De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties"— Transcript van de presentatie:

0 Algemen informative over de MSc Applied Physics MSc Fusion André Duif 13 januari 2016

1 Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties
Opbouw van het programma Organisatie Regels Vragen

2 Inleiding Nieuwe masteropleidingen (TU/e-breed) gestart op 1-09-2015
Nieuw TU/e-breed stramien in Graduate School Aansluitend op instroom eerste Bachelor College BSc studenten Meer mogelijkheid om eigen weg te volgen Deze weg mag ook de “oude weg” zijn! Wat gebleven is: tracks (specialisatie in onderzoeksrichting) Wat nieuw is: persoonlijk profiel (orientatie op toekomst)

3 Masteropleidingen / specialisaties (tracks)
MSc in Applied Physics (MAP): TN Tracks: Nanoscience and Technology Plasma Physics and Radiation Technology Transport Physics MSc Science and Technology of Nuclear Fusion TN + W + EE (eventueel samen met MAP)

4 Opbouw van het MAP-programma

5 Kernpunten nieuwe opzet Master AP
Alle vakken zijn 5 ects (paar uitzonderingen van 2.5 ects) Vakken ‘lopen’ 1 kwartiel (net als in de bachelor) Streven: minimaal 15 ects totale programma in het buitenland Aandacht voor professionele vaardigheden Maar anders dan in bachelor! Iedereen heeft een persoonlijke coach (à la de bachelor)

6 Afstuderen en specialisatie
Afstuderen doe je bij/via een onderzoeksgroep (afstudeerdocent) De groepen vallen binnen één van de volgende specialisaties: Bio/Nanoscience and Technology (BIONANO) Plasma Physics and Radiation Technology (PLASMA) Transport Physics (FLOW) Je specialisatie wordt bepaald door je afstudeerplek, niet je externe stage

7 Computational/mathematical physics (5 ects)
Verplichte vakken BIONANO PLASMA FLOW Computational/mathematical physics (5 ects) Condensed matter at the nanoscale (5 ects) Introduction to plasma physics (5 ects) Advanced fluid dynamics (5 ects) Biomolecules and soft matter (5 ects) Advanced optics (5 ects) Micro- and nanofluids (5 ects)

8 Keuzevakken specialisatie (track electives)
Minimaal 10 ects uit track Vakken staan vermeld op de studiegids: studiegids.tue.nl Ze moeten ‘passen’ bij je afstudeerspecialisatie

9 Vrije keuzevakken (Flexible space)
Mits: voldoende niveau en voldoende samenhangend (ter beoordeling examencommissie) Hoeft geen fysica te zijn, hoeft niet technisch te zijn Mogelijk zijn o.a.: Specialisatievakken (event. van andere tracks) Vakken uit het engineering profile of education profile (zie verder) General electives (niet-specialisatie-gebonden) Mastervakken van andere masters of van buiten de TU/e (na special toestemming) Level-3 vakken van Ba-programma’s van de TU/e

10 Externe stage 15 ects Werk+verslaglegging binnen één kwartiel
Voor eigen bachelors: buiten de TU/e maar niet op een Nederlandse universiteit Maar: totale programma Ba+Ma moet minimaal 15 ects buitenlandervaring hebben, dus als niet in buitenland dan bijv. (gedeeltelijk) afstuderen in het buitenland Uitzonderingen mogelijk, maar niet wenselijk Voor zij-instroom uit buitenland: intern

11 Profielen Persoonlijk profiel – wat voor fysicus wil je zijn? Keuzes!
Hulp van de mastercoach Ruggensteun: voorbeeldprofielen (“prefab”) gemaakt Research – sterk op onderzoek gericht, dichtst bij “oude master”, sluit het best aan op promotie Education – streven: eerstegraads onderwijsbevoegdheid ingedaald Engineering – op bedrijfsleven gericht, sluit het best aan op PDEng opleiding Maar: dit zijn maar voorbeelden! Wellicht certificaten

12 Research

13 Education

14 Engineering

15 Jaarindeling Alle vakken 1 keer per jaar gegeven
In principe 2 instroommomenten:  1 september  1 februari Algemeen verplicht vak (comp/math physics) in Q1 (video!) Track core vakken: eerste in Q1; tweede in Q3 Overige keuzevakken: Q1, Q2, Q3 en Q4 Moraal: goed plannen!! (i.o.m. je coach)

16 Science and Technology of Nuclear Fusion
Minder veranderd, lag al dicht bij Graduate School raamwerk Zie bijdrage Kornee Kleijwegt (11:10 uur), meer info op voorlichting Fusion

17 Info over afstuderen en specialisatie
Info over de afstudeerrichtingen kun je krijgen via: vandaag de track-coördinatoren de afstudeerdocenten de websites van de onderzoeksgroepen bezoeken aan de onderzoeksgroepen (tijdens het eerste track core vak)

18 Tracks en onderzoeksgroepen
Nanoscience and Technology track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) Theory of Polymers and Soft Matter (Clercx/Bobbert) Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir. Jom Luiten Coherence and Quantum Technology (Luiten/van Leeuwen) Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) Plasma and Materials Processing (Kessels) Science and Technology of Nuclear Fusion (Lopes Cardozo)

19 Tracks en onderzoeksgroepen
Transport Physics trackcoördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) Turbulence and Vortex Dynamics (Clercx/v. Heijst) Transport in Permeable Media (Adan/Pel)

20 Verantwoordelijke instanties
Examencommissie en toelatingscommissie Voorz. prof.dr.i.r Henk Swagten; secr. dr.ir. Leon Kamp Taken: Organisatie en coördinatie van examens Borging kwaliteit tentamens en examens Verantwoordelijk voor examenprogramma’s Verantwoordelijk voor goedkeuring van keuzeprogramma’s* Verantwoordelijk voor vrijstellingen* Toelating van (internationale) masterstudenten* * Gemandateerd aan de studieprogrammacommissie Studieprogrammacommissie Voorz. dr. André Duif; secr. mw. Petra Siemons Goedkeuring van keuzeprogramma’s (Ba+Ma) Verlenen van vrijstellingen Aanpassingen van studieprogramma’s Toelating van (international) masterstudenten

21 Belangrijke personen Opleidingsdirecteur: prof.dr. Ton van Leeuwen
Kwaliteitszorg: dr. Sonia Gómez Puente Studieadviseur voor de master: dr.ir. Jos Zeegers Je persoonlijke mastercoach

22 Regels toelating master
Zonder bachelor geen toelating tot master (harde knip) Diplomauitreikingen 4 keer per jaar, maar datum laatste vak telt Examencommissie vergadert elke maand Aanmelden voor het examen via OASE

23 Regels masteropleiding
Je kunt pas tentamen doen in vakken van je masterprogramma na inschrijving in de master Inschrijven voor de master bij STU Inschrijving in de master is mogelijk per 1ste van elke maand Je keuzeprogramma stel je op in overleg met je coach! Het voorlopige keuzeprogramma indienen voor het einde van je eerste volle kwartiel Formulieren vind je op de studiegids Keuzeprogramma’s moeten een advies van de coach hebben (Cc. aan de coach) Je mag pas beginnen met afstuderen als er nog maar max 10 ects keuzevakken openstaan Keuzeprogramma moet definitief zijn 4 weken vóór afstuderen Alles staat in de OER (zie studiegids)

24 Vragen Vragen?


Download ppt "Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google