stelt een detective aan omdat zij meent dat het om een contrat “prête – nom” gaat, onderschreven door de moeder terwijl het de zoon is die met het voertuig rijdt. Evenwel wordt de zoon in het contract vermeld als “conducteur régulier”. Uit het verslag van de detective en de verklaringen van moeder (verzekeringsnemer) en zoon, blijkt dat beiden met het voertuig rijden. De beheerder is alert wat een goede eigenschap is maar slaat hier toch de bal mis. Ook al poogt de detective zelf er een draai aan te geven in het nadeel van verzekerde, kan men er niet onder uit dat de zoon geregistreerd staat als “autre conducteur régulier “ in de polis en dus met dat voertuig mocht rijden. De beheerder heeft mijn inziens hier nutteloze kosten aan een detective besteed, die ons 1.130,58 EUR aan ereloonstaat gekost heeft = Leakage. 7) nutteloze aanstelling van een detective : voorbeeld : De beheerder stelt een detective aan omdat zij meent dat het om een contrat “prête – nom” gaat, onderschreven door de moeder terwijl het de zoon is die met het voertuig rijdt. Evenwel wordt de zoon in het contract vermeld als “conducteur régulier”. Uit het verslag van de detective en de verklaringen van moeder (verzekeringsnemer) en zoon, blijkt dat beiden met het voertuig rijden. De beheerder is alert wat een goede eigenschap is maar slaat hier toch de bal mis. Ook al poogt de detective zelf er een draai aan te geven in het nadeel van verzekerde, kan men er niet onder uit dat de zoon geregistreerd staat als “autre conducteur régulier “ in de polis en dus met dat voertuig mocht rijden. De beheerder heeft mijn inziens hier nutteloze kosten aan een detective besteed, die ons 1.130,58 EUR aan ereloonstaat gekost heeft = Leakage.

20 Inhoudelijk – financieel verlies 8) nutteloze procedure : Feiten : hond van verzekerde bijt 10- jarig kind dat de hond wilde aaien. De aansprakelijkheid van verzekerde is onbetwistbaar op basis van artikel 1385 BW. Niettemin beslist de beheerder deze zaak te laten pleiten, met als gevolg een voor onze maatschappij ongunstig vonnis (Rechtbank 1 ste aanleg Leuven 26/10/2012) met een al even ongunstige aangestelde dokter gerechtsdeskundige, namelijk Dr. L. die de verzekeraars zeer vijandig gezind is, hetgeen tenslotte ook zal blijken uit haar consolidatiebesluiten. Nutteloze procedure met daaraan verbonden kosten (advocaat, RPV, dagvaarding e.a. plus het ereloon en de onkosten van Dr. L. gerechtsdeskundige). Nog niet in concreto te becijferen maar een ruwe schatting geeft toch minstens een leakage van 3.500,00 EUR voor al deze erelonen en kosten 8) nutteloze procedure : Feiten : hond van verzekerde bijt 10- jarig kind dat de hond wilde aaien. De aansprakelijkheid van verzekerde is onbetwistbaar op basis van artikel 1385 BW. Niettemin beslist de beheerder deze zaak te laten pleiten, met als gevolg een voor onze maatschappij ongunstig vonnis (Rechtbank 1 ste aanleg Leuven 26/10/2012) met een al even ongunstige aangestelde dokter gerechtsdeskundige, namelijk Dr. L. die de verzekeraars zeer vijandig gezind is, hetgeen tenslotte ook zal blijken uit haar consolidatiebesluiten. Nutteloze procedure met daaraan verbonden kosten (advocaat, RPV, dagvaarding e.a. plus het ereloon en de onkosten van Dr. L. gerechtsdeskundige). Nog niet in concreto te becijferen maar een ruwe schatting geeft toch minstens een leakage van 3.500,00 EUR voor al deze erelonen en kosten

21 Inhoudelijk – financieel verlies 9) uitschrijven van te hoge voorschotten die de voorbije schade overtreffen, gelukkig gecompenseerd bij de eindafrekening, maar wat bij voortijdig overlijden van het slachtoffer ? Er zou dan teveel betaald zijn geweest. 9) uitschrijven van te hoge voorschotten die de voorbije schade overtreffen, gelukkig gecompenseerd bij de eindafrekening, maar wat bij voortijdig overlijden van het slachtoffer ? Er zou dan teveel betaald zijn geweest. Dus op te letten en enkel voorschotten uit te schrijven voor de voorbije schade (medische kosten en tijdelijke ongeschiktheden), nooit voor toekomstige schade (Blijvende ongeschiktheden). Dus op te letten en enkel voorschotten uit te schrijven voor de voorbije schade (medische kosten en tijdelijke ongeschiktheden), nooit voor toekomstige schade (Blijvende ongeschiktheden).

