De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Aanpak knelpunten in BRL en protocol Arthur de Groof VOTB Mereveld, Utrecht, 21 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Aanpak knelpunten in BRL en protocol Arthur de Groof VOTB Mereveld, Utrecht, 21 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Aanpak knelpunten in BRL en protocol Arthur de Groof VOTB Mereveld, Utrecht, 21 april 2015

2 Mechanisch boren  Waarom erkenningplicht  Certificatie  Recente verbeteringen  Laatste ontwikkelingen  En wat nu? bron: machinetrack.nl

3 Waarom BRL SIKB 2100 Hoofddoel: schade aan ondoorlatende lagen en verspreiding verontreiniging voorkómen Methode is vooral het borgen van:  boren met geschikte boormethoden  goed afdichten boorgaten

4 Regelgeving, status en indeling  mechanisch boren  boringen met bepaalde doelstellingen  Besluit bodemkwaliteit wel van toepassing  erkenningplicht  status: vastgesteld, certificatie mogelijk  onderdelen:  technische voorbereiding en uitvoering (protocol 2101)  boringen zonder waterdruk (scope A)  boringen met waterdruk (scope B)  boringen met luchtlift (scope C)

5 Reikwijdte erkenningplicht tot 01-04-2014  art. 2.1.1.t Rbk: mechanisch boren

6 Reikwijdte erkenningplicht vanaf 01-04-2014  art. 2.1.1.t Rbk: mechanisch boren als beschreven in BRL SIKB 2100 en Protocol 2101

7 Reikwijdte als beschreven in BRL SIKB 2100 en protocol 2101 (1) Buiten gebruik stellen van bronnen Mechanische boringen voor:  monsterneming voor partijkeuringen  milieuhygiënisch bodemonderzoek  het realiseren van:  bodemenergiesystemen  bodemelektrodes  installaties voor in-situ sanering  bronnen onttrekken en infiltreren grondwater  proef- en verkenningsboringen

8 Reikwijdte als beschreven in BRL SIKB 2100 en protocol 2101 (2) Mechanische boringen voor bronnen voor onttrekken en infiltreren grondwater voor:  energieopslag  geothermie  energiewinning  waterwinning  grondwatersaneringen en –beheersingen  spanningsbemalingen  bemaling overig (alleen bij boring > 10 m-mv)

9 Buiten reikwijdte als beschreven BRL SIKB 2100 en protocol 2101 Mechanische boringen:  tot > 500 m –mv (Mijnbouwwet)  met diameter > 1,5 m  horizontaal  voor bemalingen (alleen bij boordiepte ≤ 10 m – mv en zonder doorboren scheidende lagen)  voor geotechnisch onderzoek  voor geo elektrisch onderzoek  voor funderingen

10 Systeemeisen  9001 en VCA  projectleider en boormeester  moeten aan opleidings- en ervaringseisen voldoen  hoeven niet geregistreerd te zijn  uitbesteden mag  aan gecertificeerde of, indien nodig, erkende bedrijven  als men zelf ook boringen blijft uitvoeren  als men erkenning verifieert  interne audits  eisen aan inkoop (niet aan projectevaluatie)  geen eisen aan communicatie

11 Certificatie  schema versie 3.1 onder accreditatie  CI moet geaccrediteerd zijn  RvA-logo op certificaten  schema versie 2.1 niet onder accreditatie  te gebruiken tot 15-09-2015  geen systeem berekenen aantal projectaudits  initiële audits: elke boormeester  tussentijdse audits: elke boormeester minimaal 1x/jaar  minimum tijdsbesteding  certificaatverlening  gebruik keurmerk

12 Versie 3.1 was al vastgesteld  in werking sinds 1 april 2014  onder voorwaarden mogelijk:  alternatieve werkwijzen  reductie minimum audittijd bij combinatie met audit voor andere BRL genoemd in Rbk  holle avegaar als die geen verontreiniging kan verspreiden (  aantonen)  versie 2.1 nog te gebruiken tot 15-09-2015

