De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

* Christus, het beeld en woord van God

Verwante presentaties


Presentatie over: "* Christus, het beeld en woord van God"— Transcript van de presentatie:

1 * Christus, het beeld en woord van God

2 De Eerstgeborene van heel de schepping
Kol. 1:15. Hij is het beeld van de onzichtbare .God, de eerstgeborene van heel de schepping, 16. want in Hem is het al geschapen, .wat in de hemelen en .wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare,

3 Het beeld van de onzichtbare God
God is Geest: (Joh. 4:24) niet waarneembaar met de ogen niet tastbaar met onze handen en andere zintuigen waarmee wij tasten niet hoorbaar De Zoon van God is het ENIGE zichtbare en tastbare beeld van God

4 Christus, het scheppingskanaal van God
Kol. 1:16. want in Hem is het al geschapen, .wat in de hemelen en .wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het .al is door Hem en tot Hem geschapen Joh.1:3

5 in Hem bestaat alles Kol. 1:17.  en Híj is voor alles en het al heeft zijn samenhang in Hem. het .al is door Hem en tot Hem geschapen  (zie ook Joh.1:3)

6 Het al is door Hem en tot Hem geschapen
Door (via) Hem, (Hij is het kanaal) Tot Hem (dit is het geheimenis van Gods wil, om ‘het al te culmineren in de Christus’) (Ef.1:10) Er is voor ons maar één God uit wie het al is, en slechts Eén Heer , Jezus Christus, door Wie het al is (1 Kor.8:6).

7 De schepping en de wederzijdse verzoening
 En Híj is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Ef.1:22 Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden, opdat Híj in alles de eerste wordt,

8 De schepping en de wederzijdse verzoening
Kol 1: 20. en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te ‑verzoenen, vrede ‑makend door het bloed van Zijn .kruis, Onze relatie met Hem is niet alleen doordat Hij onze Schepper is, maar omdat Hij onze Redder is; Hij is Overwinnaar over de dood! (door lijden heen)

9 Het Woord van God 2 Dit was in begin tot God. 3 Alles werd er door
Joh.1:1 In begin was het woord en het woord was tot God en God was het woord. 2 Dit was in begin tot God. 3 Alles werd er door En er buiten werd ook niet één ding dat is geworden.

10 Het Woord van God Joh. 1:14 En het woord werd vlees en sloeg zijn tent op onder ons. En wij staarden naar Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van een eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

11 Het Woord was tot God Tot: dit woordje geeft richting aan
Welke richting? Naar God Het Woord leidt ons tot God God was het Woord: Wiens stem de berg Sinaï deed beven, Deze is het Die nu onder ons tabernakelt.

12 Christus is het begin En schrijf aan de boodschapper van de ecclesia in Laodicea: "Dit nu zegt de Amen, de trouwe en ware Getuige, het Begin van de schepping van God. Openbaring 3:14

13 Christus is het begin Christus is het Begin, de Eerste, het Hoofd, de Oorsprong van de schepping van God. Hij is Gods scheppende Oorsprong. Christus verschijnt als de oorsprong het begin van Gods schepping.


Download ppt "* Christus, het beeld en woord van God"

Verwante presentaties


Ads door Google