De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D IENST O NDERSTEUNINGS P LAN PROVINCIE A NTWERPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D IENST O NDERSTEUNINGS P LAN PROVINCIE A NTWERPEN."— Transcript van de presentatie:

1 D IENST O NDERSTEUNINGS P LAN PROVINCIE A NTWERPEN

2 H OE NEEM JIJ BESLISSINGEN ? Je zit met een vraag Je bespreekt dit met mensen die je kent en waar je vertrouwen in hebt Dit is jouw steungroep Beslissingen neem je niet alleen

3 V RAGEN DIE JE KAN HEBBEN

4 DOP PROCES

5 K ADER VN-resolutie: burgerschapsmodel Vermaatschappelijking van de zorg Gespecialiseerde VAPH diensten Reguliere diensten Familie, buren, vrienden Gezin cliënt

6 V ISIE Burgerschapsmodel Wachtlijsten zijn een feit! Niet iedereen nood aan all-in oplossingen Vaak zijn er ook antwoorden te vinden binnen: Het eigen netwerk Reguliere diensten … Dienst OndersteuningsPlan heeft 12 maanden de tijd om samen met de cliënt en het netwerk een proces aan te gaan om na te denken over wat er kan om een goed leven te kunnen uitbouwen.

7 A ANMELDING Bert (19 jaar) wil graag stoppen met school en wacht op een plekje voor gespecialiseerde dagondersteuning. Moeder meldt Bert telefonisch aan Anke Janssens van CAW Diest vraagt op zoek te gaan naar een betere dagbesteding voor Jef (58 jaar). Verder denkt de CAW-begeleidster dat Jef ook dringend hulp nodig heeft bij zijn administratie en geldzaken. Je kan u aanmelden bij een DOP indien er: - er een (vermoeden van een) beperking is - je tussen de 0 en 65 jaar bent - telefonisch/per mail/via de website

8 K ENNISMAKING Bert wil niet langer wachten op een plekje in het gespeciliseerde aanbod ↔ Ouders denken dat dit de enigste gepaste/veilige oplossing is. Ze staan sceptisch over D.O.P. Er wordt toch beslist een proces op te starten, samen met Bert en zijn ouders. Beeld van het leven van Jef tijdens het kennismakingsgesprek; verwachtingen aftoetsen - - Er wordt binnen de 2 weken een kennismaking gepland. - Tijdens een kennismaking vragen/verwachtingen D.O.P. verkennen. - Netwerk bevragen en indien mogelijk betrekken - D.O.P. = Gratis Max 1 jaar

9 P ROCES SAMEN MET CLIENT EN NETWERK : V RAAGVERDUIDELIJKING Vragen, wensen en toekomstverwachtingen van Bert. Bezorgdheden ouders in kaart brengen: Welke begeleiding is nodig zodat jullie gerust zijn? Wensen en vragen waar in de loop van het proces mee aan de slag gegaan wordt. - Vraaggestuurd werken! Vragen van de persoon en het netwerk worden in kaart gebracht - Vragen rond verschillende levensdomeinen : wonen/werk/vrije tijd/dagbesteding - Meestal gevisualiseerd adhv posters -Belang van het netwerk ! Vanaf het begin bij betrekken Netwerk: familie, vrienden, professionelen, … - Mee creatief nadenken, samen met de cliënt = centrale persoon - D.O.P. is een proces dat we aangaan met cliënt en netwerk

10 N ETWERK IN KAART BRENGEN

11 NETWERK, STEUNGROEP vanuit brede netwerk Steungroep : neef Mark poetsvrouw Kristien Harry en Toon - kameraden buurvrouw Ann

12 P ROCES : O NDERSTEUNINGSPLAN Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld samen met Bert en netwerk Beeldvorming: wie is Bert? Wie zit er in zijn netwerk? schets van de situatie nu Vragen en noden: vragen Bert en netwerk in kaart gebracht Actieplan: plan van aanpak, concrete acties Kan in de vorm van posters, tekst, mindmap

13 D ENKPROCES WERKEN EN DAGBESTEDING J EF Het was snel duidelijk dat Jef niet op zoek was naar nieuw werk (“Ik heb genoeg gewerkt en ik had op het einde te veel stress.”). Hij wil afwisseling en bezigheden doorheen de week. Volgende flappen, gemaakt op de samenkomsten met Jef, Mark, Kristine, Ann, Harry en Toon, bieden overzicht van hun denkproces:

14 P ROCES

15

16 P ROCES : A CTIEPLAN | E INDSITUATIE Jef ging samen met Kristien naar het buurtcentrum om zicht te krijgen op de activiteiten daar. Ze bespraken daar met de verantwoordelijke de mogelijkheid voor een contactpersoon. Aangezien er iedere donderdagnamiddag een vrijwilliger aanwezig is; lijkt dit de beste moment voor Jef om te gaan. Neef Mark en Jef hebben skype geïnstalleerd op de computer zodat Jef gemakkelijker met tante May contact kan zoeken. Aangezien Kristien van Familiehulp de meest aangewezen persoon leek om de weekplanning mee te maken overlegde ze met haar verantwoordelijke over de mogelijkheid om wekelijks in plaats van om de veertien dagen te komen. Dit werd goedgekeurd. - Belang van inclusie - Doel: Jef weet waar hij terecht kan met welke vragen - Er is een persoon (of meerdere personen) die dit opvolgen. Meestal iemand uit het netwerk - D.O.P. = samen het proces aan gaan ≠ begeleiden -Indien er een vraag is naar intensieve en/of frequente begeleiding door een dienst gesubsidieerd door het VAPH, maken we samen het ondersteuningsplan-PVB op.

17 P RAKTISCH Dienst Ondersteuningsplan provincie Antwerpen 03 366 29 93 OF 0499 51 35 41 info@doppa.be

18 VRAGEN?


Download ppt "D IENST O NDERSTEUNINGS P LAN PROVINCIE A NTWERPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google