13 Versie 3.1 was al vastgesteld  spuitboringen zijn nog altijd verboden bron: bbapumps.com

14 Versie 3.3 BRL  eis tot functiescheiding is vervallen  laagdetectie achteraf is nu naast boorgatmeting ook mogelijk  uitvoeren bij ≥ 2 boringen per kalenderjaar

15 Versie 3.3 Protocol  eisen aan toepassing werkwater praktischer  in principe deel bovenlaag afdichten  schema voor afdichten diepere lagen gewijzigd  soms afdichten niet nodig bron nl.wikipedia.org

16 Versie 3.3 Werkwater praktischer  drinkwaterkwaliteit, of  tijdelijke bron als geen stoffen uit pakket grondwater NEN 5740 in concentraties > streefwaarde (aantonen kan ook met bestaande onderzoeksresultaten), of  bij een boring tot < 10 m –mv zonder g.w. verontreiniging op grotere diepte:  water onttrekken tot EGV constant is, minimaal 3x hoeveelheid werkwater (bij meten) of 5x (bij berekenen), of  uit alle doorboorde lagen tenminste 48 uren water onttrekken  moet voldoen aan eisen drinkwaterbedrijf of PMV

17 Versie 3.3 Controle op afdichten praktischer  zodanig afdichten dat laagdetectie achteraf mogelijk is  per kalenderjaar in minimaal twee boringen laagdetectie (laten) uitvoeren:  buisje doorsnede ≥ 26 mm  sonde meet gammastraling van  klei in de bodem, en  toegepaste afdichtingsmateriaal  laat zien waar niet goed is afgedicht

18 Versie 3.3 Afdichten praktischer  van bovenste meter ≥ 0,5 meter afdichten, behalve als die laag binnen het werk wordt ontgraven  als bij een ontgraving op < 5 meter afstand van een bronneringsfilter scheidende lagen niet worden hersteld dan is afdichten niet nodig  scheidende lagen 0,5-4,0 m dik afdichten tot ≥ 0,5 m boven bovenzijde en ≥ 0,5 m onder onderzijde  scheidende lagen > 4,0 m dik afdichten met ≥ 4,0 m afdichtingsmateriaal + elke 10 m een laag van ≥ 2,0 m

19 Gedachten over de reikwijdte  protocol stelt eisen aan buiten gebruik stellen van bronnen zonder dat die activiteit in de reikwijdte is opgenomen  in reikwijdte opnemen  eisen vragen inbrengen afdichtingsmateriaal  niet handig bij partijkeuringen  mechanische boringen voor monsterneming partijkeuringen uit de reikwijdte schrappen  verwarring over reikwijdte rond bemalingen  woord spanningsbemaling eruit

20 Verschillende opties voor oplossen knelpunten reikwijdte  onder voorwaarden spuitboren mogelijk maken voor boringen:  voor bemalingen  tot max. 10 m-mv  niet door verontreiniging  of: boringen tot < 10 m-mv voor bemaling, niet zijnde spanningsbemaling, buiten reikwijdte plaatsen

21 Hoe we verder gaan  versie 3.3 vastgesteld  (her)beoordeling RvA  planning 1 juli 2015 in Rbk  voorstellen voor oplossing knelpunten reikwijdte:  I en M laat onderzoek uitvoeren naar opties voor wijziging reikwijdte  als de voorstellen daarop passen besluitvorming daarover (met kritiekronde)  1 juli 2016 (of later) in Rbk

22 Meer informatie SIKB Postbus 420 2800 AK GOUDA Burgemeester van Reenensingel 101 085 486 2450 Arthur de Groof arthur.degroof@sikb.nl 06 511 50 696

23 Afspraken maken is één, deze nakomen is twee, dit goed doen is de kunst. In de SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen voor milieuhygiënisch en archeologisch bodembeheer. Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten in de hele keten van onderzoek, realisatie en besluitvorming. Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder. SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer.


Download ppt "Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Aanpak knelpunten in BRL en protocol Arthur de Groof VOTB Mereveld, Utrecht, 21 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google