De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplatform Slimme netten 1 februari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplatform Slimme netten 1 februari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplatform Slimme netten 1 februari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt

2 Beleidsplatform februari 2016 SvZ advies flexibiliteit (VREG) Proefproject met slimme windmolens (Eandis) SvZ herziening model aansluitingscontract van de distributienetbeheerders (VREG) Herziening Technische Reglementen Distributie, aanpak, timing en consultatie nieuwe structuur (VREG) Presentaties en verslag op www.vreg.be>energiesector>Overleg en consultaties

3 Advies flexibiliteit Pauline Ottoy (VREG) VREG | uw gids op de energiemarkt

4 SvZ advies flexibiliteit (1/3) Beslissing opsplitsing advies flexibiliteit in 2 delen: Deel A: Algemeen kader (excl. LS) Definitie & nieuwe rollen Aanpassingen marktmodel voor facilitatie flexibiliteit Rol van de netbeheerder: Neutrale databeheerder Bewaken operationele veiligheid Systeemdiensten OS Regels Deel B: Aansluiting met Flexibele Toegang

5 SvZ advies flexibiliteit (2/3) Timing Deel A: Alignering met studie Vraagbeheer CREG Timing Deel B: Becijfering scenario’s kosten afhankelijk van gekozen parameters (max X%,…): Studie door externe, onafhankelijke partij nog te engageren Juridisch advies over interpretatie HEB-Richtlijn Reeds uitgevoerd

6 SvZ advies flexibiliteit (3/3) Overzicht principes deel A belangrijkste wijzigingen: Aanpassing definities na opmerkingen stakeholders Concretisering Rechten en plichten FSP Hoofdstuk “facilitatie van flexibiliteit in de energiemarkt”: Toevoeging basisprincipes Aanbeveling model voor Energie-overdacht Proces OS Regels: tijdslijn en extra stappen Systeemdiensten Beslissing impact plaatselijk vervoersnet in scope advies, impact op gesloten distributienetten apart behandeld

7 Proefproject met slimme windmolens Patrick Reyniers (Eandis) VREG | uw gids op de energiemarkt

8 Pauze VREG | uw gids op de energiemarkt

9 Aansluitingscontract DNB’s Isabelle Vanden Bon VREG VREG | uw gids op de energiemarkt

10 SvZ aansluitingscontract DNB’s (1/2) 1 ste voorstel modelcontract consultatie commentaar VREG 2 de voorstel modelcontract consultatie (juli-sept 2015) commentaar VREG 22/12/2015 ADV-2015-09 ADV-2015-09 Vindplaats consultatiedocumenten: http://www.synergrid.be http://www.synergrid.be HomeHome / Resultaten Openbare Raadplegingen Resultaten Openbare Raadplegingen

11 SvZ aansluitingscontract DNB’s (2/2) Vervolgstappen verwerking commentaar VREG (jan 2016) bespreking met VREG (4 febr) finaal verslag goedkeuring aansluitingscontracten door DNB (RvB), publicatie, gebruik nieuw contract vanaf datum x. bepaalde zaken: grondiger debat  volgende herziening modelcontract. Organisatie/aanpak: bespreking 4 febr.

12 Herziening Technische Reglementen Isabelle Vanden Bon (VREG) VREG | uw gids op de energiemarkt

13 Herziening Technische Reglementen Aanleiding Nieuwe structuur TR Aanpak Tijdslijn Eerste stap in tijdslijn: 1 ste consultatie

14 Aanleiding MIG 6 MIG TPDA Slimme meters Flexibiliteit Europese netwerkcodes Varia

15 Herziening Technische Reglementen Aanleiding Nieuwe structuur TR Aanpak Tijdslijn Eerste stap in tijdslijn: 1 ste consultatie

16 Nieuwe structuur TR (1/4) Huidige structuur Deel I. Algemene bepalingen Deel II. Planningscode Deel III. Aansluitingscode Deel IV. Toegangscode Deel V. Meetcode Deel VI. Samenwerkingscode Vaststelling

17 Nieuwe structuur TR (2/4) Nieuwe structuur Deel I. Algemene bepalingen Deel II. Netcode Deel III. Meetcode Deel IV. Marktcode Deel V. Samenwerkingscode Deel VI. Gesloten distributienetten