22 Inhoudelijk – correspondentie C. Gevoerde correspondentie C. Gevoerde correspondentie 1) Bij consolidatie, schrijft de beheerder een brief naar de rechtsbijstand van tegenpartij met herneming van de besluiten van onze raadsdokter in plaats van een kopie over te maken van deze besluiten. Deze manier van werken komt niet professioneel over. 1) Bij consolidatie, schrijft de beheerder een brief naar de rechtsbijstand van tegenpartij met herneming van de besluiten van onze raadsdokter in plaats van een kopie over te maken van deze besluiten. Deze manier van werken komt niet professioneel over.

23 Inhoudelijk - correspondentie 2) Indien men met de post een brief met een bijlage of bijlagen verstuurd, dan zijn deze bijgevoegde documenten in IAA en DCMT niet zichtbaar. Dit impliceert dat indien de beheerder niet in de brief vermeldt welk stuk(ken) hij bijvoegt, het niet mogelijk is te zien om welk stuk of welke stukken het gaat. Dit kan opgevangen worden door in de brief te vermelden om welke bijgevoegde stukken het gaat. Ik stel vast dat de beheerder dit niet doet, zodat de lezer/beheerder van het dossier niet meer weet wat er overgemaakt werd en wat niet, wat lastig is en het verdere beheer kan belemmeren/vertragen 2) Indien men met de post een brief met een bijlage of bijlagen verstuurd, dan zijn deze bijgevoegde documenten in IAA en DCMT niet zichtbaar. Dit impliceert dat indien de beheerder niet in de brief vermeldt welk stuk(ken) hij bijvoegt, het niet mogelijk is te zien om welk stuk of welke stukken het gaat. Dit kan opgevangen worden door in de brief te vermelden om welke bijgevoegde stukken het gaat. Ik stel vast dat de beheerder dit niet doet, zodat de lezer/beheerder van het dossier niet meer weet wat er overgemaakt werd en wat niet, wat lastig is en het verdere beheer kan belemmeren/vertragen

24 Inhoudelijk - correspondentie 3) Het is belangrijk de juiste terminologie te gebruiken in brieven : een kwijting (quittance) is geen overeenkomst van dading (contrat de transaction). Ik stel vast dat men kwijting gebruikt terwijl het om een bijgevoegde dading gaat. Goed gebruik van terminologie vermijdt verwarringen. 3) Het is belangrijk de juiste terminologie te gebruiken in brieven : een kwijting (quittance) is geen overeenkomst van dading (contrat de transaction). Ik stel vast dat men kwijting gebruikt terwijl het om een bijgevoegde dading gaat. Goed gebruik van terminologie vermijdt verwarringen.

25 Inhoudelijk - correspondentie 4) De beheerder schrijft haar brieven in de “ik” vorm terwijl het in de “wij” vorm moet zijn = administratief taalgebruik. Ook onze typebrieven zijn in de “wij”vorm hetgeen correct is. 4) De beheerder schrijft haar brieven in de “ik” vorm terwijl het in de “wij” vorm moet zijn = administratief taalgebruik. Ook onze typebrieven zijn in de “wij”vorm hetgeen correct is.

26 Inhoudelijk - correspondentie 5) Het overmaken van het strafdossier aan onbevoegden, zoals makelaar, verzekerde, mag niet. Er zijn duidelijke richtlijnen uitgaande van het Parket dienaangaande op straffe voor de verzekeraar om geen strafbundels meer te ontvangen via het parketkanaal (waardoor kosten verhogend want dan op te vragen via advocaat) = kan toekomstige leakage zijn. 5) Het overmaken van het strafdossier aan onbevoegden, zoals makelaar, verzekerde, mag niet. Er zijn duidelijke richtlijnen uitgaande van het Parket dienaangaande op straffe voor de verzekeraar om geen strafbundels meer te ontvangen via het parketkanaal (waardoor kosten verhogend want dan op te vragen via advocaat) = kan toekomstige leakage zijn.

