De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inzet van de ondernemingsovereenkomst bij reorganisaties en verandertrajecten JOhan Berends OR-coach.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inzet van de ondernemingsovereenkomst bij reorganisaties en verandertrajecten JOhan Berends OR-coach."— Transcript van de presentatie:

1 De inzet van de ondernemingsovereenkomst bij reorganisaties en verandertrajecten JOhan Berends OR-coach

2 Introductie Fotograaf Biografie Documentatie-set Vragen na de workshop

3 Agenda De ondernemingsovereenkomst (O-ovk) De ruggengraat van de WOR Een reorganisatie is…… Niet alleen vooruit en omhoog kijken! Extra afspraken in de ondernemingsovereenkomst Risico’s van meer rechten vastleggen Wanneer beginnen over? – ‘overbedeling’

4 De ondernemingsovereenkomst In principe heeft u genoeg aan de WOR….. Als u meer wilt dan de WOR of het specifieker wilt vastleggen sluit u een ondernemingsovereenkomst op basis van art 32.2 WOR De ondernemingsovereenkomst bevat: 1.Namen van de partijen die de overeenkomst hebben gesloten 2.De extra (bovenwettelijke) afspraken die u maakt 3.Indien gewenst de looptijd Als er niets over opgenomen is, wordt ervan uitgegaan dat het voor onbepaalde tijd is. Dus ook voor een nieuwe OR en/of bestuurder voorbij de zittingstermijn. 4. Aanpassing en opzegging kan alleen met wederzijds goedvinden.

5 De ruggengraat van de WOR De WOR kent 54 artikelen De artikelen 23 tot en met 31 vormen de kern van de WOR Extra bevoegdheden die u in de O-ovk wilt vastleggen behoeven een verwijzing naar een artikel van de WOR Je kan als OR een O-ovk sluiten bij de start van de zittingstermijn om de interpretatie van de WOR bedrijf of branche-specifiek te maken. Denk aan arbeidsvoorwaarden waarop Instemmingsrecht (art 27) verkregen wordt. Of aan extra rechten op Informatie over Investeringen, Overnames, Afsplitsingen, Faillissement (overleg met de curator).

6 WOR 23 tot en met 31 23.Recht op overleg (tijdig, relevant en regelmatig) 24.2x per jaar de Algemene Zaken 25.Adviesrecht 26.Beroepsrecht (enkel op advisering!) 27.Instemmingsrecht (met optie nietigheid inroepen) 28.Speciale taken (kent en gebruikt u ze?) 29.Recht van benoeming (profiel, gesprek) 30.Adviesrecht benoeming of ontslag bestuurder 31.Informatierecht

7 Een reorganisatie is……een te laat uitgevoerde strategische verandering

8 Niet alleen vooruit en omhoog kijken!

9 Extra afspraken in de O-ovk Een reorganisatie is een hobbel en vraagt tijdelijk meer (van de OR) Afspraken rondom overgang van diverse onderneming naar een nieuwe onderneming (fusie/overname/afsplitsing/faillissement). Nadere definiëring wanneer er sprake is van reorganisatie of andere eventuele onduidelijkheden in huidige definiëring van de WOR Afspraken over momenten en volgorde van informeren en advies- /instemmingsmomenten in een uitgebreid en op voorhand wellicht nog niet volledig te overzien reorganisatietraject. Mogelijke eerdere inspraakmomenten bij (grootschalige) verandertrajecten en afspraken over de definitieve inspraakmomenten. Budgetafspraken (extra faciliteiten voor de OR)

10 Risico’s van meer rechten vastleggen Je bent graag vroeg bij het traject betrokken, maar voorkom dat je (bij onvoldoende ondersteuning voor de plannen van bestuurder) de mogelijkheid houdt om bij de definitieve adviesaanvraag aanvullende of afwijzende adviezen te geven. Neem een disclaimer op! Afspraken over faciliteiten of budgetten kunnen voor sommigen OR’en mogelijkheden creëren, maar ze kunnen je ook beperken in bepaalde trajecten. Als er een moeilijk traject uit voortkomt en je zit aan je budget of uren, wat gebeurd er dan? Meer adviesbevoegdheden kan heel aantrekkelijk klinken, maar je moet als OR er wel tijd/gelegenheid/expertise voor hebben. Als je er geen gebruik van maakt krijg je een teleurgestelde bestuurder, ontevreden werknemers en een rechter die u niet in het gelijk stelt.

11 Wanneer beginnen over? - ’overbedeling’ Als de druk erop zit bij de werkgever, moet je zaken doen. De neiging meer toezeggingen te doen in ruil voor eigen voortgang. Overbedeling wil zeggen dat je iemand gunstig wilt stemmen om je eigen gelijk/voortgang/doel te behalen. Werk met keuzes a,b en c en jouw voorkeur op b ‘Klusjes zonder mopperen’ worden beter en sneller afgerond Lever zorgvuldig op waarvoor je extra ruimte hebt gevraagd!

12 Samenvatting Als het kan, leg het dan vast. Kies een overbedelings-moment om het te verkrijgen. Koppel de extra rechten aan een WOR-artikel. Leg de nadruk op vroegtijdige betrokkenheid en informatieverstrekking. Kijk terug en wees zelfkritisch: waarom heeft de OR het niet zien aankomen? Neem medewerkers mee. Ze lopen achter de veranderende muziek aan. Benoem opties in je advisering. Toets de reorganisatieplannen. Ga monitoren en bedenk daarvoor meetbare criteria!


Download ppt "De inzet van de ondernemingsovereenkomst bij reorganisaties en verandertrajecten JOhan Berends OR-coach."

Verwante presentaties


Ads door Google