De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatica Welkom! maandag 16 November 2015 1 Les B-2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatica Welkom! maandag 16 November 2015 1 Les B-2."— Transcript van de presentatie:

1 informatica Welkom! maandag 16 November 2015 1 Les B-2

2 informatica Module 4.2 en 4.3 PSD’s maken & imperatief programmeren 2 Les B-2

3 informatica Inhoud van de les Hoe maak je een programma structuur? Wat houdt een algoritme in? Wat is sequentie, iteratie / selectie, en waarvoor gebruik je het? Wat is een Booleaanse expressie? Welke soorten (numerieke) variabelen zijn er? Wat is een array? Wat zijn parameters? Wat is een syntax? Les B-2 3 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

4 informatica Programmeren Stel: ik wil een dambord programmeren, met alle damschijfjes erop. Vraag: wat is de eerste stap die ik neem om tot een programma te komen? Antwoord: begin met overzichtelijk te maken wat het programma moet doen! SCHRIJF EERST OP EEN KLADBLAADJE! Les B-2 4 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

5 informatica Klad Wat moet het programma doen? Alle spelvakken maken; –50 witte en 50 zwarte Alle damschijven neerleggen; –20 witte en 20 zwarte Al deze figuren inkleuren. Een lijst aan instructies in een programma heet ook wel een algoritme. Les B-2 5 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

6 informatica Hoe te werk gaan? Je kàn programmeren    Dit overzicht heet een PSD (programma structuur diagram) Een aaneenvolging van regels heet een sequentie. Maar zoals je ziet, zijn dat veel bijna gelijke instructies en broncode. Je wil de broncode kleiner maken! Les B-2 6 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

7 informatica Iteraties Ik kan ook maken   Nu loopt die telkens dezelfde regel af voor een 100 keer of 40 keer. Dit heet een iteratie. Les B-2 7 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

8 informatica Iteraties Je kan meerdere regels achter elkaar uitvoeren in een iteratie. Dit programma loopt veel sneller. Waarom? Minder iteraties! Les B-2 8 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

9 informatica programmasnelheid In een computerprogramma moet je onderscheid maken in: Het aantal regels in het programma Het aantal bewerkingen door de computer Voorbeeld: Evenveel regels, maar de rechter kost weer rekenwerk. Les B-2 9 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

10 informatica Selectie Het programma weet nog niet wanneer het zwart moet kleuren, of wanneer wit. We kunnen een selectie maken. Hierbij wordt telkens gekeken welk vaknummer we hebben. –Is het oneven: wit –Is het even: zwart Les B-2 10 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

11 informatica Soorten schema’s PSD (= Programma Structuur Diagram) 1.Opeenvolging (sequentie) 2.Keuze (selectie) 3.Herhaling (iteratie) Les B-2 11 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

12 informatica Alternatief voor PSD Flow chart ( = stroomdiagram) Les B-2 12 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

13 informatica Flow chart Waar zit hier de selectie? iteratie? Les B-2 13 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

14 informatica Booleaanse logica Les B-2 14 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

15 informatica Booleaanse logica Les B-2 15 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

16 informatica Booleaanse schema’s Les B-2 16 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

17 informatica Variabelen Er zijn verschillende variabelen te gebruiken Bij Java heb je bijvoorbeeld: Les B-2 17 Variabelebereik byte[-128, 127] short[-32.768, 32.767] int(eger)[-2.147.483.648, 2.147.483.647] long [-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807] float double char(acter)karaktertekens, zoals “a” of “@” bool(ean)-1 (WAAR) of 0 (NIET WAAR) Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

18 informatica Variabele keuze Waarom zou je byte gebruiken, als je ook long hebt? Antwoord: Besparing ruimte! Les B-2 18 VariabelebereikGeheugenruimte byte[-128, 127]1 byte short[-32.768, 32.767]2 byte int(eger)[-2.147.483.648, 2.147.483.647]4 byte long [-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807] 8 byte float4 byte double8 byte char(acter)karaktertekens, zoals “a” of “@”2 byte bool(ean)-1 (WAAR) of 0 (NIET WAAR)1 bit Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

19 informatica Parameters Les B-2 19 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

20 informatica Array Array is Engels voor “reeks” Een array is een reeks aan verschillende (variabele) waarden. Elk waarde in de array noemen we een element. Elk element heeft een index. Voorbeeld: int[] A = { 4,7,2,5}; Les B-2 20 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

21 informatica Array Een array kan meerdere dimensies hebben. 1-dimensionaal: int[] A = {4,7,2,5}; 2-dimensionaal: int[][] B = { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12} }; Les B-2 21 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

22 informatica Syntax De grammatica van een programmeertaal Denk aan het afsluiten met een puntkomma of het hoofdlettergebruik Een syntax error zijn dus foutjes zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een puntkomma Les B-2 22 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax

23 informatica Inhoud van de les Les B-2 23 Inhoud PSD sequentie iteratie selectie Boole vars pars arrays syntax Vragen? Hoe maak je een programma structuur? Wat houdt een algoritme in? Wat is sequentie, iteratie / selectie, en waarvoor gebruik je het? Wat is een Booleaanse expressie? Welke soorten (numerieke) variabelen zijn er? Wat is een array? Wat zijn parameters? Wat is een syntax?


Download ppt "Informatica Welkom! maandag 16 November 2015 1 Les B-2."

Verwante presentaties


Ads door Google