De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Innen - Betalingen GouwBelastingen Programma Betalingen Inlezen en verwerken betalingsbestanden Digitale betalingsopdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Innen - Betalingen GouwBelastingen Programma Betalingen Inlezen en verwerken betalingsbestanden Digitale betalingsopdracht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Cursus Innen - Betalingen GouwBelastingen

3 Programma Betalingen Inlezen en verwerken betalingsbestanden Digitale betalingsopdracht

4 Betalingen: Via opvoeren kas-, bank- of girobetalingen; Via automatische incasso; Via inlezen en verwerken betalingsbestanden (denk aan GMU en de VI tapes).

5 Ontvangsten Betalingen ongelijk aan openstaande post: Negatieve restpost => Belastingplichtige heeft teveel betaald, bedrag terug te vinden in tabblad Wegwerken restposten. Positieve restpost => Belastingplichtige heeft te weinig betaald, restpost terug te vinden als openstaand bedrag bij het aanslagbiljet.

6 Betalingen Functionaliteit: Ontvangsten opvoeren (incidenteel) Ontvangsten opvoeren (bulk) Wegwerken resterende posten Storneren incassotermijnen Raadplegen mutaties via betalingen Raadplegen betalingen Raadplegen betalingen via subject

7 Betalingen

8 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Afhandelen van betalingsopdrachten via kas-, bank-, giro- en administratieve ontvangsten. Administratieve ontvangsten: Ontvangsten van andere afdelingen, sectoren en instanties.

9 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Blok ‘Vaste gegevens betaling’: Hulpmiddel om bij grote hoeveelheden incidentele ontvangsten vaste gegevens te herhalen:

10 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Voorbeeld: Opvoeren ontvangst

11 Opvoeren ontvangsten (bulk) Handelingen vrijwel identiek aan Opvoeren incidentele ontvangsten; Functie voortelling ter controle van invoer: Correct: Niet correct:

12 Wegwerken Resterende Posten Ontvangsten/saldo’s die nog niet verwerkt zijn.

13 Wegwerken Resterende Posten Sortering op soort betaling, vervolgens op datum. Klik op de map om naar details te gaan.

14 Wegwerken Resterende Posten Selecteer in het linker venster de ontvangst; in het blok ‘Ontvangsten’ wordt de betalingsregel getoond. Indien er aanslagbiljetten zijn, behorende bij het subject van de betaling, met een openstaand bedrag, dan worden deze getoond in het blok ‘Aanslagbiljet’.

15 Wegwerken Resterende Posten Selecteer een aanslagbiljet en vul in het veld ‘koppel’ het bedrag in dat u wilt koppelen aan dit aanslagbiljet; Sla de gegevens op; De regel met het aangehouden bedrag verdwijnt.

16 Wegwerken Resterende Posten Restitutie: Selecteer de ontvangst / het saldo; Klik de button aan voor teruggave of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

17 Wegwerken Resterende Posten Overige Inkomsten: Selecteer de ontvangst / het saldo; (Kies in de combobox ‘naar Ov. Inkomsten’); Klik de button aan voor het boeken op overige inkomsten: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

18 Storneren Incassotermijnen Handmatig storno’s verwerken:

19 Storneren Incassotermijnen Selecteer de betaling m.b.v. de zoekvraag ; Controleer de gegevens; Klik vervolgens op de button voor het storneren: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

20 Raadplegen Mutaties via Betalingen Raadplegen van mutaties:

21 Raadplegen via biljet/debiteuren Centraal scherm met diverse weergaven van gegevens m.b.t. het aanslagbiljet

22 Raadplegen Betalingen Ontvangsten en saldo’s raadplegen:

23 Raadplegen Betalingen via Subject Alle betalingen van een subject bekijken:

24 Opgaven Betalingen 1 t/m 4

25 Inlezen en verwerken Betalingsbestanden VerwInfo

26 Betalingsbestanden

27 VerwInfo bevat 3 mogelijke soorten informatie: Batchsoort A geweigerde en geannuleerde opdrachten Batchsoort B terugboekingen (‘storno’) van incasso opdrachten Batchsoort C acceptgiro’s, aangevuld met andere bijschrijvingen

28 Betalingsbestanden Standaard controles tijdens verwerken VerwInfo: Controle op het aantal posten en het totaal aantal posten in het sluitrecord per batch; Controle op het totaal van de verschillende posten en het totaal bedrag in het sluitrecord per batch; Controle op het aantal batches; Controle op validiteit betalingskenmerk.

29 Digitale Betalingsopdracht (DBO)

30 Digitale betalingsopdracht (DBO) Regelt al het betalingsverkeer van de gemeente naar derden (binnengemeentelijk of naar de burger). Zoals: Teruggaves (te veel betaald) Restituties (saldo na vermindering) Doorstortingen (binnen-gemeentelijk naar andere diensten). Deze Teruggaves, Restituties en Doorstortingen worden uitgevoerd in andere modules, o.a. Wegwerken Restposten.

31 Digitale betalingsopdracht (DBO) DBO-selectie

32


Download ppt "Cursus Innen - Betalingen GouwBelastingen Programma Betalingen Inlezen en verwerken betalingsbestanden Digitale betalingsopdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google