De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Deze dienst zal de Heilige Doop plaatsvinden, aangevraagd door Dick en Angela Siesling voor hun zoon Olof. Donderdagavond a.s. vergadert de Diaconie. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Agenda 28 januari20 30 Ichtus bijbelstudie Ond: H7 De twee pleitbezorgers Bij: Anita 28 januari20 00 VV Soli Deo Gloria Ond: Job schets 6 31 januari9 30 kinderclub & bijbelgroepen

5 Deze week zijn jarig: 24 januari:Daan van Harten zr Manon Verschelling 25 januari:Roos van den Aker zr Ineke de Haas-de Heer br Henk Pruim 26 januari:Lotte Heres 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

10 Opwekking 369 Door uw genade, Vader mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon (2x).

11 Opwekking 369 Nooit konden wij zonder zonden voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. Nooit konden wij zonder zonden voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.

12 Opwekking 369 Door uw genade, Vader mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. (4x)

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

16 Psalm 19: 4, 6 4 De dienst van God de HEER Verheugt het hart steeds meer En duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet Die God heeft ingezet En die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, Maakt rijker dan fijn goud Is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, Vindt in dat woord zijn vreugd, Zijn rijkdom, zijn beloning.

17 Psalm 19: 4, 6 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

20 BEWAAR DE VREUGDE VAN HET GELOOF

21 Probeer niet God te overtuigen dat jij zo’n goed mens bent

22 BEWAAR DE VREUGDE VAN HET GELOOF Maar hoe dan wel?

23 BEWAAR DE VREUGDE VAN HET GELOOF Kleur bekennen: Kies partij voor Christus

24 BEWAAR DE VREUGDE VAN HET GELOOF Je keus wordt gehonoreerd

25 BEWAAR DE VREUGDE VAN HET GELOOF Niet ingewikkeld maar duidelijk

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

27 Psalm 1: 1, 2, 3 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

28 Psalm 1: 1, 2, 3 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

29 Psalm 1: 1, 2, 3 3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint, hij is als kaf, dat wegwaait in de wind. Hij houdt geen stand als het gericht zal komen en heeft geen plaats te midden van de vromen. God kent de weg van wie rechtvaardig is, maar bozen komen om in duisternis.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

32 Gezang 94, Gz 20: 4 4 O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie Wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie. 't Eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan!

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

36 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 5 Blijf zó uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vrolijk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

37 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 6 Want Hij zal eens verschijnen als rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal. Nu zingt de kerk haar zangen, de Geest zegt met de bruid: Kom Heer, wij zien verlangend naar uw verschijning uit.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

39 Gezang 182C

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen

41

42 We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl

43 43 Korte cursus Geloof en Natuurwetenschap Het Ontstaan van de Kosmos en het Leven op Aarde Prof. Dr. Chris G. Kruse Is geloof in God achterhaald volgens de natuurwetenschap? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Data 25 jan en 1 feb 19.30-22.00 uur In de NGK-Eindhoven Emmaüskerk Aanmelden via Meint Smit of Frans Bareman

44 Opgelet: Laatste week om zegels te sparen!!! Dozen naar de kerk brengen!!! Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

45 Samen werken aan gemeente zijn! Het thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” willen we de komende maand nog verder bespreken! 31 januari is er een preek door H. Schaeffer. Met aansluitend een preekbespreking. 21 februari is er een preek door H. Schaeffer met ‘s avonds een preekbespreking in de wijken. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om hieraan mee te doen. intensivering informalisering individualisering


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking369: Matteüs10:32 - 42 Psalm19:4, 6 HC Zondag24: Psalm1: Gezang94:4 Gezang79:5, 6 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google