De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.  Ouders  College van bestuur: Kiki Huijnen  Start fusietraject jaar geleden met tekenen van intentieverklaring  Ambitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom.  Ouders  College van bestuur: Kiki Huijnen  Start fusietraject jaar geleden met tekenen van intentieverklaring  Ambitie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2  Ouders  College van bestuur: Kiki Huijnen  Start fusietraject jaar geleden met tekenen van intentieverklaring  Ambitie

3  Begeleiding Irisz  Studiedag kennismaking  Collegiale consultaties  Introduceren werkgroepen  28 sept. jl. tijdpad van dit schooljaar besproken met beide teams, MR en vandaag alle ouders

4  8 september (eerste stuurgroepbijeenkomst) rode draad in het traject  15 september voorstellen Frank ouders Beatrixschool op algemene informatieavond  21 september (gezamenlijke studiemiddag met Bureau Wolters) rode draad in het traject  23 september officiële opening brede school  28 september (gezamenlijke teamvergadering, definitieve samenstelling van de werkgroepen)

5  De teams aan de slag met de onderzoeksvragen.  4 werkgroepen:  1.Onderwijsconcept en didactiek  2. Pedagogisch handelen  3. Organisatie en structuur  4. En ik dan?, zei het kind

6  Hoe volgen we de didactische ontwikkeling van kinderen  HGW/1 zorgroute, afstemming in groepsoverzicht/groepsplan  Hanteren van directe instructiemodel/lesdoelen/ambities  Hanteren van welke methodieken  Wereldoriëntatie: eigen gekozen thema’s of methoden  Hoe rapporteren we?  Hoe gaan we om met het CITO LOVS (dwarsdoorsneden, trendanalyses enz.)  Gebruiken we de NSCCT, entreetoets, centrale verplichte eindtoets

7  Wordt er gewerkt met een pedagogisch groepsoverzicht/groepsplan  Welk leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling: Viseon/Kanjertraining  Wel of geen methodiek wat betreft sociaal/emotionele vorming  Afspraken wat betreft omgang met elkaar/schoolafspraken/afspraken met kinderen/ afspraken met ouders  Communicatie lkr-lln, lkr-lkr., lkr-dir, lkr-ouders

8  Welke schooltijden op beide locaties  Inzet personeel/specialismen/LB kring  Lesroosters/activiteitenoverzicht/leertijd hoeveel voor welke vakken  Overblijven, hoe organiseren we dit  Homogene/heterogene groepen  Denominatie van de school (vanuit Movare algemeen bijzonder)  Naam van de nieuwe school  Teamvergaderingen/bouwvergaderingen  Locaties van de school; onderbouw/bovenbouw  Ouderraad/medezeggenschapsraad, hoe organiseren we deze  Schoolreisjes, schoolactiviteiten, kennismakingskampen, schoolverlatersdagen

9  Planning van de dag/weektaken  Leerlingenraad  Voeren van kindgesprekken  Hoe betrekken we de kinderen bij het fusieproces dit jaar  Omgaan met verschillen, onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs  Hoe betrekken we kinderen als full-partner bij het leerproces  Omgangsnormen met elkaar/met de leerkracht

10  Onderzoek vindt plaats d.m.v. gezamenlijk overleg:, wat hebben we al, wat nemen we mee, wat laten we achter en beknopt literatuuronderzoek.  Centrale verslaglegging in mappen waar iedereen op mag en kan reageren.  Besluitvorming, het aftikken van beslissingen gebeurt door de projectleiders/directeuren Frank en Hanneke.  Voorzitters van de werkgroepen: ONDERWIJS EN DIDACTIEK: MAARTEN (Beatrix) PEDAGOGISCH HANDELEN: Luciënne (OJBS) ORGANISATIE EN STRUCTUUR: TESSA (OJBS) “EN IK ZEI HET KIND”: MONIQUE (Beatrix)

11  24 en 29 september kennismakingsgesprekken Frank met teamleden Beatrix  1 oktober (tijdpad naar M.R. Beatrix gecommuniceerd)  15 oktober (idem met M.R. OJBS)  22 oktober ‘s middags vergadering werkgroepen/ algemene ouderavond  11 november gezamenlijke studiedag (Bureau Wolters/ voortgang werkgroepen  November enquête naar ouders over het overblijven (gegevens van werkgroep)  November/December leerling bestand onder de loep nemen (leerling aantal beide scholen) de te formeren groepen, de locaties, schooltijden, prognose 1 augustus 2016.

12  Tweede gezamenlijke ouderavond (maart week 11) hier doen we definitieve uitspraken hoe bepaalde zaken, onderwijskundig, organisatorisch en sociaal emotioneel voor het komend schooljaar worden weggezet.  Ook in maart rondleiding/kennismaking met beide locaties  9 maart gezamenlijke studiedag (Bureau Wolters/voortgang werkgroepen)  Gezamenlijke activiteiten (koningsdag, avond 4 daagse…)  MEI STARTKLAAR!!!!!!!!!!!!

13


Download ppt "Welkom.  Ouders  College van bestuur: Kiki Huijnen  Start fusietraject jaar geleden met tekenen van intentieverklaring  Ambitie."

Verwante presentaties


Ads door Google