27 Inhoudelijk – divers - financieel verlies D. Divers D. Divers 1) Bij eenvoudige regelingen met slachtoffers wordt vaak een inspecteur gelast, terwijl het een eenvoudige schade betreft, welke gemakkelijk door de beheerder zelf geregeld had kunnen worden. Het sturen van een inspecteur was niet nodig. Leakage is hier de kostprijs van de inspecteur. 1) Bij eenvoudige regelingen met slachtoffers wordt vaak een inspecteur gelast, terwijl het een eenvoudige schade betreft, welke gemakkelijk door de beheerder zelf geregeld had kunnen worden. Het sturen van een inspecteur was niet nodig. Leakage is hier de kostprijs van de inspecteur.

28 Inhoudelijk – divers – financieel verlies 2) Aangetekende brief zonder vermelding van artikel 88 van de wet van 25/06/1992, waardoor we het risico lopen om in rechte ons verhaal te zien afwijzen (betrof een brief “à la carte” door de beheerder zelf gemaakt) = potentiële leakage. 2) Aangetekende brief zonder vermelding van artikel 88 van de wet van 25/06/1992, waardoor we het risico lopen om in rechte ons verhaal te zien afwijzen (betrof een brief “à la carte” door de beheerder zelf gemaakt) = potentiële leakage.

29 Inhoudelijk – divers – financieel verlies 3) Gebrek aan proactiviteit in hoofde van de beheerder bij het opvolgen van het verhaal : passief beheer en/of gebrek aan proactiviteit in hoofde van de beheerder bij het beheer van het dossier, waardoor verhoging door interestenlast = potentiële leakages. 3) Gebrek aan proactiviteit in hoofde van de beheerder bij het opvolgen van het verhaal : passief beheer en/of gebrek aan proactiviteit in hoofde van de beheerder bij het beheer van het dossier, waardoor verhoging door interestenlast = potentiële leakages.

30 Inhoudelijk - reserves E. Reserves E. Reserves de meeste reserves zijn forfaitair ingebracht en worden daarna niet verder aangepast. de meeste reserves zijn forfaitair ingebracht en worden daarna niet verder aangepast. Reserves worden in het algemeen niet aangepast, zowel naar boven als naar beneden toe (in meerdere dossiers vastgesteld). Reserves worden in het algemeen niet aangepast, zowel naar boven als naar beneden toe (in meerdere dossiers vastgesteld). De beheerder heeft de reserve niet aangepast, namelijk berekend op 24/4/2012 aan een BI van 6 % terwijl het consolidatieverslag van 19/12/2013 de BI vermindert tot 3 %, waardoor er teveel in reserve staat. De beheerder heeft de reserve niet aangepast, namelijk berekend op 24/4/2012 aan een BI van 6 % terwijl het consolidatieverslag van 19/12/2013 de BI vermindert tot 3 %, waardoor er teveel in reserve staat.

31 Inhoudelijk - reserves De reserve is te weinig.Momenteel slechts 2.962,53 EUR, wat veel te weinig is voor de vergoeding van het slachtoffer en zijn mutualiteit plus de ereloonstaat van onze advocaat.die als tussenstaat reeds 1.441,25 EUR bedraagt, bedrag dat nog betaald moet worden en dus van die 2.962,53 EUR zal afgaan, waardoor een saldo overblijft van 1.521,28 EUR, veel te weinig voor vergoeding tegenpartij, mutualiteit en toekomstige ereloon- onkostenstaat advocaat en andere kosten, zoals dokters, eventuele RPV e.a. De reserve is te weinig.Momenteel slechts 2.962,53 EUR, wat veel te weinig is voor de vergoeding van het slachtoffer en zijn mutualiteit plus de ereloonstaat van onze advocaat.die als tussenstaat reeds 1.441,25 EUR bedraagt, bedrag dat nog betaald moet worden en dus van die 2.962,53 EUR zal afgaan, waardoor een saldo overblijft van 1.521,28 EUR, veel te weinig voor vergoeding tegenpartij, mutualiteit en toekomstige ereloon- onkostenstaat advocaat en andere kosten, zoals dokters, eventuele RPV e.a. De reserve is te veel. Einde december 2011 was alle info voorhanden voor een concrete reserveberekening. Niettemin bleef de reserve op het forfait van 15.999,00 EUR staan. Einde 2012 reserveberekening gedaan op een IPP van 17 %, maar niet verder aangepast in 2013 waar de IPP naar 6 % gezakt was : te hoge reserve. De reserve is te veel. Einde december 2011 was alle info voorhanden voor een concrete reserveberekening. Niettemin bleef de reserve op het forfait van 15.999,00 EUR staan. Einde 2012 reserveberekening gedaan op een IPP van 17 %, maar niet verder aangepast in 2013 waar de IPP naar 6 % gezakt was : te hoge reserve.