18 Nieuwe structuur TR (3/4) Deel II. Netcode Wat? Voorschriften DNB en DNG op vlak van: Functioneren netten ~ huidige planningscode Aansluiten DNG ~ huidige aansluitingscode Distributie van elek/gas ~ deel van toegangscode Structuur netcode: hoofdstukken Planning Aansluiting (incl. toegankelijkheid DNB installaties) Nettoegang (technische aspecten toegang…) Congestie Flexibiliteit (technische aspecten) …

19 Nieuwe structuur TR (4/4) Deel IV. Marktcode Wat? Voorwaarden en plichten toegang tot/leveren op energiemarkt Bepalingen inzake registreren en uitwisselen van informatie in kader van marktprocessen (via berichtenverkeer) Structuur marktcode: hoofdstukken Registratie gegevens Markttoegang Marktfacilitatie wijziging op toegangspunt meetgegevens: uitlezen, verwerken en ter beschikking stellen allocatie en reconciliatie Aanvullende marktprocessen voor datatoegang derden Mogelijke aanvullende marktprocessen voor flexibiliteit

20 Herziening Technische Reglementen Aanleiding Nieuwe structuur TR Aanpak Tijdslijn Eerste stap in tijdslijn: 1 ste consultatie

21 Aanpak herziening (1/3) Art. 4.2.1 Energiedecreet Totstandkoming tekst oud Stakeholdersoverleg De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een technisch reglement op. nieuw stakeholdersoverleg ontwerp technisch reglement consultatie De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op […]. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.

22 Aanpak herziening (2/3) Art. 4.2.1 Energiedecreet (vervolg) Na totstandkoming: vervolgtraject VREG keurt TR goed goedkeuring Vlaamse Regering niet-goedkeuring  VREG: nodige aanpassingen inwerkingtreding na bekendmaking in Belgisch Staatsblad (vertaling…)

23 Aanpak herziening (3/3) Transparantie Inlichten stand van zaken (nieuwsbrief, beleidsplatform) Ter beschikking stellen werkdocumenten (vb. consultatieverslagen) Inspraak Belanghebbenden regelmatig feedback vragen en geven Beleidsniveau tussentijds updaten (cfr. goedkeuring) Timing halen MIG 6 go live januari 2018 (absolute deadline) Rekening houden met traject na goedkeuring VREG goedkeuring VR, vertaling, publicatie, inwerkingtreding 6 maanden?

24 Herziening Technische Reglementen Aanleiding Nieuwe structuur TR Aanpak Tijdslijn Eerste stap in tijdslijn: 1 ste consultatie

25 Tijdslijn (1/3) Milestones 30/09/2016: 1 ste tekstvoorstel 15/03/2017: 2 de tekstvoorstel 01/06/2017: goedkeuring VREG nieuw TRDE en TRDG 01/01/2018: nieuw TRDE en TRDG in werking 3 consultatiemomenten 1 ste consultatie (structuur en aanpak) 14 jan – 11 mrt 2016 Milestone 1: 30/09/2016: 1 ste tekstvoorstel 2 de consultatie (inhoud) 1 okt – 31 dec 2016 Milestone 2: 15/03/2017: 2 de tekstvoorstel 3 de consultatie (inhoud) 15 mrt – 30 apr 2017 Milestone 3: 01/06/2017: finale tekst

26 Tijdslijn (2/3)

27 Tijdslijn (3/3)

28 Herziening Technische Reglementen Aanleiding Nieuwe structuur TR Aanpak Tijdslijn Eerste stap in tijdslijn: 1 ste consultatie

29 Eerste consultatie Doel Aftoetsen reikwijdte van de herziening (zie slide: aanleiding) Aftoetsen voorstel nieuwe structuur Aftoetsen voorstel van aanpak (transparantie en inspraak) Consultatiedocument www.vreg.be› Documentendatabase› CONS-2016-01Documentendatabase Looptijd consultatie: tot 11 maart

30 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt gratis telefoon 1700 - 4 ‘Andere vraag’ fax 02 553 13 50 info@vreg.be www.vreg.be Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws


Download ppt "Beleidsplatform Slimme netten 1 februari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google