De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo Meer ruimte voor kunst en cultuur? Hilversum:

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo Meer ruimte voor kunst en cultuur? Hilversum:"— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo Meer ruimte voor kunst en cultuur? Hilversum: 26 januari 2016 Viola van Lanschot Hubrecht v.vanlanschothubrecht@slo.nl Rob Abbenhuis r.abbenhuis@slo.nl

2 Profielvak met 4 modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN Syllabus CvTE Handreiking SLO

3 istezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzevakken Kernprogramma = hart van de sector gr

4 1. School bepaalt aanbod Voorbeeld: sector met 2 profielen

5 Doelen van vernieuwing Aantrekkelijk, vernieuwend, toekomstbestendig en herkenbaar – Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen – Vernieuwend door rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen – Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is – Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

6 Uitgangspunten De programma's bieden ruimte voor leerlingen die later (willen) kiezen en voor de (kleinere groep) leerlingen die juist vroeg al weten wat ze willen. Elke sector kent keuzevakken (verdiepend/verbredend) waardoor het mogelijk wordt meer individuele programma's voor leerlingen te ontwikkelen/aan te bieden. Aansluiting met het vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en de arbeidsmarkt dienen te worden geborgd. Voor de aansluiting met de arbeidsmarkt dienen de nieuwe examenprogramma's ruimte te bieden voor regionale samenwerking met het mbo en bedrijfsleven Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

7 PROFIEL KEUZE E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

8 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

9 In willekeurige volgorde: Produceren, installeren en energie Bouwen, wonen en interieur Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Maritiem en techniek Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Zorg en welzijn Dienstverlening en producten Groen (zie voor details website) De profielen 10 profielen

10 A.Alleen de beroepsgerichte vakken worden aangepast. Alle vmbo leerlingen houden CKV in hun programma B.Er zijn profielvakken (beperkt aantal) met een meer of minder kunstzinnig (beroepsoriënterend) karakter C.Er is een relatief groot aantal keuzevakken met een kunstzinnig (beroepsoriënterend) karakter b.v.: 'vormgeving'; 'mode & design'; 'interieurontwerp & design'; 'tekenen, schilderen & illustreren'; 'fotografie'; 'vormgeving & typografie'; 'groene vormgeving & styling'; 'podium'. Kunst en cultuur in vmbo "komen er voor de scholen substantieel meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst en cultuur?".... Ja, zeker in theorie!

11 – Door bepaalde samenstelling van keuzevakken kan een sterk kunstzinnig georiënteerd onderwijsprogramma ontstaan – Met name interessant voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; nu geen ander examenprogramma dan CKV Kunst en cultuur in het vmbo "komen er voor de scholen substantieel meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst en cultuur?".... Ja, zeker in theorie!

12 A.Kunnen/zullen scholen een dergelijke keuze maken? (visie, deskundigheid docenten, outillage, profilering, doorstroomrelevatie) B.Is er leerplankundige deskundigheid binnen de scholen C.Zijn de kunst en cultuur gerelateerde keuzevakken wel als zodanig te duiden? De ontwikkelaars zijn/waren beroepsgerichte docenten vmbo/mbo D.In hoeverre zijn de kunstdocenten op de hoogte van de aanstaande veranderingen? E.En de culturele instellingen? Kunst en cultuur in vmbo Maar....

13 Binnen de kaders van de nieuwe beroepsgerichte programma's -een leerroute ontwikkelen die sterk gekleurd wordt door kunst en cultuur. Laat daarbij zien hoe deze aansluit bij het mbo én hoe CKV geïntegreerd wordt/kan worden, én/of hoe de samenwerking met culturele instellingen kan worden versterkt. Kunst en cultuur in vmbo De uitdaging

14 -Is dat zo?.... Ja, en/maar de scholen zijn daarbij aan zet! Kunst en cultuur in vmbo "Met de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's komen er voor de scholen substantieel meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst en cultuur"

15 Tijdlijn 1.Mei 2013: concept examenprogramma 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI 6.Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI 7.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8.Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

16 Communicatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV www.vernieuwingvmbo.nl V.vanlanschothubrecht@slo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo Meer ruimte voor kunst en cultuur? Hilversum:"

Verwante presentaties


Ads door Google