32 Inhoudelijk – vrijstellingen – financieel verlies F. Vrijstellingen F. Vrijstellingen 1) Contractuele vrijstellingen in BA en BA auto worden soms uit het oog verloren. Dit komt doordat de beheerder de map PRINT/polis niet (meer) consulteert, alwaar duidelijk melding gemaakt wordt van het bedrag van de contractuele vrijstelling. 1) Contractuele vrijstellingen in BA en BA auto worden soms uit het oog verloren. Dit komt doordat de beheerder de map PRINT/polis niet (meer) consulteert, alwaar duidelijk melding gemaakt wordt van het bedrag van de contractuele vrijstelling.

33 Inhoudelijk – vrijstellingen – financieel verlies 2) Er is in deze zaak een contractuele vrijstelling van 4.000,00 EUR, ingebracht in het dossier (betalingsscherm), maar de beheerder doet de opvolging voor recuperatie van de fondsen niet. Onze brief aan verzekerde voor de invordering van deze 4.000,00 EUR dateert van 14/12/2011. We zijn nu meer dan 1 ½ jaar verder. Quid ? 2) Er is in deze zaak een contractuele vrijstelling van 4.000,00 EUR, ingebracht in het dossier (betalingsscherm), maar de beheerder doet de opvolging voor recuperatie van de fondsen niet. Onze brief aan verzekerde voor de invordering van deze 4.000,00 EUR dateert van 14/12/2011. We zijn nu meer dan 1 ½ jaar verder. Quid ?

34 Inhoudelijk – vrijstellingen – financieel verlies 3) Vrijstelling min 23 jaar werd vergeten terug te vorderen. Heb het dossier op initialen van de beheerder op agenda gezet opdat ze de contractuele vrijstelling van min 23 jaar zou verhalen (bij verscheidene beheerders vastgesteld). 3) Vrijstelling min 23 jaar werd vergeten terug te vorderen. Heb het dossier op initialen van de beheerder op agenda gezet opdat ze de contractuele vrijstelling van min 23 jaar zou verhalen (bij verscheidene beheerders vastgesteld).

35 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval G. Bespreking van een concreet schadegeval G. Bespreking van een concreet schadegeval Feiten : Verzekerde reed met zijn fiets (mountainbike) op het fietspad en komt links van het fietspad terecht en valt. Tegenpartij, ook fietser (koersfiets) op dat fietspad, volgde iets achter verzekerde en kon onze verzekerde niet meer ontwijken en kwam eveneens ten val, aldus het relaas in strafdossier dat zonder gevolg gerangschikt werd. Feiten : Verzekerde reed met zijn fiets (mountainbike) op het fietspad en komt links van het fietspad terecht en valt. Tegenpartij, ook fietser (koersfiets) op dat fietspad, volgde iets achter verzekerde en kon onze verzekerde niet meer ontwijken en kwam eveneens ten val, aldus het relaas in strafdossier dat zonder gevolg gerangschikt werd.

36 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval De beheerder weerhoudt de volledige aansprakelijkheid in hoofde van onze verzekerde en dit op basis van het verslag van inspecteur W., in plaats van op basis van de strafbundel (zonder gevolg gerangschikt) en de wegcode. In eerste instantie had de beheerder de aansprakelijkheid volledig moeten afwijzen, immers : de fout ligt bij tegenpartij die onvoldoende afstand gehouden heeft ten opzichte van onze verzekerde : zie de artikelen 8.3 en 10.1.1° en 2° van de wegcode hieronder. De beheerder weerhoudt de volledige aansprakelijkheid in hoofde van onze verzekerde en dit op basis van het verslag van inspecteur W., in plaats van op basis van de strafbundel (zonder gevolg gerangschikt) en de wegcode. In eerste instantie had de beheerder de aansprakelijkheid volledig moeten afwijzen, immers : de fout ligt bij tegenpartij die onvoldoende afstand gehouden heeft ten opzichte van onze verzekerde : zie de artikelen 8.3 en 10.1.1° en 2° van de wegcode hieronder.

