De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg Auteur: Wilma A.M. Vollebergh (Bron:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg Auteur: Wilma A.M. Vollebergh (Bron:"— Transcript van de presentatie:

1 Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg Auteur: Wilma A.M. Vollebergh (Bron: http://aow.kuleuven.be/geografie/masterinhettoerisme/contact/)

2 Allochtone jongeren en jeugdhulp  Oververtegenwoordiging in justitiële inrichtingen.  Meer internaliserende problemen.  Weinig goede wetenschappelijke kennis. (Bron: http://jeugdzorgplus.jeugdzorgnederland.nl/nl/Congressen/)

3 Waarom probleemniveau zo hoog bij allochtone jongeren?  Ze ontbreken in onderzoeken naar jeugd in Nederland  Onderzoeken vooral gericht op autochtone jeugd  Selectieve aandacht voor bepaalde problemen  Gericht op criminaliteit, marginalisering of schoolachterstanden  Versimpelde interpretatieschema’s

4  Brain drain  Bezuinigingen op universitair onderzoek  Jeugdzorg niet voldoende op de agenda  Te weinig informatie over jeugdzorg  Ontbrekende kennis leidt tot eenzijdige aandacht : criminaliteit etc..  Toenemende onwetendheid

5 Onderzoeksprogramma naar culturele diversiteit en de jeugdzorg  Nieuw programma kan antwoorden brengen  Beter begrip voor de ontwikkeling en escalatie van probleemgedrag  Verbeterde kennis over de kwaliteit van de jeugdzorg

6 Thema’s die op de onderzoeksagenda moeten komen  De ontwikkeling en escalatie van probleemgedrag bij allochtone jongeren  Met factoren als :  Socio-economisch en sociale factoren  Culturele factoren  Discriminatie en interetnische vijandigheid

7  Kwaliteit van de jeugdzorg  Met belangrijke thema’s zoals :  Selectieve processen in de toegang tot de zorg  Etnische stereotypering bij potentiële cliënten, verwijzers en hulpverleners  Effectiviteit van de jeugdzorg voor allochtone jongeren

8 Conclusie  Het stereotiepe en eenzijdige beeld van allochtone jongeren is aan herziening toe.  Allochtone jongeren hebben over de hele linie meer problemen dan autochtone jongeren.


Download ppt "Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg Auteur: Wilma A.M. Vollebergh (Bron:"

Verwante presentaties


Ads door Google