De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4G Genade Gratie Genade Gratie Gunst Genade Gratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4G Genade Gratie Genade Gratie Gunst Genade Gratie."— Transcript van de presentatie:

1

2 4G

3 Genade

4 Gratie

5 Genade Gratie Gunst

6 Genade Gratie

7 ? Geven

8 Gunst Genade Gratie Geven

9 4G

10 Geven

11 Geven - Gods gave Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Joh. 4:19 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Joh. 3:16 God bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom. 5:8

12

13 Geven – ons antwoord Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. Rom. 12:1 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. Psalm 86:12-13

14

15 Geven – het kruispunt Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mat. 22:36-39 Zuivere en onbevlekte aanbidding voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Jac. 1:27

16

17 Geven Genade Gratie Gunst

18 Geven = leven op het kruispunt … heiligt (eer) de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is … 1 Petrus 3:15

19

20


Download ppt "4G Genade Gratie Genade Gratie Gunst Genade Gratie."

Verwante presentaties


Ads door Google