37 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval 8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. 8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

38 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval Artikel 10. Snelheid Artikel 10. Snelheid 10.1.1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen. 10.1.1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen. 2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden. 2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden. 3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien. 3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

39 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval De beheerder heeft deze zaak volledig ten laste genomen in plaats van ze te weigeren, of een gedeelde aansprakelijkheid voor te stellen want, tegenpartij zou kunnen argumenteren dat de val van verzekerde een onvoorzienbare hindernis was : art.10.1.3° a contrario en ook op basis van art. 8.3. De beheerder heeft deze zaak volledig ten laste genomen in plaats van ze te weigeren, of een gedeelde aansprakelijkheid voor te stellen want, tegenpartij zou kunnen argumenteren dat de val van verzekerde een onvoorzienbare hindernis was : art.10.1.3° a contrario en ook op basis van art. 8.3.

40 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval Onze polis BA-familiale, heeft in deze zaak geen waarborg rechtsbijstand, dus geen tussenkomst van verzekering rechtsbijstand voor verzekerde. De beheerder had de makelaar moeten aanschrijven om deze zaak aan te geven aan de verzekeraar rechtsbijstand van verzekerde indien onderschreven bij andere maatschappij. Onze polis BA-familiale, heeft in deze zaak geen waarborg rechtsbijstand, dus geen tussenkomst van verzekering rechtsbijstand voor verzekerde. De beheerder had de makelaar moeten aanschrijven om deze zaak aan te geven aan de verzekeraar rechtsbijstand van verzekerde indien onderschreven bij andere maatschappij.

41 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval Er is niet goed nagedacht in deze zaak en dit van in het begin. Er werd overgegaan tot het uitschrijven van 2 voorschotten van elk 1.000,00 EUR ten voordele van tegenpartij. Zijn mutualiteit werd ook reeds gedeeltelijk vergoed. Het lijkt me niet meer mogelijk om het tij te keren, dus hebben we in dit dossier een LEAKAGE voor het volledige bedrag van de schadeloosstelling of minstens voor een gedeelte (1/4, 1/3, ½) ervan. Er is niet goed nagedacht in deze zaak en dit van in het begin. Er werd overgegaan tot het uitschrijven van 2 voorschotten van elk 1.000,00 EUR ten voordele van tegenpartij. Zijn mutualiteit werd ook reeds gedeeltelijk vergoed. Het lijkt me niet meer mogelijk om het tij te keren, dus hebben we in dit dossier een LEAKAGE voor het volledige bedrag van de schadeloosstelling of minstens voor een gedeelte (1/4, 1/3, ½) ervan.

42 Inhoudelijk - bespreking van een concreet schadegeval Minstens had de beheerder het advies van een advocaat of van meer ervaren collega’s kunnen inwinnen of minstens de strafbundel moeten afwachten alvorens voortijdig te beslissen. Minstens had de beheerder het advies van een advocaat of van meer ervaren collega’s kunnen inwinnen of minstens de strafbundel moeten afwachten alvorens voortijdig te beslissen.

43 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval Verkeerd advies (verslag 22/06/2011)van inspecteur W., basis van de brief van de beheerder van 24/6/2011 naar de makelaar met weerhouding van 100 % BA van verzekerde, terwijl de zaak zonder gevolg gerangschikt werd op 7/7/2011 en de strafbundel ons toegekomen is op 28/10/2011. De beheerder had het strafdossier moeten afwachten. Verkeerd advies (verslag 22/06/2011)van inspecteur W., basis van de brief van de beheerder van 24/6/2011 naar de makelaar met weerhouding van 100 % BA van verzekerde, terwijl de zaak zonder gevolg gerangschikt werd op 7/7/2011 en de strafbundel ons toegekomen is op 28/10/2011. De beheerder had het strafdossier moeten afwachten.

