De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER. AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1.De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2.De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER. AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1.De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2.De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

2 AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1.De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2.De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3.De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

3 DE VERGOEDING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER Vergoeding en aansprakelijkheid De zwakke weggebruiker. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. De aansprakelijkheid v/d zwakke weggebruiker.

4 DE VERGOEDING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER Leerlingen nemen meestal aan het verkeer deel als: Voetganger Fietser Inzittende van een motorvoertuig.

5 De zwakke weggebruiker: Er zijn sterke en zwakke weggebruikers aan het verkeer: Sterk : de bestuurders van motorrijtuigen. Zwak: voetgangers, fietsers en inzittenden. DE VERGOEDING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

6 De vergoeding van de zwakke weggebruiker: Bij een verkeersongeval met een of meer motorrijtuigen wordt de schade geleden door de zwakke weggebruiker vergoed door een betrokken motorrijtuigenverzekeraar. Schade = lichamelijke schade m.i.v. kledijschade (niet stoffelijke schade) DE VERGOEDING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

7 De aansprakelijkheid van de zwakke weggebruiker: De aansprakelijkheid van “alle” weggebruikers wordt beoordeeld op basis van de regelgeving (verkeersreglement) zonder onderscheid tussen zwakke en sterke weggebruikers. DE VERGOEDING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

8 BESLUIT De vergoeding van de schoolkinderen slachtoffer van een verkeersongeval: De schoolverzekering lichamelijke ongevallen. De verzekeraar van een betrokken motorrijtuig indien zwakke weggebruiker. De verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval: BA Motorrijtuigen, BA Gezin.

9 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR DE LEERLINGEN Een tienjarige fietser, rijdend tussen geparkeerde auto’s, komt plots de rijbaan op en veroorzaakt een aanrijding met een bestuurder. De fietser, die een leeftijd had bereikt waarop hij hoorde te weten en wist welke gedragsregels hij in het verkeer moet naleven, is aansprakelijk. De school schiet niet tekort in haar bewakingsplicht door deze leerling alleen op de weg te laten rijden. Rb. Gent 16 mei 2002

10 De leerling is persoonlijk aansprakelijk wanneer hij een fout maakt en zich hiervan bewust moet zijn. Belangrijk criterium : leeftijd Schuldbekwaamheid Artikel 1382 B.W. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

11 De ouders worden vermoed aansprakelijk te zijn wegens fouten in het toezicht en de opvoeding. Tijdens schoolactiviteiten rust de verplichting tot toezicht op de leerkrachten. Artikel 1384, lid 2 BW DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

12 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VOOR DE LEERLINGEN De leerlingen rijden naast elkaar op een fietspad bestemd voor fietsers in beide rijrichtingen, en dit hoewel er amper voldoende plaats is om elkaar te kruisen. De leerkrachten die het toezicht moeten uitoefenen begaan een fout door dit toe te laten. Zij zijn aansprakelijk voor de schade van het ongeval dat hieruit voortvloeit. Rb.Antwerpen 16 juni 2009

13 De leerkracht wordt vermoed aansprakelijk te zijn indien een leerling een fout begaat op een ogenblik dat hij toezicht diende uit te oefenen. Het vermoeden kan worden weerlegd. Artikel 1384, lid 4 + 5 BW DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

14 Het vermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat een nauwgezet toezicht werd uitgeoefend. Dit kan door aan te tonen dat voldoende concrete maatregelen werden genomen. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

15 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VOOR DE LEERLINGEN Kinderen van 9 en 10 jaar die tijdens een schooluitstap zonder kijken de weg overlopen begaan een fout. De leerkrachten die het toezicht moeten uitoefenen begaan een fout wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij concrete maatregelen hebben genomen om dit te verhinderen. De leerkrachten zijn niet persoonlijk aansprakelijk omdat de fout geen opzettelijke of zware fout is, en evenmin een gewoonlijk voorkomende lichte fout. De aansprakelijkheid van de schoolinstelling als aansteller van de leerkrachten is betrokken. Politie Brugge 19 December 2003

16 Indien het vermoeden van aansprakelijkheid niet wordt weerlegd: Aansprakelijkheid van de schoolinstelling als aansteller van de leerkracht; Persoonlijke aansprakelijkheid van de leerkracht in geval van opzet, zware fout of de lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Artikel 18 v/d Arbeidsovereenkomstenwet Artikel 2 v/d Wet van 10 februari 2003 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

17 De schoolinstelling kan ook direct aansprakelijk worden gesteld : Indien een fout in de organisatie van het toezicht wordt bewezen. Andere fouten o.m. gebreken van de schoolinfrastructuur. Vb. slecht onderhouden speeltuig DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR LEERLINGEN

18 DE VERZEKERING VAN LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN Ouders Vrijwilligers

19 DE VERZEKERING VAN LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN De polisvoorwaarden bepalen wie voor welke risico’s is verzekerd. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden!

20 DE VERZEKERING VAN LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN Op de schoolwegTijdens de schoolactiviteit LeerlingBA Gezin (1)Schoolpolis. OudersBA Gezin LeerkrachtenBA Gezin (1)Schoolpolis VrijwilligersSchoolpolis nakijken (1) Verplaatsingen van en naar school behoren tot het privéleven. Een uitbreiding van de polis tot de B.A. van de leerling en/of leerkracht op de schoolweg is mogelijk.

21 DE VERZEKERING VAN LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN Op de schoolwegTijdens de schoolactiviteit LeerlingSchoolpolisSchoolpolis. LeerkrachtenArbeidsongevallen VrijwilligerSchoolpolis nakijken


Download ppt "AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER. AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1.De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2.De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google