De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongvolwassenen Astrid Jansen, Jeugd Januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongvolwassenen Astrid Jansen, Jeugd Januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Jongvolwassenen Astrid Jansen, Jeugd Januari 2016

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opbouw: Hoe is het na de transitie Vragen over de combinatie van de vier zorgwetten: WLZ, Zvw, WMO, Jeugdwet Vragen over onderwijs, werk, inkomen, huisvesting 2016: Veel aandacht voor jongeren 16 – 27 jaar vanuit jeugdhulp en nog steeds aandacht voor vereenvoudiging administratie en aandacht voor de bedoeling: jongeren centraal stellen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat komen gemeenten tegen is het vaak nog lastig te bepalen welke wet of combinatie van wetten van toepassing is hoe van ‘afwenteling’ naar oplossingen zoeken mogelijkheden voor professionals

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 18-/18+: op alle leefdomeinen veranderingen in wettelijke kaders

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waar hebben jongeren mee te maken?

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Drie typen vraagstukken 1.Lokaal oplosbare problemen; 2. Problemen waarvoor landelijke afspraken een oplossing bieden 3. Problemen waar mogelijk een wetswijziging voor nodig is.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lokaal oplosbare vraagstukken Grootste deel is lokaal/ regionaal oplosbaar: analyseer met alle partijen concrete casussen en ga het gesprek aan, vraagt om ontschotting van financiën en afdelingen. Voorbeeld: Een voorbeeld is de overgang van Jeugdwet naar Wlz voor LVG-jongeren: Voor alle LVG kinderen (ZZP LVG 1 t/m 5) is de Jeugdwet het uitgangspunt.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke uit te werken thema’s JGGZ overgang naar volwassenenzorg LVB-jongeren overgang naar WLZ of WMO Verkennen samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars Analyse van groepen kwetsbare jongeren Inventarisatie van goede voorbeelden die er al zijn (stichting Alexander)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nog op te lossen knelpunten Advies kinderombudsman: onderzoeken of een juridische maatregel ontwikkeld zou moeten worden voor verplichte hulpverlening voor risicojongeren die 18 zijn geworden en geen hulp willen. Ook gemeenten signaleren dit probleem Veiligheidsvraagstukken: jongeren die uit de jeugdzorg komen zijn extra kwetsbaar en nog lang niet altijd goed voorbereid (aandachtspunt bestaat al groot aantal jaren) Overigens ook hier wel goede voorbeelden beschikbaar bijvoorbeeld (Van PGB naar PGC)

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jongerenthema’s rond werk en school in het algemeen zetten gemeenten sterk in op de ondersteuning van jongeren naar werk. Veel politieke steun.

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat leeft bij gemeenten jeugdwerkloosheid neemt weliswaar af maar (niet westerse allochtonen nog heel hoog) alternatieve aanpakken zorgen over trend in onderwijsland om handen af te trekken van jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen zorgen over passend onderwijs. Is het reguliere onderwijs klaar voor jongeren met problemen?

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat leeft bij gemeenten - 2 toenemend aantal jongeren heeft problematische schulden (vooral op MBO) Gevolgen leenstelsel waardoor zowel scholen als gemeenten terughoudend kunnen zijn) als bij de start op de arbeidsmarkt geïnvesteerd wordt in preventie (bijv financiele educatie in het onderwijs) om de financiele weerbaarheid van jongeren te vergroten.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat leeft bij gemeenten - 3 schoolverlaters die vroeger in de sociale werkvoorziening aan de slag konden, zijn nu grotendeels aangewezen op de garantiebanen (werken met loonkostensubsidie) Scholingsnetwerken UWV bij gemeenten Huisvesting voor jongeren die begeleiding nodig hebben al dan niet na verblijf in een instelling

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkgroep gemeenten / nji Verder inventariseren samen met voortrekkersregio’s Holland Rijnland Oktober: opdracht aan Nji: onderzoek verrichten naar de huidige uitvoeringspraktijk en op basis daarvan een handreiking te ontwikkelen voor gemeenten, zorgaanbieders en – verzekeraars. Deze handreiking moet aangeven welke mogelijkheden de huidige wettelijke kaders al bieden, maar moet ook eventueel aanwezige wettelijke omissies blootleggen.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beschermd Wonen wat gaan gemeenten doen? –Regionale beleidsplannen centrumgemeenten i.s.m. regiogemeenten -> Ondersteuning. –Kwaliteit voor beschermd wonen en MO. -> Concept Kwaliteitseisen zijn gereed. -> Begin 2016 nieuwe fase, specifieke doelgroepen. –Toekomstvisie op beschermd wonen, een voorstel voor samenwerking tussen gemeenten en uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel voor het budget beschermd wonen. -> Nu helder proces schetsen van hoe nu verder?

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 16-23 jaar: wat willen we (VNG) doen? Actieve zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden Naar de leefwereld van jongeren (versus de voor ons zo comfortabele systeemwereld die Rijk en gemeenten willen ontschotten) Werkgroep van Gemeenten i.s.m. NJI om knelpunten in kaart te brengen.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deels kwestie van taal: expotitie Op Expotitie!’ zei Poeh opgewonden, ‘daar ben ik nog nooit op geweest, als je ‘t mij vraagt. En waar gaan we op die Expotitie naar toe?’ ‘Ex-pe-di-tie, malle ouwe Beer. Met een X erin!’ Zelfs gefascineerd ‘O,” zei Poeh, ‘ik snap het.’ Maar eigenlijk snapte hij er niks van. ‘We gaan de Noordpool ontdekken.’ ‘O,’ zei Poeh weer, ‘wat ís de Noordpool?’ vroeg hij. Plezierig gezelschap ‘Gewoon iets dat je ontdekken moet,’ zei Christoffer Robin vlug, want hij wist het zelf ook niet precies.” Erg okee Uit: Winnie de Poeh van A.A. Milne (van Goor, 1994)

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsvraagstukken: Jongeren die uit jeugdzorg komen zijn extra kwetsbaar Durven Maatwerk is ook echt maatwerk en multiproblematiek is per definitie maatwerk (dus daarvoor is wijkteam ook niet dé oplossing)

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Na de transitie: weer door met het échte verhaal DRIFT Twitter RT @Zwerfjongeren: Luister terug https://t.co/HeAjOy4NKz en lees wat Van de Straat doet https://t.co/akwylAlKa6 https://t.co/INz8y0ICK5, Dec 24@Zwerfjongeren https://t.co/HeAjOy4NKzhttps://t.co/akwylAlKa6 https://t.co/INz8y0ICK5 Slot


Download ppt "Jongvolwassenen Astrid Jansen, Jeugd Januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google