44 Inhoudelijk – bespreking van een concreet schadegeval LEAKAGE LEAKAGE Laten we mild zijn voor de beheerder en 50 % leakage nemen(zie hoger) : Tegenpartij ontving 1.000+1.000 EUR + mutualiteit 3.887,10 EUR = momenteel 5.887,10 EUR waarvan de helft = 2.943,55 EUR momenteel. Toekomstige uitgaven zijn hier nog aan toe te voegen. Laten we mild zijn voor de beheerder en 50 % leakage nemen(zie hoger) : Tegenpartij ontving 1.000+1.000 EUR + mutualiteit 3.887,10 EUR = momenteel 5.887,10 EUR waarvan de helft = 2.943,55 EUR momenteel. Toekomstige uitgaven zijn hier nog aan toe te voegen. Heb de beheerder van de aansprakelijkheidsproblematiek ingelicht. Zij is niet zinnens een andere houding aan te nemen in dergelijke zaken (blijkbaar dus ook niet naar de toekomst toe). Heb de beheerder van de aansprakelijkheidsproblematiek ingelicht. Zij is niet zinnens een andere houding aan te nemen in dergelijke zaken (blijkbaar dus ook niet naar de toekomst toe).

45 III. Inspecteurs corpo 1) Gebrek aan proactiviteit en kritische zin : voorbeeld : 1) Gebrek aan proactiviteit en kritische zin : voorbeeld : Feiten : hond van verzekerde duwt tegenpartij omver op een hondenschool waarbij beide honden -die van verzekerde en die van tegenpartij- elkaar kruisen. De hond van onze verzekerde zou van zijn traject afgeweken zijn en tegenpartij omvergeduwd hebben. Feiten : hond van verzekerde duwt tegenpartij omver op een hondenschool waarbij beide honden -die van verzekerde en die van tegenpartij- elkaar kruisen. De hond van onze verzekerde zou van zijn traject afgeweken zijn en tegenpartij omvergeduwd hebben. Op de ongevalsaangifte wordt er slechts 1 getuige vermeldt, namelijk de hondentrainer. Rekeninghoudende met de locatie (hondenschool) zullen er toch nog wel anderen getuige geweest zijn van deze feiten. Geen vermelding ervan. Noch de schadebeheerder, noch de inspecteur M.V., ondervragen de getuige “hondentrainer”. Dit is een leemte. Op de ongevalsaangifte wordt er slechts 1 getuige vermeldt, namelijk de hondentrainer. Rekeninghoudende met de locatie (hondenschool) zullen er toch nog wel anderen getuige geweest zijn van deze feiten. Geen vermelding ervan. Noch de schadebeheerder, noch de inspecteur M.V., ondervragen de getuige “hondentrainer”. Dit is een leemte.

46 Inspecteurs corpo – gebrek aan proactiviteit en kritische zin Onvolledig verslag van inspecteur M.V., die nalaat de getuige op te zoeken en te ondervragen, desnoods via een collega inspecteur. Inspecteur M.V. schrijft zelf de verklaringen voor zowel de verzekerde als voor de tegenpartij, en laat die dan ondertekenen met “gelezen en goedgekeurd”. Dit was niet nodig vermits de ongevalsaangiften van de betrokken partijen de feiten voldoende vermelden. Het geeft de indruk dat de inspecteur kost wat kost wil dat de verzekeringsmaatschappij deze schade ten laste neemt. Hij doet zelfs geen onderzoek naar andere getuigen, noch naar de honden in kwestie. Hij schrijft enkel “De hond van verzekerde betreft een grote hond.” Geen ras, geen foto, niks, ook niks over de hond van tegenpartij. QUID ????? Onvolledig verslag van inspecteur M.V., die nalaat de getuige op te zoeken en te ondervragen, desnoods via een collega inspecteur. Inspecteur M.V. schrijft zelf de verklaringen voor zowel de verzekerde als voor de tegenpartij, en laat die dan ondertekenen met “gelezen en goedgekeurd”. Dit was niet nodig vermits de ongevalsaangiften van de betrokken partijen de feiten voldoende vermelden. Het geeft de indruk dat de inspecteur kost wat kost wil dat de verzekeringsmaatschappij deze schade ten laste neemt. Hij doet zelfs geen onderzoek naar andere getuigen, noch naar de honden in kwestie. Hij schrijft enkel “De hond van verzekerde betreft een grote hond.” Geen ras, geen foto, niks, ook niks over de hond van tegenpartij. QUID ?????

