De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. A. Verschelling Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. E. van Dijken 16:30 voorganger: br. A. Verschelling De collecte is bestemd voor Dit Koningskind, de vereniging die zich tot doel stelt het behartigen van belangen van mensen met een handicap binnen onze kerken.

4 Agenda 10 februari 20 00 interkerkelijke thema-avond Ond: "religieuzen tegen vrouwenhandel" Locatie: Prinsenhof, Best 13 februari 19 30 Lidwina in concert 14 februari 19 30 LEF in Lidwina

5 Deze week zijn jarig: 7 februari:br Arnold van den Berg br L.A.D.M. Parren Daan van Wolfswinkel 10 februari:Rins Geertsema zr Ruth de Wit-Huizenga 11 februari:zr Aafina de Ruiter-van Maanen 12 februari:Levi Wagenaar 13 februari:zr Janette van der Heide

6 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

7 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

8 Psalm 96: 5 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE in heilge feestdos, Hem ter ere. Beef, aarde, voor zijn aangezicht. De HERE, die de volken richt, is koning, Hem moet ieder eren.

9 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

10 Psalm 96: 1, 2 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

11 Psalm 96: 1, 2 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

12 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

13 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

14 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

15 LvdK 20: 1, 2 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

16 LvdK 20: 1, 2 2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots, hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods. Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat; God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

17 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

18 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

19 LvdK 328: 1 - 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

20 LvdK 328: 1 - 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

21 LvdK 328: 1 - 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

22 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

23 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen 1.Wanneer zijn we kerk? 2.Waarom gaan we naar de kerk? 3.De kern: Christus’ woorden in al hun rijkdom 4.Hoe Christus’ woorden in al hun overvloed onder ons kunnen wonen

24 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Wanneer zijn we kerk? – Kerk = de gemeenschap van volgelingen van Jezus – Kerk ben je niet alleen (een paar uur) op zondag, maar vooral alle dagen van de week – Hand. 2 en Kol 3, 16-17: ‘zondag’ en ‘maandag’ zijn met elkaar verweven

25 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Waarom gaan we naar de kerk?

26 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Waarom gaan we naar de kerk? – Wij komen samen (rond)om de woorden van Christus – Christus’ woorden hebben we nodig om als discipelen van Jezus te kunnen leven – De kerkdienst is geen doel in zichzelf, maar een middel om te groeien in discipelschap

27 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen De kern: Christus’ woorden in al hun rijkdom

28 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen De kern: Christus’ woorden in al hun rijkdom – Hand. 2, 41-47 is de illustratie van Kol. 3, 16: Zo kan het worden als Christus’ woorden wonen in het midden van de gemeente

29 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Hand. 2, 42 – Onderricht van de apostelen, gemeenschap vormen, brood breken, bidden Kol. 3, 16-17 – Elkaar onderrichten en vermanen, zingen Het woord van Christus wordt op allerlei verschillende manieren ontvangen en aan elkaar doorgegeven

30 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Centrale elementen uit Hand. 2, 42: - Onderwijs (verkondiging) - Gemeenschap (samen komen) - Brood breken (avondmaal en doop) - Bidden en zingen Bij elkaar komen om samen te zingen en te loven Bij elkaar komen om samen te bidden voor elkaar en de wereld Bij elkaar komen voor overdenking, stilte en zang in advent en lijdenstijd Bij elkaar komen de preek van ‘s morgens te verwerken en zo elkaar te bemoedigen Bij elkaar komen om Christus’ woorden door te geven voor/aan doelgroepen: jongeren, gasten, ouderen Bij elkaar komen om samen avondmaal te vieren Bij elkaar komen om samen te leren: inleiding (+ evt. gesprek) nav onderwerp (bv HC), elkaar onderrichten

31 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

32 Gezang 107: 1 - 4 1 (allen) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

33 Gezang 107: 1 - 4 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde(vrouwen) ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. (allen) Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

34 Gezang 107: 1 - 4 3 Ere zij de Heer der eng'len, (mannen) ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! (allen) Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

35 Gezang 107: 1 - 4 4(allen) Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

36 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

37 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

38 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

39 Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

40 Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

41 Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

42 Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' refrein Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

43 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen

44 Gezang 182C

45 Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang 107:1, 2, 3, 4 Opwekking672: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. A. Verschelling Collecte: Dit Koningskind Psalm96:5 Psalm96:1, 2 Handelingen2:41 - 47 LvdK20:1, 2 Kolossenzen3:16 - 17 LvdK328:1, 2, 3 Gezang."

Verwante presentaties


Ads door Google