De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Prof. d' Assonville voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 47 : 1, 4 Schriftlezing: Deut. 31 : 1 - 8 Psalm 90 Tekst: Deut. 31 : 6 Ps. 27.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Prof. d' Assonville voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 47 : 1, 4 Schriftlezing: Deut. 31 : 1 - 8 Psalm 90 Tekst: Deut. 31 : 6 Ps. 27."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Prof. d' Assonville voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 47 : 1, 4 Schriftlezing: Deut. 31 : 1 - 8 Psalm 90 Tekst: Deut. 31 : 6 Ps. 27 : 4, 14 Ps. 90 : 17

2

3

4

5 Hou je van taart, snacken en gezelligheid? kom dan ook ! Wanneer : zondag 29 november na de ochtenddienst. Waar: Handelsstraat 17-L Wie: jeugd 16+ en fam. Bijl,Slot,Ooms en Klok Wat gaan we doen?: eten, drinken, elkaar beter leren kennen en misschien nog je handen vuil maken….

6

7 In deze dienst zal Prof. d' Assonville voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 47 : 1, 4 Schriftlezing: Deut. 31 : 1 - 8 Psalm 90 Tekst: Deut. 31 : 6 Ps. 27 : 4, 14 Ps. 90 : 17

8 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

9 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

10 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

11 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

12 Psalm 47

13

14

15

16 Lezen van de Wet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

17 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

18 Psalm 25

19

20

21

22 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

23 Mozes’ opvolging 31 1 Hierna sprak Mozes de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei: 2 ‘Ik ben nu honderdtwintig jaar oud en niet in staat om nog langer leiding te geven. Bovendien heeft de HEER me gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. 3 De HEER, uw God, zal zelf voor u uit gaan en de volken aan de overkant voor u uitroeien, zodat u hun land in bezit kunt nemen. Jozua zal u daarbij aanvoeren, zoals de HEER heeft gezegd. 4 De HEER zal hen het lot laten delen van de Amoritische koningen Sichon en Og, die hij met heel hun land heeft vernietigd. Deuteronomium 31 : 1 - 8

24 5 Wanneer hij u de overwinning op die volken geschonken heeft, moet u met hen precies zo handelen als ik u heb opgedragen. 6 Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’ 7 Toen riep Mozes Jozua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de HEER onder ede aan hun voorouders had beloofd, en onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. 8 De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’

25 1 Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. 2 Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 3 U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 4 Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. 5 U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras Psalm 90

26 6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort. 7 Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. 8 U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. 10 Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 11 Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede? 12 Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.

27 13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. 14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. 16 Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.

28 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

29 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

30 Gezang 23

31

32 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

33 6 Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’ Deuteronomium 31 : 6

34 4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. 14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. Psalm 27 : 4, 14

35 17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. Psalm 90 : 17

36 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

37

38 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

39 Psalm 90

40

41

42

43 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

44  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Ps. 27 : 3, 4, 7

45 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

46 Psalm 27

47

48

49

50

51

52 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 47 : 1, 4  Wet  Ps. 25 : 3, 4  Lezen: Deut. 31 : 1 - 8, Psalm 90  Gebed  Gz. 23 : 1  Tekst: Deut. 31 : 6; Ps. 27 : 4, 14; Ps. 90 : 17  Preek  Ps. 90 : 1, 8  Gebed  Collecte  Ps. 27 : 3, 4, 7  Zegen

53

54 Tot vanmiddag om 16:30 uur Met Ds. Met Ds. A.P. Feijen In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Prof. d' Assonville voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 47 : 1, 4 Schriftlezing: Deut. 31 : 1 - 8 Psalm 90 Tekst: Deut. 31 : 6 Ps. 27."

Verwante presentaties


Ads door Google