De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Deze dienst zal de Heilige Doop plaatsvinden, aangevraagd door Dick en Angela Siesling voor hun zoon Olof. Donderdagavond a.s. vergadert de Diaconie. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

4 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 28 januari20 30 Ichtus bijbelstudie Ond: H7 De twee pleitbezorgers Bij: Anita 28 januari20 00 VV Soli Deo Gloria Ond: Job schets 6 31 januari9 30 kinderclub & bijbelgroepen

6 Deze week zijn jarig: 24 januari:Daan van Harten zr Manon Verschelling 25 januari:Roos van den Aker zr Ineke de Haas-de Heer br Henk Pruim 26 januari:Lotte Heres 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

11 Opwekking 25 Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer. (5x)

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

13 Spreuken 11: 6 Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn eigen begeerte.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

15 Psalm 9: 5, 6 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. 6 Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal Zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

19 Opwekking 355 U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

22 Psalm 118: 4, 5 4 Zij zwermden om mij heen als bijen, zij waren dreigend om mij heen. In Gods naam brak ik door hun rijen, als strovuur sloeg ik hen uiteen. O vijand, die met felle stoten mij bijna hebt ten val gebracht, de Heer had tot mijn heil besloten, Hij redde mij, Hij schonk mij kracht.

23 Psalm 118: 4, 5 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

26

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

28 Opwekking 389 Create in me a clean heart, o God ) and renew a right spirit within me. )2x Cast me not away from thy presence, o Lord and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

30

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

32 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

33 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

34 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

35 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

39 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

40 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

41 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

42 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

44 Gezang 182D

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710: Gezang182D:Amen

46

47 We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl

48 48 Korte cursus Geloof en Natuurwetenschap Het Ontstaan van de Kosmos en het Leven op Aarde Prof. Dr. Chris G. Kruse Is geloof in God achterhaald volgens de natuurwetenschap? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Data 25 jan en 1 feb 19.30-22.00 uur In de NGK-Eindhoven Emmaüskerk Aanmelden via Meint Smit of Frans Bareman

49 Opgelet: Laatste week om zegels te sparen!!! Dozen naar de kerk brengen!!! Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

50 Samen werken aan gemeente zijn! Het thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” willen we de komende maand nog verder bespreken! 31 januari is er een preek door H. Schaeffer. Met aansluitend een preekbespreking. 21 februari is er een preek door H. Schaeffer met ‘s avonds een preekbespreking in de wijken. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om hieraan mee te doen. intensivering informalisering individualisering


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking25: Psalm9:5, 6 Opwekking355: Rechters15:9 - 20 Psalm118:4, 5 Opwekking389: Opwekking687: Opwekking710:"

Verwante presentaties


Ads door Google