47 Inspecteurs corpo – gebrek aan proactiviteit en kritische zin Deze zaak is niet zuiver, namelijk schade tussen mensen die elkaar kennen (lid van dezelfde honden dressage club) maar fraude is niet meer te bewijzen. Noch de schadebeheerder, noch de inspecteur, zijn proactief geweest qua onderzoek en controle van de juistheid der feiten. Deze zaak is niet zuiver, namelijk schade tussen mensen die elkaar kennen (lid van dezelfde honden dressage club) maar fraude is niet meer te bewijzen. Noch de schadebeheerder, noch de inspecteur, zijn proactief geweest qua onderzoek en controle van de juistheid der feiten. De schadebeheerder heeft blindelings de inspecteur gevolgd = leakage De schadebeheerder heeft blindelings de inspecteur gevolgd = leakage

48 Inspecteurs corpo – afwezigheid van detail bij regelingen 2) Afwezigheid van detail of uitleg bij regelingen – dadingen : 2) Afwezigheid van detail of uitleg bij regelingen – dadingen : Het betreft een kleine niet ingewikkelde zaak. De inspecteur geeft enkel de eindbedragen op per schadepost, zonder enig detail. Hij maakt geen exel-file aan, zodat ik het detail niet kan zien noch of hij interesten toegekend heeft. Ik heb daar waar mogelijk nagerekend. Besluit : Er werd teveel betaald voor schadepost “TWO moreel/materieel” (de inspecteur bedoelt hiermee de tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid of morele schade en de tijdelijke huishoudelijke schade). De inspecteur kent ook voor de kleinere percentages huishoudelijke schade toe, terwijl de rechtspraak unaniem is, namelijk geen TWO huishouden meer vanaf 25 of 20 % IPP, met als ondergrens 15 %. Het betreft een kleine niet ingewikkelde zaak. De inspecteur geeft enkel de eindbedragen op per schadepost, zonder enig detail. Hij maakt geen exel-file aan, zodat ik het detail niet kan zien noch of hij interesten toegekend heeft. Ik heb daar waar mogelijk nagerekend. Besluit : Er werd teveel betaald voor schadepost “TWO moreel/materieel” (de inspecteur bedoelt hiermee de tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid of morele schade en de tijdelijke huishoudelijke schade). De inspecteur kent ook voor de kleinere percentages huishoudelijke schade toe, terwijl de rechtspraak unaniem is, namelijk geen TWO huishouden meer vanaf 25 of 20 % IPP, met als ondergrens 15 %.

49 Inspecteurs corpo – afwezigheid van detail bij regeling In deze kleine schade had hij de lat op 25 %TWO moeten leggen, namelijk voor de TWO onder deze 25 % GEEN huishoudelijke schade. Hij betaalde aldus 167,70 EUR teveel. Op de koop toe, rond hij deze schadepost af op 3.600,00 EUR. wat nog een teveel geeft van 22,23 EUR. Men rondt niet af voor tussentijdse schadeposten. Men kan wel op het einde van het regelingsvoorstel lichtjes naar boven afronden, maar niet tussentijds. In deze kleine schade had hij de lat op 25 %TWO moeten leggen, namelijk voor de TWO onder deze 25 % GEEN huishoudelijke schade. Hij betaalde aldus 167,70 EUR teveel. Op de koop toe, rond hij deze schadepost af op 3.600,00 EUR. wat nog een teveel geeft van 22,23 EUR. Men rondt niet af voor tussentijdse schadeposten. Men kan wel op het einde van het regelingsvoorstel lichtjes naar boven afronden, maar niet tussentijds.

50 Inspecteurs corpo – afwezigheid van detail bij regeling De medische kosten kan ik niet controleren : inspecteur kent 439,26 EUR toe. De medische kosten kan ik niet controleren : inspecteur kent 439,26 EUR toe. De vergoeding voor de BI is juist. De vergoeding voor de BI is juist. Tenslotte kent onze inspecteur 200,00 EUR toe voor algemene kosten/verplaatsing, zonder enige uitleg noch motivatie of bewijs. QUID ?????? Tenslotte kent onze inspecteur 200,00 EUR toe voor algemene kosten/verplaatsing, zonder enige uitleg noch motivatie of bewijs. QUID ?????? Er werd in deze kleine zaak teveel betaald. Er is een leakage. Er werd in deze kleine zaak teveel betaald. Er is een leakage.

