De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"We regard the agreements signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.“ (Chamberlain, over.

Verwante presentaties


Presentatie over: ""We regard the agreements signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.“ (Chamberlain, over."— Transcript van de presentatie:

1

2 "We regard the agreements signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.“ (Chamberlain, over het akkoord van München) 37De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie 38Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme 40Het voeren van twee wereldoorlogen Voorbeelden stofomschrijving Conferentie van München, 1938 (KA, 40)

3 Volkenbond Duitsland werd wel lid, maar pas in 1928 en Hitler vond dit in 1933 wel weer lang genoeg geweest Hitler actie t.a.v. Vrede van Versailles Hitler had zijn kiezers al beloofd hier iets aan te gaan doen Vergrootte leger Trok 1936 Rijnland binnen Appeasement politiek van de Britten maakte dit mogelijk Anschluss 1938 Heim ins Reich

4 In het Oosten van Europa (Lebensraum) Tsjecho-Slowakije eerst aan de beurt Bij de Conferentie van München (1938); Hitler verovert Sudetenland zonder oorlog (Heim ins Reich) Maart 1939 lijfde Duitsland de rest van Tsjecho-Slowakije in Toegeeflijkheid omdat ….. Frankrijk geen steun kreeg voor een militaire interventie Appeasement politiek van de Britten dit mogelijk maakte

5 Sudentenland

6 Conferentie van München

7 Engeland en Frankrijk wilden samen met Sovjet- Unie Duitsland inkapselen Wederzijds wantrouwen was echter te groot Duitsland en SU kwamen echter wel tot pact/verdrag Molotov-Von Ribbentroppact (1939) Een niet-aanvalsverdrag En een afspraak over de verdeling van Polen (zie dia)

8 Deling van Polen(1939)

9 Polen zou worden verdeeld tussen Duitsland en SU (Lebensraum) Polen zou worden beschermd door Engeland indien het werd aangevallen 1 september 1939 aanval op Polen Sitzkrieg ontstaat

10 Over de directe oorzaak bestaat geen twijfel Duitsland via in september 1939 Polen binnen Veel discussie onder historici over de dieperliggende oorzaken. Frankrijk en Engeland medeverantwoordelijk? Verdrag van Versailles Hitler lange tijd zijn gang laten gaan Buitenspel zetten van USSR, en hiermee Stalin in Hitlers armen drijven Hitler en zijn NSDAP zijn verantwoordelijk De ruimte die zij kregen (van Frankrijk en Engeland) was begrijpelijk en daar hebben ze gebruik van gemaakt Hard optreden tegen hen zou een oorlog alleen maar sneller dichterbij hebben gebracht Het wantrouwen van Engeland en Frankrijk jegens de USSR/Stalin was gerechtvaardigd

11 Lees: p. 83-84


Download ppt ""We regard the agreements signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.“ (Chamberlain, over."

Verwante presentaties


Ads door Google