De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pro-actief anticiperen op wetswijzigingen mr. Ernst van Win 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pro-actief anticiperen op wetswijzigingen mr. Ernst van Win 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Pro-actief anticiperen op wetswijzigingen mr. Ernst van Win 4 februari 2016

2 Bij wie ligt de bal? De bestuurder moet OR eerder informeren/betrekken? Actie ligt bij de OR zelf?

3 Gelijkwaardigheid

4 Handvatten OR Initiatiefrecht (art. 23 lid 2 en 3 WOR) -informatie:financiële informatie, sociale informatie, informatie over beloningsverhoudingen, overlegvergadering, achterban Overlegvergadering (art. 24 WOR) -bespreking algemene gang van zaken

5 Handvatten OR Stimulerende taken (art. 28 WOR): 8 onderwerpen -arbeidsvoorwaarden -arbeidsomstandigheden en arbeidstijden -werkoverleg en interne delegatie -gelijke behandeling -non-discriminatie -inschakeling gehandicapten -inschakeling minderheden -bedrijfsmilieuzorg

6 WWZ Goed werkgeverschap! Belang dossieropbouw: voorkom betaling vergoedingen! Personeelsbeoordeling -disfunctioneren -Scholing Ziekteverzuim- en re-integratiebeleid

7 Participatiewet Werkgevers kunnen profiteren van verschillende gunstige regelingen (o.a. Loonkostensubsidie en loondispensatie) Boetes voorkomen Sociaal gezicht naar buiten

8 Wet flexibel werken De thuiswerkplek

9 Flex- en thuiswerken Rol OR: voorkomen van boetes/claims Arbowet- en regelgeving: instemmingsrecht Thuiswerkbeleid: initiatiefrecht art. 23 WOR Let op: -communicatie naar werknemers -handhaving door werkgever ICT-voorziening: belangrijke investering?: adviesrecht Privacy: instemmingsrecht

10 Stimulerende taken Bijvoorbeeld: non-discriminatie advies ‘Discriminatie werkt niet!’ van de SER uit 2014 -voorlichting -OR-spreekuur -vergroting diversiteit in de organisatie en binnen OR handreiking CBM -gelijke behandeling bevorderen -ondersteuning vragen aan vakbonden -afspraken maken met arbeidsorganisaties, management, cao- partijen en vakbonden. -bevorderen van meer expliciete aandacht in cao's en arbocatalogi

11 Arbowet

12 Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg Geplande inwerkingtreding 1 juli 2016: OR krijgt instemmingsrecht op keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening de Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht OR: wees alert bij aanbesteding! OR kan boetes en claims voorkomen!

13 OR: Primaat Arbo-beleid de uitvoering van de RI&E, plan van aanpak de ziekteverzuimprocedure organisatie van interne arbozorg het inschakelen van deskundige bijstand Instemmingsrecht bij keuzevrijheid ondernemer: inhoud en organisatie van de risico-inventarisatie en –evaluatie keuze van de arbodienst Art. 28 WOR!!

14 Pro-actieve opstelling OR kan in vroeg stadium invloed uitoefenen Efficiënt medezeggenschapstraject Helderheid over de procedures Besparing van kosten en tijd Beleid gedragen door werknemers

15 Tips Verplaats je eens in de bestuurder! Maak afspraken met de bestuurder en leg die vast! Vergeet de achterban niet!

16


Download ppt "Pro-actief anticiperen op wetswijzigingen mr. Ernst van Win 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google