De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H11 Afronden. Opleveren Opdrachtgever vroegtijdig betrekken bij opleveren. Zo voorkom je verrassingen Opleveren van deelprojecten sluit ‘hoofdstukken’

Verwante presentaties


Presentatie over: "H11 Afronden. Opleveren Opdrachtgever vroegtijdig betrekken bij opleveren. Zo voorkom je verrassingen Opleveren van deelprojecten sluit ‘hoofdstukken’"— Transcript van de presentatie:

1 H11 Afronden

2 Opleveren Opdrachtgever vroegtijdig betrekken bij opleveren. Zo voorkom je verrassingen Opleveren van deelprojecten sluit ‘hoofdstukken’ Gebruik opleveringsformulieren en vink af: –Afbakening van scope –Verantwoordelijke en aanspreekpersoon deelproject –Controle of scope opgeleverd is (S) –Controle of scope op tijd is opgeleverd (T) –Controle of scope wordt opgeleverd volgens gestelde normen (K) –Steekproef of test of resultaat werkt Restpunten bespreken en vermelden op opleveringsformulier Eventueel factureren

3 Vermeld op facturen: Omschrijving deellevering Bedrag Opdrachtnummer met eventueel volgnummer Projectnummer Contactpersoon Betalingstermijn Vooraf afstemmen wanneer gefactureerd mag worden

4 Inwerken gebruikers Ga na of jouw medewerkers in staat zijn gebruikers in te werken Laat cursussen eventueel door derden verzorgen maar betrek eigen mensen er bij. Net als het project is de handleiding en cursus uniek Indien mogelijk toekomstige gebruikers al eerder betrekken bij test- en realisatiefase

5 Overdragen Na restwerk, trainingen, afgeven van tekeningen en dergelijke, laatste facturatie, volgt overdracht Doe dit formeel, de opdrachtgever neemt de verantwoording het resultaat over Vraag vervolgens decharge aan, hierbij word je ontheven van je taken en verantwoordelijkheden Laatste werk: controle of alle facturen zijn verstuurd, eindafrekening (laten) maken, documenteren, archiveren en evalueren Intern decharge aanvragen en project wordt afgesloten: niemand kan meer kosten maken of boeken op het project

6 Evalueren Aan het eind van het project is iedereen volop bezig met andere zaken: voor evalueren is geen tijd meer Evalueer daarom regelmatig tijdens het project Door te evalueren tijdens het project kunnen nog tijdens het project maatregelen genomen worden Evalueer alles wat anders loop dat gedacht: –Doorlooptijden –Bewerkingstijden –Slechte kwaliteit –Moeizame communicatie –Ongevallen –Conflicten Ook stil staan bij positieve ervaringen, deze kunnen ook gebruikt worden in het project

7 Valkuilen Let op dat niet iedereen in staat is cursussen en trainingen te verzorgen Indien je de opdrachtgever niet tijdig informeert over tegenslagen wordt het vertrouwen geschaad Communiceer met degenen die factureren over de status van de factureren Niet opleveren met een formulier geeft onduidelijkheid of iets al opgeleverd is. Evalueer niet omdat het moet. Geef deelnemers van een evaluatie aan wat het doel is


Download ppt "H11 Afronden. Opleveren Opdrachtgever vroegtijdig betrekken bij opleveren. Zo voorkom je verrassingen Opleveren van deelprojecten sluit ‘hoofdstukken’"

Verwante presentaties


Ads door Google