51 Inspecteurs corpo – geen transparante regelingen 3) de regeling gedaan door de inspecteur M.V. is niet transparant. Hij geeft wel een opsomming van de diverse schadeposten met toegekend bedrag voor elke geregelde schadepost, maar geeft geen gedetailleerde becijfering ervan : we kunnen zijn bedragen bijgevolg niet controleren : voorbeeld : 125,00 EUR toegekend voor algemene kosten, zonder detail noch uitleg. Verliest de inspecteur hier soms het in concreto beginsel uit het oog ? Heeft hij wel rekening gehouden met de tussenkomst van de wetsverzekeraar, die trouwens alle verplaatsingskosten ten laste neemt, ook die gemaakt in gemeen recht. Het is dus best mogelijk dat er in die 125,00 EUR verplaatsingskosten zitten. Quid ? Uit andere dossiers blijkt hetzelfde : deze inspecteur betaalt zonder uitleg. Kent hij wel genoeg de techniek van schaderegeling ???? 3) de regeling gedaan door de inspecteur M.V. is niet transparant. Hij geeft wel een opsomming van de diverse schadeposten met toegekend bedrag voor elke geregelde schadepost, maar geeft geen gedetailleerde becijfering ervan : we kunnen zijn bedragen bijgevolg niet controleren : voorbeeld : 125,00 EUR toegekend voor algemene kosten, zonder detail noch uitleg. Verliest de inspecteur hier soms het in concreto beginsel uit het oog ? Heeft hij wel rekening gehouden met de tussenkomst van de wetsverzekeraar, die trouwens alle verplaatsingskosten ten laste neemt, ook die gemaakt in gemeen recht. Het is dus best mogelijk dat er in die 125,00 EUR verplaatsingskosten zitten. Quid ? Uit andere dossiers blijkt hetzelfde : deze inspecteur betaalt zonder uitleg. Kent hij wel genoeg de techniek van schaderegeling ????

52 Inspecteurs corpo – onvolledige verslagen 4) Onvolledig verslag inspecteur B. en onvolledige opdracht beheerder aan inspecteur : Betreft een RC cheval : paard genaamd “C”, merrie, beige °2000. De inspecteur heeft niet gecontroleerd of het wel om het verzekerde paard ging. De beheerder heeft nagelaten de inspecteur hierover te bevragen. Er zijn geen getuigen van het voorval en beide partijen kennen elkaar : ze stallen hun paard in dezelfde manège. 4) Onvolledig verslag inspecteur B. en onvolledige opdracht beheerder aan inspecteur : Betreft een RC cheval : paard genaamd “C”, merrie, beige °2000. De inspecteur heeft niet gecontroleerd of het wel om het verzekerde paard ging. De beheerder heeft nagelaten de inspecteur hierover te bevragen. Er zijn geen getuigen van het voorval en beide partijen kennen elkaar : ze stallen hun paard in dezelfde manège. Het paard van onze verzekerde zou een stamp hebben geven aan tegenpartij (verpleegster)die de slag op haar arm gekregen heeft, met als gevolg een gebroken arm. Het had evengoed het paard van het slachtoffer kunnen zijn dat een stamp gegeven heeft. Werd niet gecontroleerd noch door inspecteur noch door beheerder.Onkritische aanvaarding van de aansprakelijkheid van verzekerdeQUID : samenspanning verzekerde en tegenpartij...........;Vermoeden van fraude. Het paard van onze verzekerde zou een stamp hebben geven aan tegenpartij (verpleegster)die de slag op haar arm gekregen heeft, met als gevolg een gebroken arm. Het had evengoed het paard van het slachtoffer kunnen zijn dat een stamp gegeven heeft. Werd niet gecontroleerd noch door inspecteur noch door beheerder.Onkritische aanvaarding van de aansprakelijkheid van verzekerdeQUID : samenspanning verzekerde en tegenpartij...........;Vermoeden van fraude.

53 IV. Besluit Het bedrijf verliest geld door : Het bedrijf verliest geld door : ofwel doordat er te veel betaald werd, ofwel doordat er te veel betaald werd, ofwel door de “verhalen” en de vrijstellingen niet te innen. ofwel door de “verhalen” en de vrijstellingen niet te innen. Hoeveel : Hoeveel : de 35 dossiers die gescreend werden, zijn qua aantal te weinig om een percentageberekening te maken van de financiële verliezen (leakages). de 35 dossiers die gescreend werden, zijn qua aantal te weinig om een percentageberekening te maken van de financiële verliezen (leakages). Hoe dan ook : Te veel, zie hoger, waarvan een groot gedeelte te vermijden is. Hoe dan ook : Te veel, zie hoger, waarvan een groot gedeelte te vermijden is.


Download ppt "Audit - controles Controle dossiers schade lichamelijke letsels voor het jaar 2013 Controle door Eveline Van den Hout."

Verwante presentaties


Ads door Google